Voor het doorlopen van een premasterprogramma volg je deze procedurestappen:

Inschrijving

 • Je schrijft je voor 1 juni in voor een master via Studielink.
 • Wanneer je vooropleiding niet afdoende is, kan de toelatingscommissie van de Faculteit Geowetenschappen je voorwaardelijk toelaten. Per e-mail laat de commissie je dan weten dat je eerst een premasterprogramma moet volgen.
 • Je bevestigt je deelname aan het premasterprogramma met het bevestigingsformulier dat je hebt ontvangen.
 • Je ontvangt jouw premasterprogramma: alle cursussen die je verplicht moet halen voor toelating tot de master.

Afronding inschrijving

 • Je schrijft je via Studielink uit voor de master en je schrijft je in voor je premasterprogramma.
 • Je betaalt je collegegeld. Voor een premasterprogramma bestaan speciale tarieven.
 • De faculteit schrijft je in voor de cursussen die je volgt in de eerste periode van je premasterprogramma.
 • De Universiteit Utrecht stuurt je je solis-id, tenzij je die al hebt.
 • Voor je collegekaart upload je een pasfoto.

Je programma

 • Je begint je studiejaar of semester met het speciale introductieprogramma voor premasters.
 • Voor de cursussen na de eerste periode van je premasterprogramma moet je jezelf inschrijven.

Afronding van je programma

 • Je rond je premasterprogramma succesvol af. Controleer of al je resultaten correct staan geregistreerd in je studievoortgangsoverzicht (Osiris). Missen er nog cijfers, neem dan contact op met de betreffende docent(en). Staan je gegevens verkeerd in Osiris, stuur dan een bericht naar het Student Affairs (studentaffairs.geo@uu.nl) met een korte toelichting (vermeld je volledige naam en je studentnummer).
 • Wanneer je volledige programma goed in je studievoortgangsoverzicht staat, laat je dit weten aan de mastertoelatingscommissie (admission.geo@uu.nl; vermeld je volledige naam en je studentnummer).
 • Je schrijft je opnieuw in voor de master van je keuze (via Studielink) en betaalt je collegeld.