Major

Onderstaande cursussen zijn elk 7,5 EC (tenzij anders vermeld). Tussen haakjes staat de periode (1/2/3/4) en het timeslot (A/B/C/D) aangegeven, zie roosters. Je volgt 15 EC per periode uit verschillende timeslots. Je moet je zelf inschrijven voor cursussen!

Major

Binnen de major volg je een aantal verplichte cursussen (67,5 EC), waarbij innovatiewetenschap en academische (onderzoeks)vaardigheden centraal staan. In het eerste jaar maak je een keuze voor een domein: Energie en transport of Life Sciences. Binnen het domein, waarbij natuurwetenschap centraal staat, volg je vier keuzecursussen (30 EC) en in het derde jaar schrijf je je bachelorthesis (15 EC). Daarnaast volg je nog drie keuzecursussen (22,5 EC) op het gebied van innovatie.

Let op! Je moet zelf kijken of je voldoet aan de ingangseisen van bovenstaande cursussen.

In de loop der jaren kan het studieprogramma wijzigen. Sommige cursussen veranderen van naam, komen te vervallen of worden vervangen door een andere cursus. Je vindt misschien een cursus die je hebt gevolgd, of nog moet volgen, niet hierboven terug. Kijk dan bij het examenprogramma van het jaar waarin je met de opleiding begonnen bent in de meest recente Studiegids. Wat je moet doen om deze bachelor succesvol af te ronden staat bij ‘overgangsregelingen’.

Naast de major volg je cursussen in de profileringsruimte.