Onderwijs

Onder Onderwijs vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Studieprogramma
Boekenlijst
Roosters
Toetsinformatie
Studeren in het buitenland
Honours

Archiveren verslagen/scripties in Osiris - scriptiearchief

Vanaf 1 september 2021 worden de verslagen van Masterthesis gearchiveerd in Osiris.

Naast het archiveren kun je ervoor kiezen om je scriptie/verslag te publiceren, inclusief het moment en versie ter publicatie. De scripties zijn na publicatie openbaar en vrij toegankelijk te raadplegen via zoeksystemen zoals Google en WorldCat. Het besluit voor wel/niet en wanneer publiceren van je scriptie gaat uitsluitend in overleg met de eindbeoordelaar van je stage en scriptie.