Onderwijs

In de bacheloropleiding Sociale geografie en planologie kijk je naar de inrichting van de ruimte om ons heen, de veranderingen die daarin plaatsvinden, hoe die tot stand komen en wat de maatschappelijke effecten ervan zijn op (inter)nationaal niveau. Je legt verbanden tussen grote maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds en veranderingen in buurten, steden of landen anderzijds. Je bestudeert het ruimtelijk gedrag van individuen, huishoudens, bedrijven en instellingen en de manier waarop overheden de ruimtelijke omgeving vormgeven, bijvoorbeeld in relatie met marktpartijen. Je kijkt hierbij over de grenzen van je eigen vakgebied heen en maakt kennis met wetenschapstheorie, sociologie, economie, bestuurskunde en ethiek.

Organisatie

Belangrijk in onderwijs en onderzoek van de faculteit Geowetenschappen is aandacht voor duurzame ontwikkeling en innovatie tot beheer en behoud van onze planeet. De bacheloropleiding wordt georganiseerd door het Departement Sociale Geografie en Planologie (Human Geography and Spatial Planning) van de faculteit.

Bachelor

Het studieprogramma toont het verloop en de opbouw van de bacheloropleiding. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verplichte en (extra) optionele programma-onderdelen. Bekijk de roosters om te zien hoe het onderwijsjaar is opgedeeld en de cursussen worden ingepland.