Je kunt aan het eind van elke maand afstuderen. Daarvoor moet op een maandelijkse uiterste inleverdatum je studievoortgangsoverzicht volledig en correct ingevuld in OSIRIS staan. Dat wil zeggen dat dan alle ontbrekende resultaten, wijzigingen in je studievoortgangsoverzicht en/of examencommissiebesluiten bij Student Affairs Geosciences moeten zijn ingeleverd. Vanaf dat moment wordt de afstudeerprocedure in werking gezet zodat je op de laatste werkdag van die maand afstudeert. Die dag wordt je examendatum. Hieronder lees je meer over de procedure om af te studeren. Zie 'afstudeerrooster' voor de inlever- en examendatums. 

Afstudeerprocedure

Je hebt zelf een actieve rol in de afstudeerprocedure! Let daarbij op de volgende punten: 

Juli 2019

 • Inleverdatum: 19 juli
 • Examendatum: 31 juli

​Augustus 2019

 • ​Inleverdatum: 23 augustus
 • Examendatum: 30 augustus

September 2019

 • Inleverdatum: 20 september
 • ​Examendatum: 30 september

Oktober 2019

 • Inleverdatum: 18 oktober
 • ​Examendatum: 31 oktober

November 2019

 • Inleverdatum: 22 november
 • ​Examendatum: 29 november

December 2019

 • Inleverdatum: 13 december
 • ​Examendatum: 24 december

​Januari 2020

 • Inleverdatum: 24 januari
 • ​Examendatum: 31 januari

Februari 2020

 • Inleverdatum: 21 februari
 • ​Examendatum: 28 februari

​Maart 2020

 • Inleverdatum: 20 maart
 • ​Examendatum: 31 maart

April 2020

 • Inleverdatum: 17 april
 • Examendatum: 30 april

Controleer ruim(!) voor de uiterste inleverdatum of je studievoortgangsoverzicht volledig en correct in OSIRIS staat. De maandelijkse inleverdatums vind onder 'afstudeerrooster'. Ontbreken er nog cijfers? Neem dan contact op met de betreffende docent(en). Staan er gegevens verkeerd in OSIRIS of wil je een cursus wisselen binnen je examenprogramma? Stuur dan een bericht naar het Student Affairs Geowetenschappen (studentaffairs.geo@uu.nl) met een korte toelichting (vermeld je volledige naam en je studentnummer).

Let op! Is je studievoortgangsoverzicht op de uiterste inleverdatum niet op orde? Dan kun je pas de daaropvolgende maand afstuderen. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.

Bevestiging studievoortgangsoverzicht

In de week na de uiterste inleverdatum krijg je op je UU-mailadres bericht van de examenadministratie, waarin zij je laten weten dat je studievoortgangsoverzicht volledig en correct bevonden is en voorlegd wordt aan de examencommissie, zodat je kunt afstuderen. In die mail zit een link naar het examenregistratieformulier, waarop je aanvullende gegevens moet invullen en je direct moet terugsturen.

Bevestiging examen

Alleen als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, keurt de examencommissie je examen goed. Je ontvangt vervolgens op je UU-mailadres bericht van de examencommissie dat je bent afgestudeerd met je examendatum: de dag dat je officieel je studie hebt afgerond.

Let op! Je moet op die dag nog ingeschreven staan (zie uitschrijven). 

Na je examendatum ontvang je per post een officiële afstudeerverklaring. Zolang je je diploma nog niet hebt, kun je deze verklaring gebruiken om je in te schrijven bij andere opleidingen of bij sollicitaties.

Het moment dat je de bevestiging van je examendatum hebt ontvangen, is het moment dat je je kúnt uitschrijven. Je kunt ervoor kiezen om je uit te schrijven, maar je mag ook de rest van het studiejaar ingeschreven blijven. Als je wilt uitschrijven, dan moet je dit altijd zelf doen, dit gebeurt niet automatisch!

Let op! Je kunt je studie beëindigen met ingang van de 1e van de maand volgend op je examendatum. Je moet vóór de 1e  van de maand waarin je niet meer ingeschreven wilt staan een uitschrijfverzoek in studielink hebben gedaan. Als je je direct na je examen wilt uitschrijven, heb je dus maar een paar dagen de tijd. Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je geen collegegeld gerestitueerd.

Diploma

Hoe en wanneer ontvang je je diploma?

Wil je jouw diploma officieel uitgereikt krijgen, of haal je het liever op bij Student Affairs? Die keuze moet je direct doorgeven op het examenregistratieformulier, dat je ontvangt bij de bevestigingsemail van de examenadministratie. 

Uitreiking

Je ontvangt een uitnodiging voor je diploma-uitreiking per email en post in de eerste week van de maand waarin de uitreiking plaatsvindt. Zie diploma-uitreiking voor meer informatie over de aankomende uitreikingen.

Afhalen

Als je hebt aangegeven dat je jouw diploma wilt ophalen, dan ontvang je daarover een email op het moment dat je diploma voor je klaar ligt bij het Student Affairs Geosciences.

De diploma-uitreiking vindt twee keer per jaar plaats: in het voorjaar en in het najaar. 

Najaar: donderdag 31 oktober 2019 van 09.00-18.00 uur.
​Voorjaar: woensdag 25 maart 2020 van 13:00-18:00 uur.

Om aan de uitreiking in het najaar mee te kunnen doen, moet je uiterlijk per 30 augustus 2019 afgestudeerd zijn (inleverdatum laatste resultaten: 23 augustus).