Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)

Studenten die de master Fysiotherapiewetenschap volgen krijgen volledige vrijstelling voor het behalen van punten voor één deelregister naar keuze gedurende maximaal twee aaneengesloten registratieperiodes waarin de studie plaatsvindt. Let wel op dat als je ingeschreven staat in meerdere registers je wel dient te voldoen aan de minimale punteneis voor het vakinhoudelijke deel (50) voor de overige deelregisters. Meer informatie kun je vinden in dit beleidsdocument dat is opgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) waarin de eisen voor registratie en herregistratie zijn vastgelegd.

De vrijstelling kun je via je persoonlijke pagina bij het kwaliteitsregister aanvragen. Je hebt hiervoor een schriftelijke verklaring nodig dat je bent ingeschreven bij de opleiding. Dit schriftelijke bewijs van inschrijving kun je zelf downloaden uit Osiris student.