Toetsinformatie

Informatie rondom toetsing

De inleverdata van toetsproducten staan vermeld in de cursushandleiding van desbetreffende cursus. Digitale schriftelijke toetsen staan ingeroosterd, zie hiervoor MyTimetable
Let op: studenten met een contract onderwijsvoorzieningen van de opleiding KGW (bijvoorbeeld een contract met extra tijd-voorziening) maken de toets in de meeste gevallen op een andere locatie (zie MyTimetable).

Inschrijven toetsen

Met een inschrijving voor een cursus ben je automatisch ingeschreven voor de reguliere toets van die cursus. Bij een eventuele reparatie word je ingeschreven door onderwijszaken. Uiterlijk twee weken voor de datum van de reparatie krijg je hierover een mail. Mocht je geen mail ontvangen of heb je vragen? Neem dan contact via onderwijszakenkgw@umcutrecht.nl


Voor alle cursussen geldt dat je bij een onvoldoende cijfer lager dan een 4,0 voor een (deel)toets geen recht hebt op reparatie. 
Zie voor meer informatie de cursushandleiding en/of de Onderwijs- en Examenregeling (onder regelingen en procedures). 

Belangrijk

Neem een geldig legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/id-kaart) mee naar de toets! (bewijs van inschrijving is niet nodig).