Bachelorthesis

Voor studenten die voor september 2021 zijn gestart

Je bacheloropleiding sluit je af met een bachelorthesis (15 EC) die je schrijft in het derde jaar. Dit is een proeve van bekwaamheid. Met de thesis laat je zien hoe ver je gevorderd bent in je kennis en inzicht in de sociale geografie of planologie. De thesis is een verplicht onderdeel van de major. Je kunt de thesis in voltijd of deeltijd volgen, dus in één periode of gespreid over twee periodes. Kies je voor de deeltijd variant en wil je naast de thesis een ander vak doen, schrijf je dan éérst in voor het andere vak via Osiris. Stuur daarna een mail naar studentaffairs.geo@uu.nl met het verzoek jou in te schrijven voor de thesis. Volg je de thesis in voltijd, of deeltijd zonder cursus ernaast, dan moet je de inschrijving zelf regelen via Osiris

Onderzoek

Je thesis schrijf je op basis van een zelfstandig en individueel onderzoek, waarvoor je literatuur en aanvullende informatie gebruikt. De thesis is een wetenschappelijk onderzoeksverslag, waarin je de wetenschappelijke context aangeeft en je onderzoek presenteert.

Let op: ook in het collegejaar 2023-2024 kan alleen gestart worden in periode 1 of periode 3. Het is nog steeds mogelijk om de thesis voltijds of in deeltijd te schrijven.

Schrijf je de Ba-thesis in deeltijd, dan wordt je door de opleiding voor periode 2 of periode 4 ingeschreven. Je moet je zelf wel inschrijven voor de start van de thesis in periode 1 of periode 3. Volg je de thesis in deeltijd met een cursus ernaast, schrijf je dan in voor de keuze cursus en mail Student Affairs met de vraag om je in te schrijven voor de ba-thesis.

Bachelorthesis voor studenten die die per of ná 1 september 2021 zijn gestart

De Bachelorthesis (15 EC) is een proeve van bekwaamheid en een belangrijke mijlpaal in je vorming tot sociaalgeograaf en/of planoloog. In de thesis kun je laten zien wat je in de voorafgaande opleiding hebt geleerd en kun je je eigen onderzoeksinteresses en -bekwaamheden verder ontwikkelen. Het onderzoeksvoorstel dat je in de cursus Onderzoeksontwerp hebt geschreven vormt de basis voor de thesis. De thesis is de weerslag van een individueel ontwikkeld onderzoek rondom een actueel sociaalgeografisch en/of planologisch thema. Daarbij verbind je je wetenschappelijke nieuwsgierigheid en/of maatschappelijke betrokkenheid met bestaande debatten in de literatuur en de samenleving. 

Je verzamelt data en analyseert deze met relevante technieken. Vervolgens rapporteer je over je onderzoek in de vorm van een academisch, aantrekkelijk geschreven, geografisch/planologisch verhaal.

De thesis is een individueel onderzoek, waarbij je zelfstandig het onderzoek uitvoert en hierover rapporteert. Dat doe je echter in de context van een groep: studenten ontmoeten elkaar regelmatig in werkgroepen om hun voortgang te bespreken, peerfeedback uit te wisselen en ervaringen te delen.