Profileringsruimte

Je volgt 15 EC per periode (1/2/3/4) uit verschillende timeslots (A/B/C/D), zie roosters. Je moet je zelf inschrijven voor cursussen! 

Profileringsruimte (45 EC): minor, studeren in het buitenland, stage, keuzecursussen

In de profileringsruimte kunnen cursussen uit het totale cursusaanbod van de Universiteit Utrecht worden gekozen. Deze keuzeruimte biedt je de mogelijkheid om de opleiding nog beter te laten aansluiten op je persoonlijke belangstelling, talenten en ambities. Je kunt de profileringsruimte geheel naar eigen inzicht invullen. De profileringsruimte bestaat uit zes cursussen (45 EC) waarvan tenminste 15 EC op tenminste niveau 2 moet worden gedaan.

De profileringsruimte kun je op verschillende manieren invullen:

 • Minor
  Een minor is een samenhangend pakket van cursussen van een andere opleiding. De omvang is tenminste 30 EC. Je kunt een minor kiezen binnen een andere opleiding in de faculteit Geowetenschappen of bij een opleiding van een andere faculteit of universiteit. Het is niet mogelijk om een minor te volgen die geheel bestaat uit cursussen van de eigen opleiding Sociale Geografie en Planologie (SGPL). SGPL vormen immers de major (hoofdvak).

 • Studeren in het buitenland
  Studeren in het buitenland kan een interessante aanvulling zijn op je studieprogramma in Utrecht. Het biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met een andere onderwijscultuur en een ander land. De faculteit heeft met verschillende universiteiten partneruitwisselingscontracten afgesloten. Dat betekent dat elk jaar GEO-studenten bij een brede verzameling internationale partnerinstelling kunnen studeren. Die partnerinstellingen hebben hun geheel eigen cursusaanbod, waardoor het totale keuze aanbod voor jou vergroot wordt met veel meer cursussen en richtingen dan wat in Utrecht aangeboden wordt. Net als een minor biedt studeren in het buitenland je een kans om je cursuspakket zo samen te stellen dat goed aansluit bij jouw specifieke belangstelling.

 • Stage
  Een stage biedt je de kans om al voorbij je diploma te kijken. Je gaat aan de slag als geograaf of planoloog en ervaart zo hoe de kennis en vaardigheden die je in de opleiding hebt opgedaan, toegepast worden in de praktijk. Je krijgt ook inzicht in het werkveld van geografen en planologen en in de activiteiten van organisaties en bedrijven daarin.
  Een belangrijk leerdoel van de stage is kennismaking met de praktijk. Je ontdekt wat de bijdrage is van een geograaf/planoloog in een organisatie. Je ervaart wat de bril is waardoor geografen of planologen naar de wereld kijken en hoe die anders is van andere expertises en disciplines. Verder krijg je inzicht in hoe een gemeente of adviesbureau werkt. En bij dit alles speelt natuurlijk ook de vraag: past dit soort werk en dit type organisatie bij mij?

 • Volgen losse keuze cursussen elders & keuze cursussen SGPL 
  In de profileringsruimte kun je ook losse keuzecursussen uit het totale aanbod van de Universiteit Utrecht kiezen. Het is ook mogelijk om in de profileringsruimte nog meer cursussen uit de eigen major te volgen.
  Tenslotte is het in principe mogelijk cursussen in de profileringsruimte te doen bij andere Nederlandse universiteiten, maar alleen indien een dergelijke cursus (of een cursus die er sterk op lijkt) niet bij de eigen universiteit wordt aangeboden. Voor het volgen van keuzecursussen buiten de Universiteit Utrecht moet je vooraf toestemming vragen aan de examencommissie.

Let op! Je moet tenminste 15 EC op niveau 2 of hoger behalen in de profileringsruimte.

Naast de profileringsruimte volg je cursussen uit de major.

Toestemming vragen examencommissie