Onderstaande cursussen zijn elk 7,5 EC (tenzij anders vermeld). Tussen haakjes staat de periode (1/2/3/4) en het timeslot (A/B/C/D) per cursus aangegeven, zie roosters. Je volgt 15 EC per periode uit verschillende timeslots. Je moet je zelf inschrijven voor cursussen!

Major

De major bestaat uit verplichte cursussen (60 EC) die je moet volgen en halen. Je kunt je verder binnen de major breed oriënteren door uit een aantal keuzecursussen (37,5 EC) te kiezen. Dit kan al vanaf periode 3 van het eerste jaar. Aan het eind van het eerste jaar kies je een hoofdrichting: Sociale geografie of Planologie. Afhankelijk van je keuze volg je in het tweede en derde jaar de verplichte keuzecursussen (22,5 EC) van je hoofdrichting. In het derde jaar schrijf je je bachelorthesis (15 EC).

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Het ligt voor de hand om in jaar 1 vakken op niveau 1 te volgen, in jaar 2 op niveau 2 en in jaar 3 op niveau 3, maar je mag daarvan afwijken. Kies dus op basis van interesse, capaciteiten en eventuele ingangseisen. 

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

 

 ​*Aanbevolen als je de Planologie richting kiest
​**Aanbevolen als je de Sociale Geografie richting kiest

 

> Bekijk het cursusaanbod van 2019-2020 in schema.

Naast de major volg je cursussen in de profileringsruimte.

Binnen de major SGPL gelden de volgende regels:

 • Je mag maar één van de volgende cursussen volgen binnen je major:
       - Systeem aarde 2
       - Mens en landschap
       - Introductie technologie & innovatie
       - Duurzame ontwikkeling
       - Politics of the Earth
 • Je volgt minimaal één theoriecursus op niveau 2:
       - Sociale geografie: Theorie en Geschiedenis van de sociale geografie
       - Planologie: Planning Theory
 • Je volgt minimaal één methodencursus op niveau 2:
       - Sociale geografie: GIS/Cartografie
       - Planologie: Planningmethoden
 • Je volgt één van de volgende cursussen: Wetenschappelijke Vorming Sociale Geografie of Wetenschappelijke Vorming Planologie
 • Je volgt ten minste 45 EC op niveau 3 in de major en profileringsruimte samen.

Binnen de hoofrichting Sociale geografie kun je je specialiseren in een van de vijf studiepaden, die aansluiting bieden op een master. Voor toelating tot een master is het wenselijk dat je een inhoudelijke cursus op niveau 3 hebt gevolgd in de richting van die master. 

Economische geografie

Als economische geograaf houd je je bezig met hoe en waar mensen en bedrijven geld verdienen en uitgeven. Waarom kiest een bedrijf bijvoorbeeld voor een bepaalde vestigingsstad? Dit studiepad is een goede voorbereiding op de éénjarige master Human Geography en de tweejarige master Urban and Economic Geography

Stadsgeografie

Als stadsgeograaf kijk je naar hoe de bebouwde omgeving is ingericht. Vragen die je je hierbij kunt stellen zijn waarom bepaalde groepen mensen in bepaalde wijken wonen of welke problemen de binnenstad kent. Ook dit studiepad is een goede voorbereiding op de éénjarige master Human Geography en de tweejarige master Urban and Economic Geography

Geo-informatie (GIS)

Werken met Geografische Informatie Systemen is een toegepaste vorm van geografie. In dit studiepad leer je hoe je werkt met geografische gegevens en deze kunt gebruiken in onderzoek. Voor de tweejarige master GIMA is Advanced GIS een voorwaarde.

Ontwikkelingsgeografie (IDS)

In dit studiepad kijk je onder meer naar de effecten van globalisering op de verschillende delen van de wereld. Voor de éénjarige master International Development Studies volg je tenminste Ontwikkelingsgeografie III.

Regionale, politieke en culturele geografie

Je houd je in dit studiepad bezig met hoe regio's zijn ingebed in het groter geheel. Welke samenhang is er tussen de inrichting van een regio en de economie, bevolking, cultuur, geschiedenis, enz.? Je kijkt naar identiteitsvraagstukken en oriënteert je op educatieve toepassingen waarin omgevingswetenschappen een rol spelen, bijvoorbeeld in het (voortgezet) onderwijs of in het bredere werkveld van educatie en communicatie. En goede voorbereiding op de tweejarige master Geografie: educatie en communicatie 

Planologie

Kies je voor het studiepad planologie, dan kijk je naar de totstandkoming van ruimtelijke planning. Hoe is die ingebed in de maatschappij? Welke belangen spelen er? Je gaat na hoe het stedelijk landschap zo gebalanceerd mogelijk kan worden vormgeven. Je leert publiek beleid creëren voor duurzame steden. Dit is een goede voorbereiding voor de éénjarige master Spatial Planning

Heb je vragen over het kiezen van cursussen of kom je er niet uit met je studieplanning? Neem dan contact op met de studieadviseur.