Inspraak en medezeggenschap

Je kunt mee vormgeven aan het onderwijs, voorzieningen en studiegerelateerde zaken. Als je bijvoorbeeld vindt dat de kwaliteit beter kan, is het belangrijker om je ideeën daarover te laten horen. Al was het maar omdat volgende studenten daarvan kunnen profiteren.

Geef je mening

  • Via cursusevaluaties kun je verbetersuggesties geven voor specifieke cursussen.
  • In de Nationale Studenten Enquête (NSE) kun je je mening geven over alle aspecten van het onderwijs en de voorzieningen van de Universiteit Utrecht.
  • Je kunt contact opnemen met jouw vertegenwoordiger in de medezeggenschapsorganen en je suggestie voor verbetering voorleggen.
  • De opleiding kan je uitnodigen je stem te laten horen in een jaarevaluatie.

Word actief

Als lid of bestuurslid van een medezeggenschapsorgaan kun je -indien verkozen- niet alleen meepraten maar ook mee beslissen over zaken die het onderwijs aangaan. Je doet veel ervaring op en leert hoe een grote organisatie functioneert. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor de universiteit.

Beurs voor studentbestuurders

Wil je actief worden in een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Dan heb je misschien recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.