Toetsinformatie

Informatie rondom toetsing

De inleverdata van toetsproducten staan vermeld in de cursushandleiding van desbetreffende cursus. Digitale schriftelijke toetsen staan ingeroosterd, zie hiervoor MyTimetable
Let op: studenten met een contract onderwijsvoorzieningen van de opleiding KGW (bijvoorbeeld een contract met extra tijd-voorziening) maken de toets in de meeste gevallen op een andere locatie (zie MyTimetable).

Inschrijven toetsen

Met een inschrijving voor een cursus ben je automatisch ingeschreven voor de reguliere toets van die cursus.  

Let op! Dit geldt niet voor het reparatiemoment van een schriftelijke (digitale) toets. Hiervoor moet je je uiterlijk 1 week van tevoren aanmelden per email bij: onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl

Je aanmelding voor de herkansing zal alleen in behandeling worden genomen als je in aanmerking 
komt voor de herkansing. 
Voor alle cursussen geldt dat je bij een onvoldoende cijfer lager dan een 4,0 voor een (deel)toets geen recht hebt op reparatie. 
Zie voor meer informatie de cursushandleiding en/of de Onderwijs- en Examenregeling (onder regelingen en procedures). 

Belangrijk

Neem een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/id-kaart) mee naar de toets! (bewijs van inschrijving is niet nodig).