Een stage (7,5 EC) is niet verplicht, maar het volgen van een stage is leerzaam en het kan je helpen in de loopbaan na je studie. Werkgevers stellen het vaak op prijs als je ervaring in een organisatie hebt opgedaan. In een stage pas je de kennis en vaardigheden uit je opleiding toe in de praktijk. Dat kan bij de overheid zijn of in het bedrijfsleven. Uiteraard moeten de werkzaamheden passen bij je studie. Je loopt stage binnen de profileringsruimte

Een stage heeft een maximale omvang van 7,5 EC.

De universiteit regelt geen stage voor jou, dit moet je zelf doen. Je kunt bijvoorbeeld een stage zoeken:

  • in de stagebank van Geowetenschappen, waarin stages in je vakgebied aangeboden worden. 
  • in de stagebank van Career Services, waarin stages van verschillende vakgebieden worden aangeboden. 
  • door zelf geschikte organisaties te benaderen.

Als je denkt een stageplaats te hebben gevonden, benader je een docent of die je stagebegeleider wil zijn. Laat hem of haar meedenken over de opzet, inhoud en begeleiding van je stage. Overleg met de programmaleider van Natuurwetenschap en innovatiemanagement om te kijken of je deze stage ook binnen je opleiding (curriculum) kunt doen.

Accepteer nooit een stage zonder voorafgaande goedkeuring van je stagebegeleider en de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl). De examencommissie checkt of de stage-opdracht en werkzaamheden passen binnen je opleiding.

De stage moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om goedgekeurd te worden:

  • jouw werkzaamheden op de stageplek moeten passen bij jouw kennis en vaardigheden.
  • je hebt een duidelijke taakomschrijving van je stage.
  • ook de opdrachtgever stelt een begeleider voor jou beschikbaar.