Stage/Module op Maat

Er zijn twee soorten stages, namelijk stages waar studiepunten aan verbonden zijn en stages waar geen studiepunten aan verbonden zijn. 

Een stage waar studiepunten aan verbonden zijn, is een Module op Maat (GEO3-2267). Hier zijn voorwaarden aan verbonden, die kun je vinden in Osiris. De studiepunten krijg je strikt genomen dan ook niet voor de stage, maar voor het met succes afronden van de Module op Maat. De Module op Maat valt in de profileringsruimte. De begeleider van de Module op Maat is de contactpersoon richting de stage met betrekking tot de inhoud.

In sommige gevallen kun je voor een stage waar studiepunten aan verbonden zijn uitstel van automatisch afstuderen aanvragen bij de Examencommissie. Maar in de praktijk zul je dat dus niet doen voor de stage, maar voor de Module op Maat. Hou er rekening mee dat zo’n verzoek ook afgewezen kan worden, als je bijvoorbeeld al genoeg studiepunten in je vrije keuzeruimte hebt.

Een stage zonder studiepunten wordt geen onderdeel van je programma. Je mag dit doen en dit kan een zeer leerzame ervaring zijn, maar omdat het geen onderdeel van je programma is, zal je opleiding je hier ook geen verdere ondersteuning in kunnen bieden. Een eventueel stagecontract kan niet getekend worden van de UU. 

Je kunt voor een stage zonder studiepunten ook geen uitstel van automatisch afstuderen aanvragen bij de Examencommissie.

Bewijs van inschrijving

Soms heb je voor een stage een verklaring nodig dat je ingeschreven staat aan een universiteit. Een officiële verklaring van inschrijving aan de UU kun je zelf downloaden via Osiris