Je kunt aan het eind van elke maand afstuderen. Daarvoor moet op een maandelijkse uiterste inleverdatum je studievoortgangsoverzicht volledig en correct ingevuld in OSIRIS staan. Dat wil zeggen dat dan alle ontbrekende resultaten, wijzigingen in je studievoortgangsoverzicht en/of examencommissiebesluiten bij Student Affairs Geosciences moeten zijn ingeleverd (de inleverdatum). Vanaf dat moment wordt de afstudeerprocedure in werking gezet zodat je op de laatste werkdag van die maand afstudeert. Die dag wordt je examendatum. Hieronder lees je meer over de procedure om af te studeren. Zie 'afstudeerrooster' voor de inlever- en examendatums. 

Afstudeerprocedure

Je hebt zelf een actieve rol in de afstudeerprocedure! Let daarbij op de volgende punten: 

April 2020

 • Inleverdatum: 17 april
 • Examendatum: 30 april

Mei 2020

 • Inleverdatum: 20 mei (let op: woensdag)
 • Examendatum: 29 mei

Juni 2020

 • Inleverdatum: 19 juni
 • Examendatum: 30 juni

Juli 2020

 • Inleverdatum: 24 juli
 • Examendatum: 31 juli

Augustus 2020

 • Inleverdatum: 21 augustus
 • Examendatum: 31 augustus

September 2020

 • Inleverdatum/hand-in: 18 september
 • Examendatum: 30 september

Oktober 2020

 • Inleverdatum/hand-in: 23 oktober
 • Examendatum: 30 oktober

November 2020

 • Inleverdatum/hand-in: 20 november
 • Examendatum: 30 november

December 2020

 • Inleverdatum/hand-in: 11 december
 • Examendatum: 24 december

Januari 2021

 • Inleverdatum/hand-in: 22 januari
 • Examendatum: 29 januari

Controleer ruim(!) voor de uiterste inleverdatum of je studievoortgangsoverzicht volledig en correct in OSIRIS staat. De maandelijkse inleverdatums vind onder 'afstudeerrooster'. Ontbreken er nog cijfers? Neem dan contact op met de betreffende docent(en). Staan er gegevens verkeerd in OSIRIS of wil je een cursus wisselen binnen je examenprogramma? Stuur dan een bericht naar het Student Affairs Geowetenschappen (studentaffairs.geo@uu.nl) met een korte toelichting (vermeld je volledige naam en je studentnummer).

Let op! Is je studievoortgangsoverzicht op de uiterste inleverdatum niet op orde? Dan kun je pas de daaropvolgende maand afstuderen. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.

Bevestiging studievoortgangsoverzicht

In de week na de uiterste inleverdatum krijg je op je UU-mailadres bericht van de examenadministratie, waarin zij je laten weten dat je studievoortgangsoverzicht volledig en correct bevonden is en voorlegd wordt aan de examencommissie, zodat je kunt afstuderen. In die mail zit een link naar het examenregistratieformulier, waarop je aanvullende gegevens moet invullen en je direct moet terugsturen.

Bevestiging examen

Alleen als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, keurt de examencommissie je examen goed. Je ontvangt vervolgens op je UU-mailadres bericht van de examencommissie dat je bent afgestudeerd met je examendatum: de dag dat je officieel je studie hebt afgerond.

Let op! Je moet op die dag nog ingeschreven staan (zie uitschrijven). 

Na je examendatum ontvang je per post een officiële afstudeerverklaring. Zolang je je diploma nog niet hebt, kun je deze verklaring gebruiken om je in te schrijven bij andere opleidingen of bij sollicitaties.

Het moment dat je per e-mail de bevestiging van je examendatum hebt ontvangen, is het moment dat je je kunt uitschrijven. Schrijf je niet uit voordat je de e-mail met de bevestiging hebt ontvangen. Je kunt ervoor kiezen om je uit te schrijven, maar je mag ook de rest van het studiejaar ingeschreven blijven. Als je wilt uitschrijven, dan moet je dit altijd zelf doen, dit gebeurt niet automatisch!

Let op! Je kunt je studie beëindigen met ingang van de 1e van de maand volgend op je examendatum. Je moet vóór de 1e  van de maand waarin je niet meer ingeschreven wilt staan een uitschrijfverzoek in studielink hebben gedaan. Als je je direct na je examen wilt uitschrijven, heb je dus maar een paar dagen de tijd. Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je geen collegegeld gerestitueerd.

Diploma

Hoe en wanneer ontvang je je diploma?

Wil je jouw diploma officieel uitgereikt krijgen, of haal je het liever op bij Student Affairs? Die keuze moet je direct doorgeven op het examenregistratieformulier, dat je ontvangt bij de bevestigingsemail van de examenadministratie. 

Uitreiking

Je ontvangt een uitnodiging voor je diploma-uitreiking per email en post in de eerste week van de maand waarin de uitreiking plaatsvindt. Zie diploma-uitreiking voor meer informatie over de aankomende uitreikingen.

Afhalen

Als je hebt aangegeven dat je jouw diploma wilt ophalen, dan ontvang je daarover een email op het moment dat je diploma voor je klaar ligt bij het Student Affairs Geosciences.

Helaas gaat de diploma-uitreiking op woensdag 25 maart 2020 niet door in verband met corona.

De diploma-uitreiking vindt twee keer per jaar plaats: in het voorjaar en in het najaar. 

​Voorjaar: woensdag 25 maart 2020 van 13:00-18:00 uur.

Om aan de uitreiking in het voorjaar mee te kunnen doen, moet je uiterlijk per februari 2020 afgestudeerd zijn (inleverdatum laatste resultaten: 21 februari)

Najaar: woensdag 28 oktober 2020 

Om aan de uitreiking in het najaar mee te kunnen doen, moet je uiterlijk per augustus 2020 afgestudeerd zijn (inleverdatum laatste resultaten: 21 augustus 2020)

Speciale regelingen

Er zijn een aantal speciale regelingen met betrekking tot het afstuderen. Zo kun je 'cum laude' afstuderen en onder bepaalde omstandigheden je afstuderen uitstellen. 

Als je tijdens je studie uitzonderlijk goed presteert, kun je op je diploma het judicium (de toevoeging) ‘cum laude’ krijgen. Het betekent dat je ‘met lof’ geslaagd bent. Andere judicia dan cum laude kun je niet op je diploma krijgen. Zie de algemene Onderwijs- en examenregeling voor bacheloropleidingen (art. 6.2)  voor de voorwaarden.

Als je je afstuderen wilt uitstellen, dan moet je dat aanvragen. Reden voor uitstel is dat je nog studieverplichtingen hebt. Je volgt bijvoorbeeld vakken die verplicht zijn voor een bepaalde master, je volgt een stage of onderdeel in het buitenland, of je gaat een bestuursfunctie vervullen waarvoor je een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht kunt krijgen. Over het algemeen geldt dat het dan handiger is om wel af te studeren, maar je niet uit te schrijven. Je kunt die verplichting dan in het lopende studiejaar nog gewoon doen. Dit is echter geen optie, als de verplichting doorloopt tot in het volgende studiejaar. Vraag aan je studieadviseur of bij het Studiepunt Geowetenschappen wat je in jouw geval het beste kunt doen.

Verzoek

Uitstel van examen vraag je aan bij de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl) met een onderbouwd verzoek (vermeld je naam en studentnummer). Doe dat direct als je de bevestigingsemail over je studievoortgangsoverzicht van de examenadministratie hebt gekregen. Het verzoek moet uiterlijk binnen twee weken nadat je de officiële bevestiging van je examendatum hebt gekregen zijn ontvangen. Het is beter het verzoek ruim vóór je examendatum in te dienen, anders haal je jezelf een onnodige berg administratie op de hals.