Tutoren

Tutoren eerstejaars

Voor elke eerstejaars is er een tutor. Op de Blackboardomgeving “SLB basis” zie je wie jouw tutor is en hoe je die kunt bereiken. Je ziet je tutor op een paar vaste momenten in jaar 1, maar ook tussendoor kun je je tutor benaderen als je bij het studeren ergens tegenaan loopt of vragen hebt over je studievoortgang of (keuze)mogelijkheden binnen het studieprogramma.

Studiebegeleiding tweede- en hogerejaars

Voor vragen over:

  • studieplanning: mogelijke cursussen binnen studierichting
  • aansluiting master 
  • oriëntatie arbeidsmarkt

Begeleider per studierichting

Economische Geografie

Ton van Rietbergen

Educatie

Tine Béneker

Geo-informatie (GIS)

Egbert van der Zee

Ontwikkelingsgeografie (IDS)

Gery Nijenhuis

Regionale, politieke en culturele geografie

Bouke van Gorp

Stadsgeografie

Ilse van Liempt

Planologie

Patrick Witte