Je bacheloropleiding sluit je af met een bachelorthesis (15 EC) die je schrijft in het derde jaar. Dit is een proeve van bekwaamheid. Met de thesis laat je zien hoe ver je gevorderd bent in je kennis en inzicht in de sociale geografie of planologie. De thesis is een verplicht onderdeel van de major. Je kunt de thesis in voltijd of deeltijd volgen, dus in één periode of gespreid over twee periodes. Kies je voor de deeltijd variant en wil je naast de thesis een ander vak doen, schrijf je dan éérst in voor het andere vak via Osiris. Stuur daarna een mail naar studentaffairs.geo@uu.nl met het verzoek jou in te schrijven voor de thesis. Volg je de thesis in voltijd, of deeltijd zonder cursus ernaast, dan moet je de inschrijving zelf regelen via Osiris

Onderzoek

Je thesis schrijf je op basis van een zelfstandig en individueel onderzoek, waarvoor je literatuur en aanvullende informatie gebruikt. De thesis is een wetenschappelijk onderzoeksverslag, waarin je de wetenschappelijke context aangeeft en je onderzoek presenteert.

Het onderwerp van onderzoek vloeit voort uit je specialisatie. Je kunt het onderwerp van je thesis kiezen uit de lijst van onderwerpen die op Blackboard staat, maar je kunt ook zelf een onderwerp aandragen. Ruim voor het begin van de periode werk je jouw onderwerp uit: je bakent het af en bedenkt de probleemstelling. Neem hiervoor contact op met de cursuscoördinator bachelorthesis Marlies Meijer (m.meijer1@uu.nl) of Leon Klomp (l.klomp@uu.nl), die het onderwerp moet goedkeuren. Als je onderwerp is goedgekeurd, krijg je bericht wie je thesisbegeleider wordt.Ongeveer vier weken voor het begin van de periode dien je een uitgewerkt plan voor jouw onderzoeksonderwerp in bij de cursuscoördinatoren: je bakent het af en bedenkt de probleemstelling. Verdere richtlijnen en deadlines voor het indienen van een eigen onderwerp staan in de studiewijzer (op te vragen bij coördinatie). Als je onderwerp is goedgekeurd, kan je aan de slag met je scriptie.

Je kunt pas beginnen als je alle verplichte onderdelen van je major op niveau 1 en 2 met een voldoende hebt afgerond (Inleiding sociale geografie; Inleiding planologie; Statistische methoden; Gebieden in mondiaal perspectief: wetenschappelijk schrijven; Ruimtelijke vraagstukken Nederland: wetenschappelijk onderzoek; Kwalitatieve onderzoeksmethoden; Wetenschappelijk leeronderzoek; Ruimtelijke vraagstukken Europa).

Je thesisbegeleider en een tweede docent beoordelen je werk aan de hand van vaste criteria in een beoordelingsformulier.