Onderstaande cursussen zijn elk 7,5 EC (tenzij anders vermeld). Tussen haakjes staat de periode (1/2/3/4) en het timeslot (A/B/C/D) aangegeven, zie roosters. Je volgt 15 EC per periode uit verschillende timeslots. Je moet je zelf inschrijven voor cursussen!

Major

Binnen de major volg je een aantal verplichte cursussen (67,5 EC), waarbij innovatiewetenschap en academische (onderzoeks)vaardigheden centraal staan. In het eerste jaar maak je een keuze voor een domein: Energie en transport of Life Sciences. Binnen het domein, waarbij natuurwetenschap centraal staat, volg je vier keuzecursussen (30 EC) en in het derde jaar schrijf je je bachelorthesis (15 EC). Daarnaast volg je nog drie keuzecursussen (22,5 EC) op het gebied van innovatie.

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 2

Kies één cursus (7,5 EC)

Jaar 3

Kies twee cursussen (15 EC)

Let op! Je moet zelf kijken of je voldoet aan de ingangseisen van bovenstaande cursussen.

In de loop der jaren kan het studieprogramma wijzigen. Sommige cursussen veranderen van naam, komen te vervallen of worden vervangen door een andere cursus. Je vindt misschien een cursus die je hebt gevolgd, of nog moet volgen, niet hierboven terug. Kijk dan bij het examenprogramma van het jaar waarin je met de opleiding begonnen bent in de meest recente Studiegids. Wat je moet doen om deze bachelor succesvol af te ronden staat bij ‘overgangsregelingen’.

Naast de major volg je cursussen in de profileringsruimte.

  • Let op de ingangseisen bij de cursussen. In de cursusbeschrijvingen kun je lezen welke voorkennis je voor een cursus nodig hebt.
  • Je kiest in elk geval of voor alle vier de cursussen Life Sciences (LS) of voor alle vier de cursussen Energie en transport (E&T).
  • Je volgt in de major tenminste:
         - 37,5 EC op niveau 2.
         - 45 EC op niveau 3.

Wil je van de keuzeregels afwijken? Dan moet je vooraf toestemming vragen aan de examencommissie via examencommissie.geo@uu.nl. Motiveer je keuze en vermeld je studentnummer in de email.

Je specialiseert je binnen je major door uit de verschillende series cursussen die vakken te kiezen die het best bij jou passen, mede op basis van het domein dat je volgt. Let daarbij op de toelatingseisen van de aansluitende master van je keuze!

Heb je vragen over het kiezen van cursussen of kom je er niet uit met je studieplanning? Neem dan contact op met de studieadviseur.