Contactpersoon: Mevr. M. van Dijk: CruxToets@umcutrecht.nl  

Voor vragen over inschrijving Osiris: STIP@umcutrecht.nl

Voor data van de CRUX toetsen zie het tentamenrooster.

 

Doelstelling en inhoud

De CRUX-toets is een kennisretentietoets, die als doel heeft de basiskennis die je opgedaan hebt in de blokken te versterken door deze opnieuw te toetsen. Er zal minimaal zes maanden zitten tussen het doorlopen van de blokken en de CRUX-toets die de stof uit die blokken toetst om te zorgen dat er daadwerkelijk kennisretentie wordt getoetst.

Er zijn vier CRUX-toetsen: CRUX-1, CRUX-2, CRUX-3 en CRUX-4. In iedere CRUX-toets zal stof uit 3 of 4 blokken worden herhaald:

  • CRUX-1: blok 1.1 t/m blok 1.4 (V&F, GZC 1, Stofw 1, ZHB 1);
  • CRUX-2: blok 1.5 t/m blok 1.8 (Circ 1, I&I 1, R&I, Circ 2);
  • CRUX-3: blok 2.1 t/m blok 2.3 (ZHB 2, Circ 3, GZC 2);
  • CRUX-4: blok 2.4 t/m blok 2.6 (Stofw 2, ZHB 3, G&O).

Leerstof

Per CRUX-toets zal een overzicht worden geboden van de onderwerpen en de bijbehorende doelstellingen die in de toets aan bod komen. Over elke doelstelling zal één vraag worden gesteld in de CRUX-toets. De doelstellingen voor de CRUX-toetsen zullen in de blackboardomgeving van de blokken en op de blackboardomgeving van de CRUX-toets gepubliceerd worden.

Wijze van toetsing

Elke CRUX-toets wordt vier keer per jaar afgenomen. Deze afnames zijn gelabeld met de letters a t/m d. Letter a wordt gegeven aan de afname waarin het voor studenten die geen studievertraging hebben voor het eerst mogelijk is om aan de desbetreffende toets deel te nemen.

CRUX-toetsen zullen digitaal worden afgenomen en uitsluitend bestaan uit gesloten vragen. De toetsen worden beoordeeld met een "voldoende" of een "onvoldoende". Dit betekent ook dat als je eenmaal een voldoende hebt gehaald, je niet meer deel kunt nemen aan de volgende afnames van de betreffende CRUX-toets. Alle CRUX-toetsen moeten zijn behaald alvorens de bachelor kan worden afgesloten.

Herkansing en cum laude regeling

Een CRUX-toets mag herkanst worden indien er een onvoldoende behaald is. Aangezien er geen cijfers worden gegeven voor de CRUX-toets geldt er geen minimum cijfer om deel te mogen nemen aan de herkansing.

Aangezien er geen cijfer wordt gegeven aan de CRUX-toets telt het resultaat niet mee voor de cum laude regeling. Ook hoeven de CRUX-toetsen niet in één keer te zijn behaald om in aanmerking te komen voor het predicaat cum laude. Zie ook de Onderwijs en Examenregeling (OER).

Toegang tot de CRUX-toetsen

Bij aanvang van je studie krijg je automatisch toegang tot de CRUX-blackboardomgeving. Op deze manier heb je toegang tot de informatie over de CRUX-toetsen.

Voorwaarden voor inschrijving

Voor iedere CRUX-toets moet je je apart inschrijven in Osiris: Dit geldt ook als je een CRUX-toets herkanst.

Om je te kunnen inschrijven voor en te kunnen deelnemen aan een CRUX-toets moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.

  • De blokken waarop de CRUX-toets betrekking heeft moeten zijn doorlopen
  • Het is minimaal 6 maanden geleden dat je alle blokken behorende bij de CRUX toets hebt doorlopen.
  • De tentamens van de betreffende blokken moeten zijn gehaald.
  • Let bij het inschrijven goed op voor welk afnamemoment je je wilt inschrijven.

De CRUX-toetsen 1 t/m 4 zijn niet van elkaar afhankelijk, daarom is het behalen van een eerdere CRUX-toets geen voorwaarde voor het maken van de volgende CRUX-toets.

Inschrijving

Inschrijven voor de CRUX-toets kan middels de code GNBA200918. Als je deze code ingevoerd hebt, kun je kiezen voor de toets en het afnamemoment waarvoor je je wilt inschrijven. In- en uitschrijven kan tot 1 week voor de toets.

Let op: Wanneer je staat ingeschreven voor een CRUX toets maar je niet komt opdagen, krijg je een ND resultaat in OSIRIS. Dit houdt in dat je niet mag deelnemen aan de eerstvolgende gelegenheid van dat type CRUX-toets.

Per CRUX-toets zullen vier gelegenheden per jaar worden aangeboden waarop de toets gemaakt kan worden. De eerste mogelijkheid voor het maken van CRUX-1 is in september van Bachelor jaar 2. De eerste mogelijkheid wordt steeds aangegeven met de letter a, de tweede met b, etc. De toetsen kunnen onbeperkt opnieuw gemaakt worden als ze niet worden gehaald. Als je vier CRUX1-toetsen niet hebt gehaald, schrijf je je gewoon weer in voor CRUX1a van het volgende jaar. Alle vier de CRUX-toetsen moeten gehaald zijn om het bachelordiploma te kunnen krijgen en te kunnen beginnen aan de master. 

In onderstaand schema is een globaal overzicht van de afnames van alle CRUX-toetsen weergegeven.

Planning CRUX-toetsen

  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug
B1                        
B2 1a   1b   2a 1c 2b   1d
3a
2c    
B3 1a
3b
2d
4a
1b
3c
  2a
4b
1c
3d
2b
4c
  1d
3a
2c
4d
   

 

  In deze periode mag nog niet worden deelgenomen aan de CRUX-toetsen
B1-B3 Bachelor jaar 1-3
Cijfers Desbetreffende CRUX-toets
Letters Afnamemoment van de desbetreffende CRUX-toets (a=eerste afname moment waaraan kan worden deelgenomen indien alle vakken nominaal zijn behaald)

NB: de verschillende CRUX-toetsen zullen nooit tegelijk vallen. CRUX 1d en 3a vallen allebei in mei, maar hier zal tenminste één week tussen zitten, zodat deelname aan 1d niet ten koste gaat van deelname aan 3a.