Regelgeving van de faculteit

In elke cursus zitten verschillende toetsonderdelen. Welke dat zijn, vind je in de studiegids en/of de studiewijzer (op Blackboard). Je moet aan alle onderdelen deelnemen om de cursus te kunnen afsluiten en een eindcijfer te krijgen. Het kan zijn dat je voor sommige toetsen een minimumcijfer moet halen.

Je hebt een cursus voldoende afgelegd met het eindcijfer 6 of hoger. Met een 5 of lager heb je een onvoldoende. Dat eindcijfer wordt afgerond op één decimaal, behalve bij een 5 of 6. Bij een gemiddelde van 4,95 tot 5,49 krijg je een 5, bij een gemiddelde van 5,50 tot 6,04 krijg je een 6.

  • NV (niet verschenen): je hebt niet deelgenomen aan een toetsonderdeel.
  • ND (niet deelgenomen): je hebt door overmacht niet kunnen deelnemen aan een toets.
  • NVD (niet voldaan): je hebt niet aan alle toetsonderdelen voldaan.
  • V (voldoende): je hebt voldaan aan een toetsonderdeel waar je geen cijfer voor krijgt.

Aanvullende toets

Als je een onvoldoende voor een cursus hebt gehaald, mag je één keer een aanvullende toets doen om daarmee alsnog op een voldoende te komen. Die onvoldoende mag dan niet lager zijn dan 4,00 (voor afronding) en je moet aan alle inspanningsverplichtingen hebben voldaan. Je docent bepaalt de inhoud en vorm van de toets en ook de datum en de tijd. Behaal je een voldoende voor de aanvullende toets dan wordt je eindresultaat een 6,00. Behaal je een onvoldoende dan blijft je oorspronkelijke eindcijfer in je studievoortgangsoverzicht staan.

Aanvullende deeltoets

Sta je aan het einde van een cursus wel op een voldoende, maar heb je bij één deeltoets de minimumcijfereis van 5,50 (voor afronding) niet behaald, dan kom je in aanmerking voor een aanvullende deeltoets. Je moet dan uiteraard wel aan alle inspanningsverplichtingen hebben voldaan, en de docent bepaalt de datum en tijd van de toets. De inhoud van de aanvullende deeltoets dient ter vervanging van het toetsonderdeel waarvan de minimumcijfereis niet was behaald, en wordt bij voldoende resultaat beoordeeld met een 5,50. Deze 5,50 telt bij de in de studiewijzer vastgelegde berekening mee bij de bepaling van het eindcijfer van de cursus. Is het resultaat van de aanvullende deeltoets wederom geen voldoende, dan wordt NVD (niet voldaan) als eindcijfer opgenomen in je studievoortgangsoverzicht.

Vervangende toets

Mis je door aantoonbare overmacht een (deel)toets, dan mag je één keer een vervangende toets doen. Je moet dan wel voldaan hebben aan de regels zoals die staan genoemd onder ‘Ziekmelding’. Je docent bepaalt de inhoud en vorm van de toets en ook de datum en de tijd.

Let op! Zie voor de volledige regeling over aanvullende en vervangende (deel)toetsing de actuele Onderwijs- en Examenregeling.

In het algemeen geldt voor cursussen: je bent er en je doet mee. De exacte verplichtingen van een cursus vind je in de studiewijzer (op Blackboard). In geval van overmacht, bijvoorbeeld als je ziek bent, vervalt de aanwezigheidsplicht (zie: ‘Ziekmelding’). Voor bijvoorbeeld het houden van een presentatie of het inleveren van een paper kun je in geval van overmacht alleen uitstel krijgen.

Chronisch ziek

Zijn verplichtingen lastig omdat je bijvoorbeeld chronisch ziek bent, een handicap hebt of een topsportstatus, dan kun je de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl) om een regeling vragen.

Uitsluiting

Wanneer je te weinig aanwezig bent of te weinig inbreng hebt, kan de cursuscoördinator je uitsluiten van verdere deelname.

In de studiegids vind je de brede achtergrond en de organisatie van de opleiding, en specifieke informatie over cursussen. Verder gelden er een aantal studieregelingen. De Onderwijs- en examenregeling (OER) geeft aan wat jouw rechten en plichten zijn en wat die van de faculteit zijn. Voor jou geldt de OER van de bacheloropleiding waarvoor je staat ingeschreven.

Aardwetenschappen

Milieu-maatschappijwetenschappen

Milieu-natuurwetenschappen

Natuurwetenschap en innovatiemanagement

Sociale geografie en planologie

Global Sustainability Sciences

Regelgeving van de Universiteit

Ben je het niet eens met de manier waarop je behandeld bent door een medewerker van de universiteit, of met een beslissing die ten aanzien van jou genomen is, dan kun je daar wat aan doen. Je kunt een klacht, een bezwaar of een beroep indienen.

Zie voor uitleg over de verschillen en welke procedure je moet doorlopen de pagina Klachten, bezwaar en beroep.

Het studentstatuut bevat alle rechten en plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht. Lees hier het Studentenstatuut en de bijbehorende regelingen.

De overige regelgeving, zoals die over fraude en plagiaat, en over privacy, vind je op de universitaire pagina Regelingen en procedures.