Studieprogramma

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC ofwel studiepunt komt overeen met 28 uur studie. De cursussen van een bacheloropleiding hebben in de regel een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Als voltijdstudent volg je normaal 8 cursussen per jaar en behaal je daarmee 60 EC. De hele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

Opbouw

Opbouw voor studenten per of ná 1 september 2021 zijn gestart

Major 135 EC: verplicht cursussen 75 EC / bachelorthesis 15 EC / Track cursussen 30 EC en keuze cursussen 15 EC
Profileringsruimte 45 EC: deze kan ingevuld worden met bijvoorbeeld een minor (30 EC), studeren in het buitenland (30 EC), een stage (15 EC) en/of losse keuzecursussen.

De opleiding voor studenten die voor september 2021 zijn begonnen, is als volgt opgebouwd:

Major 135 EC: verplicht cursussen 60 EC / bachelorthesis 15 EC / en keuze cursussen 60 EC
Profileringsruimte 45 EC: deze kan ingevuld worden met bijvoorbeeld een minor (30 EC), studeren in het buitenland (30 EC), een stage (15 EC) en/of losse keuzecursussen.

Uitgebreide informatie over het bachelorprogramma staat in de Studiegids

Niveau

Cursussen zijn ingedeeld op drie niveaus:

  • Niveau 1: inleidend (GEO1)
  • Niveau 2: verdiepend (GEO2)
  • Niveau 3: gevorderd (GEO3)

Je begint in principe met cursussen op niveau 1 in het eerste jaar, in het tweede jaar volg je cursussen op niveau 2 en in het derde jaar cursussen op niveau 3.