Natuurlijke systemen zoals bodem, plant, water en atmosfeer kunnen worden aangepast door het gedrag van mensen, dieren en de beslissingen van de overheid. Vraagstukken zoals hoe deze natuurlijke systemen met elkaar in verband staan worden behandeld in deze minor. Ook wordt de invloed van klimaatverandering op de natuurlijke systemen behandeld en hoe hiermee om moet worden gegaan omtrent beleid. Je bestudeert de interactie tussen ecosystemen, mensen, dieren en de kringloop van nutriënten en water en leert deze te modelleren. Kennis wordt vervolgens toegepast op duurzame oplossingen voor het waterbeheer, het beheer en herstel van natuurgebieden en het gebruik van land voor verschillende doeleinden zoals landbouw of teelt van energiegewassen.

Ingangseisen en planning

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor, echter is scheikunde op VWO-niveau geadviseerd. Deze minor is niet toegankelijk voor GSS-studenten.

Het starten van de minor kan in periode 1 en 3. De minimale lengte is drie periodes, maar langer mag.

De voertaal is Nederlands (parts are in English, but entirely in English is not possible).

Omvang

Deze minor heeft een omvang van vier cursussen. Dit komt neer op 30 studiepunten.

Programma

Tussen haakjes: niveau, timeslot

Verplicht

Keuze 1 uit 2

Keuze 2 uit 7 

*: deze cursus wordt voor het eerst aangeboden in 2018-2019. Hierdoor is er nu nog geen cursusbeschrijving beschikbaar in Osiris.

NB 1:

Kies minimaal één cursus op niveau 3 en één op niveau 2 óf 3.

NB 2:

De cursussen Environmental Impact Assessment  en Ecohydrology worden in 2017-2018 allebei op niveau 2 en 3 aangeboden. Beide cursussen kun je maar één keer volgen – of op niveau 2 of op niveau 3. In 2018-2019 en verder is Environmental Impact Assessment alleen nog beschikbaar op niveau 3 en Ecohydrology alleen nog op niveau 2 (in periode 4A+C).

NB 3:

Je kunt met deze minor beginnen in periode 1 met GEO1-2103 Duurzame Ontwikkeling of GEO1-2202 Wiskunde & Systeemanalyse of in periode 3 GEO1-2206 Chemistry of System Earth.

NB 4:

Het verdient de voorkeur om deze minor op volgorde van niveaus te volgen: Dus eerst niveau 1, en eventueel niveau 2, dan pas niveau 3.

Inschrijven

Je studeert aan de Universiteit Utrecht

Als je studeert aan de Universiteit Utrecht dan schrijf je je in via Osiris. Je moet je zowel voor de minor inschrijven als voor elke cursus afzonderlijk.

Je studeert aan een andere hogere onderwijsinstelling

Deze minor is ook beschikbaar voor studenten die studeren aan een hogeschool of aan een andere universiteit.

Let op: deze minor is niet af te ronden binnen één semester.

Als je van buiten de Universiteit Utrecht komt dan schrijf je je in met het keuzevakformulier.

Inschrijfperioden 2017-2018

Periode 1 (start onderwijs 04-09-2017)
Inschrijving: maandag 29 mei - zondag 25 juni 2017

Periode 2 (start onderwijs 13-11-2017)
Inschrijving: maandag 18 september - zondag 1 oktober 2017

Periode 3 (start onderwijs 05-02-2018)
Inschrijving: maandag 30 oktober - zondag 26 november 2017

Periode 4 (start onderwijs 23-04-2018)
Inschrijving: maandag 29 januari - dinsdag 27 februari 2018

Schrijf je je tijdens deze inschrijfperioden in dan is er vrijwel altijd plaats in de cursus van je eerste keus. Wil je achteraf toch liever naar een andere cursus, of ben je vergeten gebruik te maken van de inschrijfperiode, dan heb je nog een tweede kans op de na-inschrijvingsdagen. Je kunt dan alleen nog terecht bij de cursussen waar nog plaats is. In de praktijk is je keuze veel beperkter.

Na-inschrijvingsdagen:

  • Periode 1: maandag 21 en dinsdag 22 augustus 2017
  • Periode 2: maandag 23 en dinsdag 24 oktober 2017
  • Periode 3: maandag 22 en dinsdag 23 januari 2018
  • Periode 4: dinsdag 3 en woensdag 4 april 2018

Meer informatie

Studieadviseur Pieter Louwman kan je meer vertellen over deze minor. Je bereikt hem op telefoonnummer (030) 253 2349 of per e-mail (p.a.louwman@uu.nl).