Bachelorthesis

Voor studenten die voor september 2021 zijn gestart

Je bacheloropleiding sluit je af met een bachelorthesis (15 EC) die je schrijft in het derde jaar. Dit is een proeve van bekwaamheid. Met de thesis laat je zien hoe ver je gevorderd bent in je kennis en inzicht in de sociale geografie of planologie. De thesis is een verplicht onderdeel van de major. Je kunt de thesis in voltijd of deeltijd volgen, dus in één periode of gespreid over twee periodes. Kies je voor de deeltijd variant en wil je naast de thesis een ander vak doen, schrijf je dan éérst in voor het andere vak via Osiris. Stuur daarna een mail naar studentaffairs.geo@uu.nl met het verzoek jou in te schrijven voor de thesis. Volg je de thesis in voltijd, of deeltijd zonder cursus ernaast, dan moet je de inschrijving zelf regelen via Osiris

Onderzoek

Je thesis schrijf je op basis van een zelfstandig en individueel onderzoek, waarvoor je literatuur en aanvullende informatie gebruikt. De thesis is een wetenschappelijk onderzoeksverslag, waarin je de wetenschappelijke context aangeeft en je onderzoek presenteert.

Let op: vanaf collegejaar 2022-2023 kan alleen gestart worden in periode 1 of periode 3. Het is nog steeds mogelijk om de thesis voltijds of in deeltijd te schrijven.

Bachelorthesis voor studenten die die per of ná 1 september 2021 zijn gestart

Je bacheloropleiding sluit je af met een bachelorthesis (15 EC) die je schrijft in het derde jaar. Dit is een proeve van bekwaamheid. Met de thesis laat je zien hoe ver je gevorderd bent in je kennis en inzicht in de sociale geografie of planologie. De thesis is een verplicht onderdeel van de major.

Startmoment van de thesis is het tweede semester van jaar 3. Advanced Analysis en Wetenschap en Samenleving (periode 3) bieden de noodzakelijke voorbereiding op het daadwerkelijke onderzoek. De thesis zelf wordt uitgevoerd in periode 4.

Volledige informatie nog niet beschikbaar

Op dit moment wordt de herziene bachelorthesis vorm gegeven. Meer informatie over zal in het collegejaar 2023-2024 beschikbaar komen.