Opleidingscommissie en -bestuur

Onderwijsbestuur ECT+

Het bestuur van de opleiding houdt zich bezig met de programmering, organisatie, coördinatie en kwaliteitszorg van het onderwijs. Dit bestuur bestaat uit staf- en studentleden. Je kunt de studentleden aanspreken als je iets kwijt wilt over de opleiding. 

Studentleden

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie brengt advies uit over het onderwijs en de onderwijskwaliteit. Daarnaast evalueert de commissie cursussen en onderwijsprogramma’s en brengt daarover advies uit aan de onderwijsdirecteur. In de commissie zitten studenten en stafleden. Je kunt de studentleden aanspreken over zaken die je in de commissie besproken wilt zien. Je kunt ze bereiken via ocb.sgpl@uu.nl.

Studentleden