Je volgt 15 EC per periode (1/2/3/4) uit verschillende timeslots (A/B/C/D), zie roosters. Je moet je zelf inschrijven voor cursussen!

PROFILERINGSRUIMTE

Je kunt de profileringsruimte (45 EC) als volgt invullen:

  • Je kiest uit de overige keuzecursussen van de major Natuurwetenschap en innovatiemanagement om je kennis van het vakgebied te verbreden en verdiepen. Zie 'aangeraden profileringscursussen hieronder'.
  • Je volgt (losse) cursussen en/of een minor (30 EC) uit het aanbod van:
         - de faculteit Geowetenschappen (níet je eigen opleiding)
         - een andere faculteit van de Universiteit Utrecht.
         - een andere Nederlandse universiteit (als je deze niet aan de UU kunt volgen).
  • Je gaat studeren in het buitenland.
  • Je loopt een stage.

Let op! Je moet tenminste 15 EC op niveau 2 of hoger behalen in de profileringsruimte. Voor het volgen van cursussen buiten de Universiteit Utrecht vraag je vooraf toestemming aan de Examencommissie via examencommissie.geo@uu.nl. Motiveer je keuze en vermeld je studentnummer in de email.

Naast de profileringsruimte volg je cursussen uit de major.

Aangeraden profileringscursussen

* Let op: Voor het volgen van deze cursus vraag je vooraf toestemming aan de Examencommissie via examencommissie.geo@uu.nl.
Motiveer je keuze en vermeld je studentnummer in de email.