Met een stage (7,5 EC) krijg je een indruk hoe je de kennis en vaardigheden uit je studie in de praktijk kunt gebruiken. Bovendien heeft het voordelen als je na je studie gaat solliciteren. Voor veel werkgevers is het een pre als je ervaring hebt met werken in een organisatie. Je kunt een stage volgen als onderdeel van de profileringsruimte, dit is niet verplicht.

Je werkzaamheden moeten passen binnen het beroepenveld van de opleiding. Op het moment dat je bij de examencommissie een aanvraag indient om stage te lopen, moet je minstens 60 EC hebben behaald van de cursussen uit de major.

Je moet je stageplek zelf regelen. Daarvoor kun je beginnen bij de stagebank van studieverenging V.U.G.S. (kijk ook op de Facebookpagina van deze vereniging). Of je neemt zelf contact op met geschikte organisaties. Je kunt ook kijken of er interessante stages staan in het stageoverzicht van Career Services. Bedrijven en organisaties plaatsen hierin hun stages en afstudeeropdrachten die geschikt zijn voor studenten van diverse opleidingen.

Als je een stageplaats hebt gevonden, benader je de docent die jij als stagebegeleider wilt. Laat hem of haar meedenken over de opzet, inhoud en begeleiding van je stage. Overleg met de studieadviseur om te kijken of je deze stage ook binnen je bacheloropleiding (curriculum) kunt doen.

Voorafgaand aan de stage verzoek je de examencommissie je stage goed te keuren (examencommissie.geo@uu.nl). Bij dit verzoek geef je de volgende punten aan:

  1. Wat is je motivatie om deze stage te volgen?
  2. Wat is het maatschappelijke vraagstuk in de te onderzoeken probleemstelling?
  3. Wat zijn jouw werkzaamheden (zie ook de leerdoelen, die in de studiewijzer staan bij punt 2)?
  4. Hoeveel tijd ga je eraan besteden? Daarbij maak je een onderverdeling naar de verschillende werkzaamheden. Je besteedt minimaal 200 uur aan je stage.
  5. Wat is de verwachte output (rapporten, verslagen e.d.)?

Gebruik voor je aanvraag bij de examencommissie het formulier 'Omschrijving stage'.

Met een stage verdien je 7,5 EC. Ter afronding van je stage lever je een schriftelijke beoordeling in, ondertekend door de stagebegeleider van de instelling. Daarnaast lever je een stageverslag in. Het verslag is een reflectie op je stageactiviteiten. In bijlagen geef je aan hoeveel tijd je aan verschillende activiteiten hebt besteed. Daarnaast geef je een overzicht van eventuele rapporten en/of verslagen waaraan je hebt (mee)gewerkt. Je docentbegeleider toetst het stageverslag en de beoordeling van de stagebegeleider.

In de Studiewijzer Stage vind je meer informatie over de voorwaarden en de waardering van een stage, plus de formulieren die je moet invullen om stage te kunnen lopen. Kijk ook voor nuttige tips voor het volgen van een stage op de algemene studentensite, zoals over verzekering en aansprakelijkheid bijvoorbeeld.