Natuurlijke systemen zoals bodem, plant, water en atmosfeer kunnen worden aangepast door het gedrag van mensen, dieren en de beslissingen van de overheid. Vraagstukken zoals hoe deze natuurlijke systemen met elkaar in verband staan worden behandeld in deze minor. Ook wordt de invloed van klimaatverandering op de natuurlijke systemen behandeld en hoe hiermee om moet worden gegaan omtrent beleid. Je bestudeert de interactie tussen ecosystemen, mensen, dieren en de kringloop van nutriënten en water en leert deze te modelleren. Kennis wordt vervolgens toegepast op duurzame oplossingen voor het waterbeheer, het beheer en herstel van natuurgebieden en het gebruik van land voor verschillende doeleinden zoals landbouw of teelt van energiegewassen.

Er zijn geen ingangseisen voor deze minor, echter is scheikunde op VWO-niveau geadviseerd. Deze minor is niet toegankelijk voor Global Sustainability Science studenten.

Het starten van de minor kan in periode 1 en 3. De minimale lengte is drie periodes, maar langer mag.

De voertaal is Nederlands (parts are in English, but entirely in English is not possible).

Deze minor heeft een omvang van vier cursussen. Dit komt neer op 30 EC.

Tussen haakjes: periode / timeslot

Verplicht

Keuze 1 uit 2

Keuze 2 uit 5

Let op! 

 • Kies minimaal één cursus op niveau 3 (GEO3) plus één op niveau 2 (GEO2) óf 3.
 • Je kunt met deze minor beginnen in periode 1 met Duurzame Ontwikkeling of Wiskunde & Systeemanalyse of in periode 3 met Chemistry of System Earth.
 • Het verdient de voorkeur om deze minor op volgorde van niveaus te volgen: Dus eerst niveau 1 (GEO1), en eventueel niveau 2 (GEO2), dan pas niveau 3 (GEO3).

Inschrijven

Als je studeert aan de Universiteit Utrecht dan schrijf je je in via OSIRIS. Je moet je zowel voor de minor als voor elke cursus afzonderlijk inschrijven.

Deze minor is ook beschikbaar voor studenten die studeren aan een hogeschool of aan een andere universiteit. De inschrijfprocedure en praktische zaken staan beschreven op deze website.

Inschrijfperiodes

Schrijf je je tijdens deze inschrijfperiodes in, dan is er vrijwel altijd plaats in de cursus van je eerste keus. 

 • Periode 1 (Start onderwijs: maandag 6 september 2021)
  Inschrijving: maandag 31 mei t/m zondag 27 juni 2021
 • Periode 2 (Start onderwijs: maandag 15 november 2021)
  Inschrijving: maandag 20 september t/m zondag 3 oktober 2021
 • Periode 3 (Start onderwijs: maandag 7 februari 2022)
  Inschrijving: maandag 1 november t/m zondag 28 november 2021
 • Periode 4 (Start onderwijs: maandag 25 april 2022)
  Inschrijving: maandag 31 januari t/m zondag 27 februari 2022

Na-inschrijvingsdagen

Wil je achteraf toch liever naar een andere cursus, of ben je vergeten gebruik te maken van de inschrijfperiode, dan heb je nog een tweede kans op de na-inschrijvingsdagen. Je kunt dan alleen nog terecht bij de cursussen waar nog plaats is, dus je keuze is veel beperkter!

 • Periode 1 Na-inschrijving: maandag 23 augustus t/m dinsdag 24 augustus 2021
 • Periode 2 Na-inschrijving: maandag 25 oktober t/m dinsdag 26 oktober 2021
 • Periode 3 Na-inschrijving: maandag 24 januari t/m dinsdag 25 januari 2022
 • Periode 4 Na-inschrijving: maandag 4 april t/m dinsdag 5 april 2022

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met studieadviseurs Pieter Louwman of Sacha Handgraaf via studyadvisor.sd.bsc@uu.nl. Heb je praktische vragen, bijvoorbeeld over de inschrijving? Mail dan naar studadm.geo@uu.nl.