Vaardigheden in curriculum

Binnen het curriculum van de opleiding Klinische Gezondheidswetenschappen ontwikkel je verschillende academische vaardigheden die je kunt vermelden op je Curriculum Vitae en in je sollicitatiegesprekken. Denk hierbij aan:

  • Het doen van wetenschappelijk onderzoek; een wetenschappelijke onderzoeksvraag  formuleren vanuit een klinisch probleem, wetenschappelijk onderzoek opzetten met aandacht voor implementatie van de resultaten in de klinische praktijk.
  • Wetenschappelijk onderzoek uit voeren, analyseren en interpreteren.
  • Samenwerken en communiceren met collega’s binnen de klinische zorg en gezondheidswetenschappen, zowel in binnen- als buitenland.
  • Presenteren, wetenschappelijk schrijven.

Gedurende de hele opleiding volg je profileringsonderwijs. Binnen deze lijn wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van jouw eigen visie op het vakgebied, het formuleren van eigen doelen voor je toekomst. Welke algemene en individuele competenties je binnen je opleiding verwerft en wilt verwerven en hoe je deze een plek kunt geven in je Curriculum Vitae.