Examencommissie

Een verzoek aan de examencommissie dien je in via Osiris > Zaken.

De examencommissie behandelt onder meer verzoeken over keuzevakken buiten je eigen opleiding, vrijstellingen, aanpassingen van je studieprogramma of uitstel van afstuderen. Twijfel je of je bij de examencommissie moet zijn, of wil je eerst advies, neem dan contact op met Student Affairs of je Studieadviseur.

In Osiris verschijnen na inloggen automatisch jouw gegevens en je opleiding. Klik op de homepage op Zaken > Start een nieuwe zaak > 02. Verzoek examencommissie -> en kies GEO Indienen verzoek voor examencommissie.

Beschrijf duidelijk en volledig over welke kwestie je een beslissing van de examencommissie nodig hebt. Upload daarbij, indien van toepassing, documenten in bijlage (bijvoorbeeld een beschrijving van een keuzevak, of het bewijs van een elders behaald resultaat).

Heb je een vraag over hoe je je verzoek aan de examencommissie moet onderbouwen? Kom dan langs bij het inloopspreekuur van het ambtelijk secretariaat, iedere donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. Meld je bij de balie van Student Affairs Geosciences in het Koningsbergergebouw, en vraag naar een medewerker van de examencommissie.

Het ambtelijk secretariaat beoordeelt je verzoek nadat je dit hebt ingediend via Osiris Zaak. Je wordt hierover op de hoogte gehouden via Osiris en je studentmail. Het officiële besluit van de examencommissie volgt zo spoedig mogelijk binnen de wettelijke behandeltermijn van zes weken. Het definitieve besluit van de examencommissie wordt weergegeven en bewaard in Osiris.

Samenstelling

De examencommissie Sociale Geografie en Planologie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het examenbeleid van de opleiding en kent de volgende leden:

  • Dr. Veronique Schutjens (voorzitter)
  • Dr. Bas Spierings
  • Drs. Alphons de Vocht
  • Dr. ir. Ron van Lammeren (extern lid vanuit WUR – Master's GIMA)

De voorzitter heeft tevens zitting in de examencommissie van de Faculteit Geowetenschappen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het examenbeleid, controleert de uitvoering en waakt over de kwaliteit van de besluitvorming.