Maand van werk Sociale Geografie en Planologie
Nothing works better than a career

Waar kom je als Sociaal geograaf of Planoloog na je studie terecht? Denk alvast na over je carrière tijdens de 'Maand van Werk' in november. Bekijk het programma hieronder en schrijf je snel in voor de verschillende (online) activiteiten. Er zijn verschillende workshops, online inhousedagen, Meet the Professional en een Carrièredag. Ontdek je drijfveren, talenten en interesses: wat kun je met Sociale Geografie en Planologie in de toekomst? Tijdens ‘De Maand van Werk’ organiseren het onderwijsinstituut Sociale Geografie en Planologie, Studievereniging V.U.G.S. en Career Services UU allerlei activiteiten om jou voor te bereiden op je carrière.

Het omvangrijke alumninetwerk van Sociale geografie en Planologie draagt bij aan de invulling van dit programma.

Activiteiten

Gedurende de hele maand kan je je CV laten checken door één van de career officers van de faculteit Geowetenschappen. Want met een mooi vormgegeven en duidelijk CV maak jij een goede eerste indruk. Plan je afspraak in via https://students.uu.nl/career-services/maak-een-afspraak-met-een-career-officer en kies voor Franca Geerdes of Tom Bouwmeester. Zij helpen je graag met al je vragen over hoe jij het best je cv kan opbouwen.

During the whole month you can let your CV check by one of the career officers of the faculty Geosciences. Because with a nice and clear CV are you making a good first impression. Schedule a meeting through https://students.uu.nl/en/career-services/book-an-appointment-with-a-career-officer and choose for Franca Geerdes or Tom Bouwmeester. They will help you with all your questions about how your CV will be at its best.

Wanneer maandag 9 november van 13.15 – 15.00 uur
Locatie Online Teams Kanaal 'Verken je loopbaan vanuit huis'
Trainer/career coach Therese Albers
Max aantal studenten 8
Wie kan zich inschrijven Voor 3e jaars bachelor en masters
Inschrijven Inschrijven tot 5 november 23.59

 Wil je op korte termijn graag stage lopen,  relevant vrijwilligerswerk doen of ben je op zoek naar een passende (bij)baan? Bezig zijn met je loopbaan geeft energie, maar kan tegelijkertijd ook onzekerheid oproepen. Hoe maak je plannen voor de toekomst in een tijd waarin de wereld even stil lijkt te staan?

In deze online workshop (Microsoft Teams) bespreken we vragen als “wie ben ik”, “wat kan ik” en “wat wil ik”. We werken met een groep van maximaal 8 deelnemers, zodat er veel ruimte is om vragen te stellen en elkaar verder te helpen. We gaan op zoek naar wat jij belangrijk vindt en waar jouw kwaliteiten liggen. Ook staan we stil bij welke vaardigheden je eigenlijk allemaal hebt ontwikkeld tijdens je studie en hoe je deze vervolgens overtuigend op een ander kunt overbrengen. Ook geven we je tips hoe je interessante functies en organisaties kunt vinden en hoe je oriënterend kunt netwerken met behulp van LinkedIn.

Na deze workshop heb je een beter beeld van je eigen voorkeuren, wat je kan en welke vervolgstappen je kunt zetten. Zo kun je gericht en met meer vertrouwen de arbeidsmarkt verkennen.

Wanneer dinsdag 10 november van 11:00 - 12:00 uur
Locatie Online Teams Kanaal ''Zelfanalyse voor Loopbaanoriëntatie'
Trainer/career coach Sjoer Bergervoet
Max aantal studenten 10
Wie kan zich inschrijven Voor 3e jaars bachelor en masters
Inschrijven Inschrijven tot 8 november 2020 23.59

Heb je nog geen duidelijk beeld wat voor werk je wilt doen, waar je passie ligt of wat jouw sterke kanten zijn? In deze training gaan we op onderzoek uit om te kijken welke richting bij je past. Door hier bewust en actief mee bezig te zijn, ga je zien wat jouw specifieke voorkeuren zijn en wat je écht belangrijk vindt.

Een ervaren loopbaancoach stimuleert je in deze training om verschillende kanten van jezelf en van je leven te bekijken en daar informatie uit te halen voor jouw toekomst. Met behulp van opdrachten en vragenlijsten breng je in kaart waar je interesses liggen,  wat je kwaliteiten en drijfveren zijn en welke waarden er voor jou toe doen. Op basis hiervan kun je op zoek gaan naar werkzaamheden, functies en organisaties die daar bij passen.

Na het volgen van deze training ga je met meer inzicht en vertrouwen op zoek naar werk.

Wanneer donderdag 12 november van 13:00 - 15:00 uur
Locatie Online Teams Kanaal 'Bewust en effectief werken'
Trainer/career coach Rutger-Jan Scholtens
Max aantal studenten 8
Inschrijven Inschrijven tot 9 november 2020 23.59

Studeren en werken vanuit huis was voorheen een optie, maar is voor de rest van het academisch jaar een feit. Hierdoor ontstaan nieuwe uitdagingen om je werk gedaan te krijgen. Zo ben je ben meer op jezelf aangewezen, is er minder afwisseling en gaat alles nu online. Hoe blijf je in deze situatie productief?

In deze online workshop (Microsoft Teams) bespreken we de belemmeringen en uitdagingen van het thuis moeten werken. In een groep van max 8 deelnemers staan we stil bij persoonlijke worstelingen in het omgaan met tijd en taken vanuit huis.  Thema’s die de revue passeren hebben betrekking op dagindeling, prioriteren en gefocust blijven. Bij elk thema krijg je tips en trucs aangereikt van de trainer om hier effectief mee om te gaan.

Deze online training helpt je om meer gericht met de huidige thuiswerksituatie om te gaan. Dit kan stress helpen voorkomen en je productiviteit bevorderen.

When Friday 13 November from 10:00 - 12:00
Location Online Teams Channel
Trainer/career coach Berber Noordzij
Max number of students 8
Who can enroll Master students
Register Enrollment is possible until 10 November 23.59

Would you like to do an internship on the short term, do relevant voluntary work or are you looking for a suitable (side) job? Exploring you career is exciting and at the same time can come with uncertainties. How do you plan for the future in a time when the world seems to stand still?

In this online workshop (Microsoft Teams) we discuss questions such as “who am I”, “what am I good at” and “what do I want”. We work with a group of max. 8 participants so there is plenty of room to ask questions and support each other. We look for what is important to you and what your qualities are. We also consider which skills you developed during your studies and how you can present them to someone else. We also give you tips on how to find interesting positions and organizations and how to network in an exploratory way by using LinkedIn.

After this workshop you will have a better grip on your own preferences, what you have to offer and what your next steps could be. This allows you to explore the labor market with more focus and self-confidence. 

When Monday 16 November from 14:00 - 15:00
Location Online Teams Channel 'Working for the EU'
Trainer/career coach Renske Pelsma, EU Careers Ambassador Utrecht University and Maxim Ruhr
Register Enrollment is  possible until 12 November 23.59

Are you looking for an exciting new career in a dynamic, fast-paced environment? Then look no further than the EU! The EU offers a stimulating and challenging workplace for everyone. The EU welcomes applicants from all walks of life, so a career with the EU means working with a diverse and multicultural group of colleagues. Find out what type of contract with the EU is suitable for you, explore the range of permanent and temporary contracts that are offered by the EU institutions and learn about the different selection processes that apply for each contract type. Maxim Ruhr has hands-on experience with the BlueBook Traineeship and will tell you all about his European experience. An EU career offers candidates a rich and rewarding work environment. Enjoy making a difference for Europe!

When Tuesday 17 November from 14:00 - 16:00
Location Online Teams Channel 'Online Inhousedag Arcadis'
Contact Auke Boomsma
Who can register Only Master students
Register Enrollment is possible until 12 November 23.59

Dear SGPL Students from the Utrecht University,

At Arcadis we are constantly innovating in the way we use technology, how we work with our partners and how we sustainably deliver for our clients. Doing things faster, smarter and more efficient truly leads to our motto: Improving the Quality of Life.
During a two-hour session you will have a sneak peek at what life at Arcadis is like. From how we protect the city of New York from flooding to building the newest global transportation hubs, from future-proofing our infrastructure in the Netherlands to making a change in sustainable engineering.
As part of our afternoon session, you will be asked to participate in a real-life case study. Actually, there are two projects near the city of Utrecht that require your planning skills, creative thinking and critical review. 

Are you up for a challenge?  

Arcadis is a leading global consultancy firm supporting the whole lifecycle of natural and built assets, from design and engineering to management and maintenance. Our global network and local presence allow us to leverage our multidisciplinary expertise to gain a deep understanding of client needs and deliver excellent outcomes for all entities involved. Our commitment to improving the quality of life drives us to find innovative ways to integrate digital solutions into our mission of establishing a livable, sustainable, and people-centric future of mobility.

Klik hier voor meer informatie.

When Wednesday 18 November from 19:00-21:30
Location Online Teams Channel 'Meet the professional'
Register Enrollment is possible until 11 November 23.59

Binnen het departement Sociale Geografie en Planologie is, in samenwerking met vele alumni SGPL, een mentornetwerk opgezet.
Alumni kunnen je helpen met vragen over je (verdere) studie, de arbeidsmarkt, en je nuttige adviezen geven voor je professionele ontwikkeling. De alumni delen graag hun expertise en ervaringen. Zij hebben dezelfde studieachtergrond en weten dus als geen andere hoe het is om als geograaf of planoloog aan de slag te gaan.
Nu heb je de kans om samen met een aantal mede studenten in gesprek te gaan met een aantal van deze alumni. Er zijn vier rondes, je geeft je voorkeur op voor 4 alumni waar je het liefst mee wilt netwerken. Wij zullen na de inschrijving een indeling maken per ronde en die krijg je van tevoren opgestuurd, waar we zo veel mogelijk rekening houden met je voorkeuren.

Programma:

 • 19:00 – 19:20              Welkom en Do’s & Dont’s van netwerken door Gery Nijenhuis en Franca Geerdes
 • 19:20 – 19:40              Ronde 1 netwerken met een alumnus
 • 19:40 – 19:50              Kort pauze
 • 19:50 – 20:10              Ronde 2 netwerken met een alumnus
 • 20:10 – 20:30              Ronde 3 netwerken met een alumnus
 • 20:30 – 20:40              Kort pauze
 • 20:40 – 21:00              Ronde 4 netwerken met een alumnus
 • 21:00 – 21:15              Afsluiting & het Mentornetwerk Human Geography en Spatial Planning

Overzicht alumni die mee doen aan het Meet the Professional / Mentor Network is te vinden op blackboard of in de mail.

English:
Within the department of Human Geography and Spatial Planning, in collaboration with many SGPL alumni, a mentor network has been set up. Alumni can help you with questions about your (further) study. The alumni are happy to share their expertise and experiences. They have the same study background and therefore know better than anyone what it is like to work as a geographer of planner.
Now you have the opportunity to talk to some of these alumni together with a number of fellow students. There are four rounds, you indicate you preference for 4 alumni with whom you would prefer to network. After registration, we will make a division per round and you will receive this in advance to the evening. We will take your preferences into account as much is possible, there is a possibility that you don’t get to speak with all four of your preferences during the evening.

Programma:

 • 19:00 – 19:20              Welcome and Do’s & Dont’s of networking | By Gery Nijenhuis and Franca Geerdes
 • 19:20 – 19:40              Round 1 networking with alumnus
 • 19:40 – 19:50              Short break
 • 19:50 – 20:10              Round 2 networking with alumnus
 • 20:10 – 20:30              Round 3 networking with alumnus
 • 20:30 – 20:40              Short break
 • 20:40 – 21:00              Round 4 networking with alumnus
 • 21:00 – 21:15              Closing & the Mentornetwerk Human Geography and Spatial Planning

An overview of alumni participating in the Meet the Professional / Mentor Network can be found on blackboard or in the mail.

Wanneer donderdag 19 november 2020 van 13:00 - 14:00
Locatie Online Teams Kanaal 'Stage lopen tijdens de bachelor'
Trainer/career coach Erika van Middelkoop, secretaris examencommissie SGPL en Fred Toppen, coördinator bachelorstage (GEO2-3000)
Wie kan zich inschrijven Voor bachelor studenten
Inschrijven Inschrijven 

Wat is de bijdrage van de geograaf/planoloog in een organisatie?
Wil je daar achter komen, ga dan in je bachelor stage lopen bij een bedrijf.

De verkregen kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding hebt opgedaan, worden toegepast in een organisatie waarvan de werkzaamheden passen bij het beroepsveld van de opleiding. Een belangrijk doel van de stage is kennismaking met de praktijk.

In de Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie is een stage mogelijk van 200 uur (7,5 EC) en wordt opgenomen in je profileringsruimte.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er meer vertelt over:

 • Leerdoelen van de bachelor stage
 • Organisatie en aanpak van een stage
 • Toelatingseisen & aanvragen van goedkeuring stage door examencommissie
 • Ervaringen van mede studenten die al een stage hebben gelopen.
Wanneer vrijdag 20 november van 14:00 - 16:00
Locatie Online Teams Kanaal 'Online Inhousedag Goudappel Coffeng'
Trainer/career coach Niels Voogt en Raymond Huisman
Wie kan zich inschrijven Voor master studenten
Inschrijven Inschrijven tot 16 november 23.59

Over Goudappel Coffeng
Goudappel Coffeng werkt als onafhankelijk adviesbureau aan excellente steden en dorpen. Dat zijn plekken waar het goed leven, wonen en ondernemen is. Goudappel Coffeng verbetert de wereld van morgen vanuit één kernactiviteit: Mobiliteit. Als adviesbureau maken wij ons sterk voor een efficiënt en zo schoon mogelijk mobiliteitssysteem. Daarbij staan ruimtelijk economische, maatschappelijke en sociale motieven centraal. Met 240 enthousiaste collega’s zijn wij de markt- en kennisleider in Nederland op het gebied van advisering over mobiliteit. In Nederland werken wij vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Deventer, waar het hoofdkantoor is gevestigd. Onze adviespraktijk beperkt zich niet tot Nederland alleen: de wijze waarop wij in Nederland mobiliteit en ruimtelijke ordening vervlechten is uniek in de wereld en daarmee een mooi exportproduct.

Als adviseur bij Goudappel Coffeng werk je aan integrale oplossingen, voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. We bestrijken de hele beleidskolom of plancyclus, van doel- en strategiebepaling tot en met ontwerp, uitvoering, implementatie en evaluatie. Daarin combineren we vakkennis met kennis van de regio en een duidelijke procesaanpak. Je werk als adviseur voor gemeenten, Rijkswaterstaat, provincie of ontwikkelaars aan de leefbare, bereikbare, vitale en duurzame toekomst van Nederland: van fiets tot trein en van automatisch voertuig tot Mobility Hub. We hanteren een brede definitie van ‘adviseur’ en gedurende je loopbaan bepaal je zelf voor een groot deel waar jouw expertise komt te liggen.

Kijk voor meer informatie op www.goudappel.nl. Hier vind je tevens een selectie aan projecten waar onze adviseurs aan werken.

Wat gaan we doen
Wat kun je verwachten tijdens de ‘In-housedag’ bij adviesbureau Goudappel Coffeng?

Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom COVID-19 is het dit jaar helaas niet mogelijk om langs te komen op één van onze werklocaties. Erg jammer, want juist dan krijg je het echte gevoel mee van de sfeer, de mensen en de bedrijfscultuur. Toch gaan we proberen je online een zo goed mogelijk beeld te geven van wie wij zijn, wat we doen en waar wij aan werken. Maar wij willen ook graag weten wie jij bent en waar jou interesses liggen. Er is daarom volop ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Omdat niemand echt heel blij wordt van een lange zit achter het beeldscherm, proberen we binnen 2 uur het volgende programma te doorlopen:

 • Ontvangst en welkomstwoord door oud studenten Sociale Geografie & Planologie
 • Kijkje in de keuken van Goudappel Coffeng
  • Wat doet Goudappel Coffeng en waarom zijn wij uniek in ons werkveld?
  • Hoe ziet een dag als adviseur eruit?
  • Hoe zorgen wij er voor dat wij ons telkens verbeteren en onze medewerkers zich ontwikkelen?
 • Zelf aan de slag: Actuele projecten waar wij aan werken
  Je gaat zelf aan de slag met een actueel onderwerp waar je als adviseur bij Goudappel Coffeng aan zou kunnen werken. In kleine groepjes behandel je 1 of meerdere cases, zoals bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone, Mobility Hubs, Schiphol en duurzame mobiliteit. Je gaat gezamenlijk aan de slag onder begeleiding van ervaren adviseurs en leert zo hoe het is om zelf als adviseur aan de slag te gaan.
 • Delen wat je hebt geleerd
  Tijdens een plenaire terugkoppeling van de resultaten uit de workshops gaan we in op: wat heb je geleerd? Waar wil je verder mee? Wat wil je aan Goudappel Coffeng meegeven? Hier is volop ruimte om al je vragen te stellen.

Afstuderen bij Goudappel Coffeng en DAT.Mobility
Goudappel Coffeng biedt diverse (afstudeer)stage plekken aan op diverse onderwerpen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, Mobilityhubs, ruimtelijke economie, duurzaamheid, gedragsbeïnvloeding, smart mobility, GIS en leefbaarheid. We presenteren een selectie aan afstudeeropdrachten waarvan wij denken dat die interessant voor jou zijn en waar jij je direct voor kan aanmelden.

Wanneer maandag 23 november van 14:00-15:00
Locatie Online Teams Kanaal 'Online Inhousedag BEECKK'
Contactpersoon Marjan Brinkman
Wie kan zich inschrijven Voor bachelor en master studenten
Inschrijven Inschrijven tot 18 november 23.59

Wil jij weten hoe je carrière er uit kan zien nadat je bent afgestudeerd? Waar liggen de uitdagingen? Hoe pak je die op?

Sluit dan maandag 23 november tussen 14.00 en 15.00 uur aan bij onze interactieve, digitale Q&A-sessie.

Oprichter van BEECKK Ruimtemakers en oud-student Sociale Geografie aan de UU Jorn van der Werf (44) en junior BEECKK-projectleider Etienne Koekkoek (25) vertellen over hun studie en loopbaan, en belangrijker: beantwoorden al jullie vragen in deze Q&A-sessie. Met Jorn en Etienne kunnen jullie in gesprek over onder meer het werkveld en de stap tussen werk en studie. Aarzel niet en stuur alvast een paar vragen in via marjan@beeckk.com!

BEECKK Ruimtemakers is een adviesbureau in het ruimtelijk domein. Wij helpen overheden met het maken van de juiste keuzes in complexe ruimtelijke vraagstukken. Daarbij staat voor ons de mens centraal. BEECKK richt zicht op verschillende thema’s binnen het ruimtelijke domein zoals de energietransitie, de Omgevingswet, woningbouwversnelling en de toekomst van het buitengebied. Zie ook: www.beeckk.com.

When Monday 23 November from 10:00 - 12:00
Location Online Teams Channel 'Workshop Transferable Skills'
Contact Franca Geerdes
Register Enrollment is possible until 19 November 23.59

 Do you know what skills you’ve acquired at university? People tend not to think much about these things. Transferable skills are useful in all kinds of professional contexts and you carry them with you from one job to the next.

If you want to convince an employer that you’re the right person for a job or an internship, you need the ability to present your skills with clarity and conviction. This workshop will make you aware of the transferable skills you’ve developed in your studies, at your (temp) jobs and in your extracurricular activities.

In the workshop, you’ll analyse a job offering and try to assess, as accurately as you can, what the employer is looking for. You’ll learn to distinguish between specialist (though job-specific) and generic skills. You will learn to catalogue your transferable skills.

Upon completing the workshop, you’ll know exactly what your skills are and you’ll be better able to advertise them.

Wanneer maandag 23 november van 14:00-16:00
Locatie Online Teams Kanaal 'Online Inhousedag'
Contactpersoon Thijs Meijer (Strategisch Vastgoedadviseur) en Thijs Konijnendijk (Head of Research) en Astrid Scheper (HR manager)
Wie kan zich inschrijven Voor bachelor en master studenten
Inschrijven Inschrijven tot 18 november 23.59

Over Capital Value
Capital Value is specialist en marktleider op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt. Wij leveren transactie-, taxatie- en adviesdiensten aan beleggers, woningcorporaties, banken, ontwikkelaars, (semi)overheid en zorginstellingen.

Transactiediensten
Wij begeleiden aan- en verkoopprocessen van wooncomplexen en woningportefeuilles in heel Nederland. Sinds onze oprichting in 2012 hebben wij meer dan 30.000 woningen succesvol verkocht. Van een enkel complex van 10 woningen tot complete portefeuilles met duizenden woningen. Zowel bestaand als nieuwbouw. Dit alles door de kennis en ervaring van ons team van professionals.

Taxatiediensten
Onze gespecialiseerde taxatieafdeling adviseert over de waarde van vastgoed. Wij taxeren voor alle doeleinden, waaronder de jaarrekening, (her)financieringen of bij aan- of verkoop. Naast onze specialisatie in woningen, taxeren wij ook bedrijfsmatig onroerend goed, maatschappelijk onroerend goed en zorgvastgoed.

Strategisch advies
Wij geven strategisch advies over alle vraagstukken die betrekking hebben op de woningbeleggingsmarkt in Nederland. Bijvoorbeeld over acquisitie of dispositie, over bestaande woningen, over nieuwbouw, transformatieprojecten of zorgvastgoed.
Kijk voor meer informatie op www.capitalvalue.nl. Dan kan je meteen ‘kennismaken’ met al onze professionals. Tevens vind je hier een selectie van onze afgeronde opdrachten. 

Wat gaan we doen 
Wat kun je verwachten tijdens de ‘In-housedag’ bij Capital Value? We gaan proberen je online een zo goed mogelijk beeld te geven van wie wij zijn, wat we doen en waar wij aan werken. Er is daarom volop ruimte voor interactie en het stellen van vragen. Omdat niemand echt heel blij wordt van een lange zit achter het beeldscherm, proberen we binnen 2 uur het volgende programma te doorlopen: 

 • Ontvangst en welkomstwoord door oud studenten Sociale Geografie & Planologie Thijs Konijnendijk & Thijs Meijer
 • Kijkje achter de voordeur bij Capital Value en de woning(beleggings)markt  Hoe ziet een dag als een adviseur eruit?
 • Zelf aan de slag: zelf een huur- en verkoopprijs van een woningprojectbenaderen
 • Stel je vragen

Na afloop bezit je over meer kennis van de woningbeleggingsmarkt en weet je waar je werkzaam kan zijn in deze sector.

We hopen je te verwelkomen op onze online bijeenkomst. Tot dan!

When Tuesday 24 November from 10:00 - 11:00
Location Online Teams Channel 'Workshop LinkedIn Basics English'
Contact Tirza Wildeboer
Register Enrollment is possible until 22 November 23.59

Have you already made a LinkedIn account but is your profile still not set up properly? Nowadays: a strong online presence is essential. The sooner you start working on this, the easier it will be to use LinkedIn when searching for a job, or internship. With LinkedIn, you can profile yourself even better compared to a CV.

In this 1 hour online workshop, you will learn what a strong profile looks like, how to add different elements and how to decribe them best. After this workshop, you will know how to further improve your profile.

After this workshop, or if your profile is all done already, you can sign up for the Advanced LinkedIn workshop. In this workshop you will learn how to write a summary (info), you'll learn about the different functionalities and how to use LinkedIn when trying to find a job.

Questions you have in advanced that they will talk about during the workshop must be send to f.s.j.janssen@uu.nl for Monday 23 November 12.00. During the workshop is a limited possibility to ask questions.

When Tuesday 24 November
Register Enrollment is  possible at www.vugs.nl

V.U.G.S. Carrièredag 2020
Op de jaarlijks terugkerende Carrièredag van V.U.G.S. komen veel verschillende bedrijven uit het brede werkveld dat na de opleiding Sociale Geografie & Planologie aan onze voeten ligt. Door de COVID-19 pandemie wordt dit jaar de Carrièredag op 24 november online georganiseerd. Op de Carrièredag kunnen studenten op verschillende manieren kennis maken met bedrijven en hun bezigheden. Een aantal bedrijven verzorgt workshops waarbij de studenten bekend raken met hun werkveld en taken door middel van een casus. Daarnaast worden er Meet & Greets georganiseerd met werkgevers waar studenten vragen kunnen stellen over de verschillende bedrijven en het carrièrepad van deze persoon. Studenten hebben zo de ruimte om uit te zoeken bij welke bedrijven hun interesses liggen voor in de nabije toekomst.

Lijkt dit jou interessant? Meld je dan aan voor de Carrièredag via www.vugs.nl

When Wednesday 25 November 2020 from 10:00-11:00
Location Online Teams Channel 'Workshop LinkedIn Advanced English'
Contact Kim van den Heuvel-Taverne
Register Enrollment is possible until 22 November 23.59

 Do you want to know how to make LinkedIn really work for you? In this one hour workshop, we will give you tips on how to write a good summary, you'll learn how to build and maintain a good network, how to use groups and company pages and how to find jobs. To participate, you need to already have a completed LinkedIn profile. Don’t have one yet? Sign up for the workshop LinkedIn Basics, or get started yourself prior to the LinkedIn Advanced workshop.

Questions you have in advanced that they will talk about during the workshop must be send to f.s.j.janssen@uu.nl for Monday 23 November 12.00. During the workshop is a limited possibility to ask questions.

Wanneer Woensdag 25 november 2020 van 14:00-15:00
Locatie Online Teams Kanaal 'Workshop LinkedIn Basics Nederlands'
Trainer/career coach Tirza Wildeboer
Aanmelden Aanmelden kan hier tot 22 november 23.59

Heb jij ook een LinkedIn account aangemaakt maar is je profiel nog steeds niet goed ingevuld? Als je gaat solliciteren is een goede online profilering tegenwoordig onmisbaar. Hoe eerder je hiermee start, hoe makkelijker je LinkedIn kunt gebruiken als je gaat zoeken naar een baan. Datzelfde geldt natuurlijk voor als je een stage zoekt. Met LinkedIn kun je jezelf nog veel beter laten zien dan met een CV.

In deze 1 uur durende online workshop (kanaal volgt) leer je hoe een goed profiel er uit ziet, hoe je verschillende elementen toevoegt en hoe je deze het beste kunt invullen. Na deze workshop weet je hoe je jouw profiel verder kunt verbeteren.

Na het volgen van LinkedIn Basics, of als jouw profiel al helemaal klaar is, kun je je aanmelden voor de advanced LinkedIn workshop. Hier krijg je tips voor het schrijven van een samenvatting (info), je leert over de verschillende functionaliteiten van LinkedIn en hoe je LinkedIn gebruikt bij het zoeken naar werk.

Nu vragen die ze tijdens de workshop moeten behandelen? Stuur deze voor maandag 23 november naar f.s.j.janssen@uu.nl. Tijdens de workshop is er beperkte mogelijkheid om vragen te stellen.

Wanneer Donderdag 26 november van 10:00 - 11:00
Locatie Online Teams Channel 'Workshop LinkedIn Advanced Nederlands'
Trainer/career coach Kim van den Heuvel-Taverne
Aanmelden Aanmelden kan hier tot 22 november 23.59

Wil jij leren hoe je LinkedIn echt voor je kunt laten werken? In deze 1 uur durende online workshop (kanaal volgt) krijg je tips om een goede samenvatting te schrijven, leer je hoe je een goed netwerk opbouwt en onderhoudt, hoe je groepen en bedrijfspagina’s gebruikt, en hoe je vacatures kunt vinden.
Om deel te kunnen nemen aan deze training moet je al een ingevuld LinkedIn profiel hebben. Heb je dat nog niet, volg dan eerst de basisworkshop LinkedIn of ga zelf aan de slag.

Nu vragen die ze tijdens de workshop moeten behandelen? Stuur deze voor maandag 23 november naar f.s.j.janssen@uu.nl. Tijdens de workshop is er beperkte mogelijkheid om vragen te stellen.

Wanneer donderdag 26 november van 14:00 - 15:30 uur
Locatie Online Teams Kanaal 'Wat na de bachelor'
Trainer/career coach Franca Geerdes, career officer Geosciences
Max aantal studenten 12
Wie kan zich inschrijven Voor 3e jaars bachelorstudenten
Inschrijven Inschrijven tot 24 november 23.59

Ben je op zoek naar een master, maar weet je niet precies welke er bij jou past?
Twijfel je en weet je niet goed hoe je een keuze moet maken?
In de workshop masterkeuze krijg je meer inzicht in jouw motivatie en interesses. Wat is voor jou belangrijk en waarom die twijfels? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit voor sociaal geografen?
Aan het eind van de workshop ga je veel gerichter zoeken naar de juiste master voor jou.

Wanneer donderdag 26 november van 15:00 - 17:00 uur
Locatie Go to Webminar
Trainer/career coach Annelore Verweij
Wie kan zich inschrijven Bachelor en master studenten
Inschrijven Inschrijven bij Esri.

Sollicitatiegesprekken, vergaderingen of informeel borrelen. Sinds dit jaar doen we dat virtueel en zo nodigt Esri Nederland, marktleider in GIS, jullie uit voor een online inhousedag op donderdag 26 november van 15.00 tot 17.00 uur. Ben je benieuwd naar hoe een werkdag bij de leverancier van ArcGIS-software eruit ziet? Of wil je weten welke functie jij met jouw studieachtergrond kan vervullen? Tijdens dit online event krijg je op interactieve wijze antwoord op al je vragen en vertellen Esrianen over hun ervaringen. De online inhousedag is geheel in het Nederlands. We zien je graag op 26 november!

Wanneer donderdag 26 november van 13:00 - 17:00 uur
Locatie Atoomweg 50 Utrecht (voorlopig fysieke inhousedag anders online)
Contactpersoon Adiëlla Boot
Wie kan zich inschrijven Master studenten
Max aantal studenten 8
Inschrijven Aanmelden via mail naar aboot@neuf-associates.nl incl. korte motivatie!

Wij zijn Neuf & Associates, een interim management- en adviesbureau. Wij werken samen met overheden en commerciële partijen aan complexe vraagstukken in de leefomgeving. Wij werken o.a. voor opdrachtgevers als:

 • De G4 Gemeentes zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam
 • Provincies zoals Noord- Holland en Utrecht
 • Rijkswaterstaat en Rijkvastgoedbedrijf
 • Schiphol en Volker Energy

Dit doen wij onder de kernwaarden plezier, vrijheid en kwaliteit wat ons verbindt en kenmerkt in onze samenwerking zowel richting de opdrachtgever als intern. Wij hebben professionals met jarenlange ervaring in dienst. Die graag young professionals verder opleiden. Hiervoor hebben wij dan ook speciaal het Young Professional Program opgericht! Neuf & Associates werkt mee aan duurzame projecten zoals autoluwe woonwijken, het herstel van de werfkades & bruggen in Utrecht, zodat iedereen hier nog jaren met veel plezier van kan genieten. Met Rijkswaterstaat realiseren wij de betere bereikbaarheid voor de Zuidas. Gave ingrijpende projecten waar wij erg trots op zijn.

Welke rol past bij jou? Ga jij als junior projectmanager aan de slag? Die zich voornamelijk bezighoudt met het assisteren en aansturen van het team en werkt aan vooraf vastgestelde projectresultaten. Zoals wij nu doen bij de Universiteit Utrecht voor het realiseren van een duurzame energietransitie. Of past contractmanagement beter bij jou? Dan ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het inkoopplan en contractvoorbereiding, zodat bijvoorbeeld de huisvesting van een internationaal bedrijf op de Zuidas volgens de juiste vergunningen en afspraken wordt gerealiseerd.

Draag jij liever de zorg voor de maatschappelijke inbedding van een project? Dan ben jij misschien wel de perfecte omgevingsmanager die verantwoordelijk is voor de communicatie binnen het project met de betrokken stakeholders zoals bedrijven en bewoners.

Kijk ook eens voor onze toonaangevende projecten en opleveringen zoals EMA, de Houthavens of andere projecten op onze LinkedIn pagina!

Naast het werken aan toonaangevende projecten in onze leefomgeving zijn wij ook gespecialiseerd in tendermanagement en het verzorgen van sessies. Hierin leiden wij onze eigen collega’s op en hebben wij interne tender en sessies teams. Ontdek samen met ons wat past bij jouw ambities!

Heb jij interesse in ons Young Professional Programma? Of ben je opzoek naar een (afstudeer)stage? Kom dan naar onze Inhousedag!

Programma

 • 13:00 uur: Ontvangst
 • 13:30 uur: Opening door Hans van Dijk, directeur en oprichter Neuf & Associates
 • 14.00 uur: Introductie contractmanagement door Arjan van Os. Toelichting op spraakmakende projecten
 • 14.30 uur: Pauze
 • 14.45 uur: Workshop door Joost Larooij, een interactieve workshop met IPM-rollenspel
 • 15.45 uur: Bob Dolphijn over zijn ervaringen gedurende zijn eerste jaren bij Neuf & Associates
 • 16.15 uur: Samenvatting van de dag en follow-up
 • 16.30 uur: Borrel (incl. champagne!)

Klik hier voor meer informatie