Keuzeonderwijs collegejaar 2024-2025

Keuzeonderwijs collegejaar 2024/2025

Aanmelden voor studenten die nog geen bericht hebben gehad

Wil je volgend collegejaar (2024-2025) starten met het Keuzeonderwijs maar heb je, bijvoorbeeld omdat je na je eerste masterjaar tijdelijk gestopt bent,  geen bericht van ons ontvangen? Stuur dan een mail naar onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl. Zij zorgen er voor dat je toegang krijgt tot de informatie over het Keuzeonderwijs en sturen je de informatie waarmee je je kunt aanmelden.

Aanmelden is mogelijk van 1 april ’24 tot uiterlijk 1 juni ’24!

Cursusinhoud beknopt

Binnen het keuzeonderwijs wordt studenten de mogelijkheid geboden om naar eigen wens en behoefte kennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. De inhoudelijke invulling van de keuzeruimte wordt bepaald en gemotiveerd door wensen en ideeën van de student over zijn profilering als toekomstig fysiotherapiewetenschapper, gezondheidswetenschapper zorgprofessional en verplegingswetenschapper.

De opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen biedt mogelijkheden om de keuzeruimte in te vullen met een aantal discipline- overstijgende cursussen: ‘Leadership in Healthcare’, ‘Leren doceren’, ‘Kwaliteit van de zorg’ of ‘Beleid & Organisatie van de zorg’. Studenten die meer zwaarte in hun onderzoeksprofiel willen aanbrengen kunnen kiezen voor een onderzoeksstage.

Conform het Onderwijs- en Examenreglement kunnen studenten het keuzeonderwijs ook invullen met onderwijsaanbod van een andere universiteit. Wat hierbij van belang is dat hiervoor  toestemming van de examencommissie een vereiste is.

Plaats van het keuzeonderwijs in het curriculum

De gekozen cursus wordt gevolgd in semester 1 van masterjaar 2, parallel aan de cursus Opzet Afstudeeronderzoek. Echter dient de keuze van de cursus van het keuzeonderwijs reeds in masterjaar 1 te worden gemaakt en worden ingediend bij de opleiding.