Je sluit je opleiding af met een bachelorthesis (15 EC) die je schrijft in het derde jaar. Dit is een verplicht onderdeel van de major. De thesis is een indiviueel -onder begeleiding- uitgevoerd onderzoek als 'proeve van wetenschappelijke bekwaamheid' op bachelorniveau. Je hebt een grote vrijheid bij het kiezen van vorm en inhoud.

Je mag pas aan je thesis beginnen als je uit de major:

 • de verplichte cursussen hebt behaald.
 • tenminste één keuzecursus op niveau 3 hebt behaald.

Je moet je zelf inschrijven voor de thesis(cursus). Je volgt deze in periode 4 (vierde- of hogerejaars studenten mogen de thesis ook volgen in periode 2). Alleen dan krijg je begeleiding. Het wordt aangeraden om hiernaast geen andere cursus te volgen, en je aandacht volledig aan je thesis te besteden.

Het onderwerp van je thesis sluit normaal gesproken aan bij je domein (E&T of LS). De thesisbegeleiders reiken ongeveer een maand voordat de cursus begint op Blackboard een aantal thema’s aan. Jij geeft vervolgens aan welke (drie of vier) thema's jouw voorkeur hebben en geeft hier een motivatie bij. Je kunt ook een eigen onderwerp aandragen. De cursuscoördinator deelt je vervolgens een thema toe. Hieraan gekoppeld krijg je ook een thesisbegeleider toegewezen. Samen met je begeleider stel je dan je precieze onderwerp vast en formuleer je een wetenschappelijk relevante onderzoeksvraag.

Je thesis kan de vorm hebben van:

 • een onderzoeksverslag op basis van een concrete -en beperkte- vraagstelling en empirie.

Je schrijft je thesis in het Nederlands of Engels, afhankelijk van je onderwerp en begeleider. De thesis(cursus) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een onderzoeksvoorstel
 • een wetenschappelijk verslag
 • een posterpresentatie (in het Engels)
 • een co-referaat (in het Engels)

De posterpresentatie en het co-referaat zijn altijd in het Engels, of je nu je thesis in het Nederlands of Engels schrijft. Bij een Nederlandse thesis moet ook altijd een Engelse samenvatting geschreven worden. Bij een Engelse thesis hoeft geen Nederlandse samenvatting.

De omvang van  is je thesis is 15 EC.

Je thesisbegeleider geeft je een eindcijfer na het inwinnen van een second opinion bij een collega. Dit eindcijfer wordt als volgt gewogen:

 • onderzoeksvoorstel: 25%
 • wetenschappelijk verslag: 65%
 • Engelse posterpresentatie: 10%
 • Engels co-referaat: 5%

Je moet voor alle vier de onderdelen een voldoende halen.

Na afronding van je thesis ontvang je een email met het verzoek om je thesis in OSIRIS Zaak te zetten.