Natuurlijke systemen zoals bodem, plant, water en atmosfeer kunnen worden aangepast door het gedrag van mensen, dieren en de beslissingen van de overheid. Vraagstukken zoals hoe deze natuurlijke systemen met elkaar in verband staan worden behandeld in deze minor. Ook wordt de invloed van klimaatverandering op de natuurlijke systemen behandeld en hoe hiermee om moet worden gegaan omtrent beleid. Je bestudeert de interactie tussen ecosystemen, mensen, dieren en de kringloop van nutriënten en water en leert deze te modelleren. Kennis wordt vervolgens toegepast op duurzame oplossingen voor het waterbeheer, het beheer en herstel van natuurgebieden en het gebruik van land voor verschillende doeleinden zoals landbouw of teelt van energiegewassen.

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor, echter is scheikunde op VWO-niveau geadviseerd. Deze minor is niet toegankelijk voor Global Sustainability Science studenten.

Het starten van de minor kan in periode 1 en 3. De minimale lengte is drie periodes, maar langer mag.

De voertaal is Nederlands (parts are in English, but entirely in English is not possible).

Deze minor heeft een omvang van vier cursussen. Dit komt neer op 30 EC.

Tussen haakjes: periode / timeslot

Verplicht

Keuze 1 uit 2

Keuze 2 uit 5

Let op! 

 • Kies minimaal één cursus op niveau 3 (GEO3) plus één op niveau 2 (GEO2) óf 3.
 • Je kunt met deze minor beginnen in periode 1 met Duurzame Ontwikkeling of Wiskunde & Systeemanalyse of in periode 3 met Chemistry of System Earth.
 • Het verdient de voorkeur om deze minor op volgorde van niveaus te volgen: Dus eerst niveau 1 (GEO1), en eventueel niveau 2 (GEO2), dan pas niveau 3 (GEO3).

Inschrijven

Als je studeert aan de Universiteit Utrecht dan schrijf je je in via OSIRIS. Je moet je zowel voor de minor als voor elke cursus afzonderlijk inschrijven.

Deze minor is ook beschikbaar voor studenten die studeren aan een hogeschool of aan een andere universiteit. Als je studeert aan een andere hogere onderwijsinstelling, schrijf je dan in via Osiris Online application.

Inschrijfperiodes

Schrijf je je tijdens deze inschrijfperiodes in, dan is er vrijwel altijd plaats in de cursus van je eerste keus. 

 • Periode 1 (Start onderwijs: maandag 31 augustus 2020)
  Inschrijving: dinsdag 2 juni t/m zondag 28 juni 2020
 • Periode 2 (Start onderwijs: maandag 19 november 2020)
  Inschrijving: maandag 14 september t/m zondag 27 september 2020
 • Periode 3 (Start onderwijs: maandag 8 februari 2021)
  Inschrijving: maandag 2 november t/m zondag 29 november 2020
 • Periode 4 (Start onderwijs: maandag 26 april 2021)
  Inschrijving: maandag 1 feburari t/m zondag 28 februari 2021

Na-inschrijvingsdagen

Wil je achteraf toch liever naar een andere cursus, of ben je vergeten gebruik te maken van de inschrijfperiode, dan heb je nog een tweede kans op de na-inschrijvingsdagen. Je kunt dan alleen nog terecht bij de cursussen waar nog plaats is, dus je keuze is veel beperkter!

 • Periode 1 Na-inschrijving: maandag 17 en dinsdag 18 augustus 2020
 • Periode 2 Na-inschrijving: maandag 26 en dinsdag 27 oktober 2020
 • Periode 3 Na-inschrijving: maandag 25 en dinsdag 26 januari 2021
 • Periode 4 Na-inschrijving: dinsdag 6 en woensdag 7 april 2021

Meer informatie

Studieadviseur Pieter Louwman kan je meer vertellen over deze minor. Je bereikt hem op telefoonnummer (030) 253 2349 of per e-mail (p.a.louwman@uu.nl).