Afronding

Afronding van je programma

  • Controleer of al je resultaten correct staan geregistreerd in je dossieroverzicht (Osiris). Missen er nog cijfers, neem dan contact op met de betreffende docent(en). Staan je gegevens verkeerd in Osiris, stuur dan een bericht naar het Student Affairs (studentaffairs.geo@uu.nl) met een korte toelichting (vermeld je volledige naam en je studentnummer).
  • Wanneer je volledige programma goed in je dossieroverzicht staat, laat je dit weten aan de mastertoelatingscommissie (admission.geo@uu.nl; vermeld je volledige naam en je studentnummer).
  • Je schrijft je opnieuw in voor de master van je keuze (via Studielink) en betaalt je collegeld.