Je sluit je opleiding af met een bachelorthesis (15 EC) die je schrijft in het derde jaar. Dit is een verplicht onderdeel van de major. De thesis is een indiviueel -onder begeleiding- uitgevoerd onderzoek als 'proeve van wetenschappelijke bekwaamheid' op bachelorniveau. Je hebt een grote vrijheid bij het kiezen van vorm en inhoud.

Je mag pas aan je thesis beginnen als je uit de major:

 • de verplichte cursussen hebt behaald.
 • tenminste één keuzecursus op niveau 3 hebt behaald.

Je moet je zelf inschrijven voor de thesis(cursus). Je volgt deze in periode 4 (vierde- of hogerejaars studenten mogen de thesis ook volgen in periode 2). Alleen dan krijg je begeleiding. Het wordt aangeraden om hiernaast geen andere cursus te volgen, en je aandacht volledig aan je thesis te besteden.

Het onderwerp van je thesis sluit normaal gesproken aan bij je domein (E&T of LS). De thesisbegeleiders reiken ongeveer een week voordat de cursus begint op Blackboard een aantal thema’s aan. Jij geeft vervolgens aan -ook op Blackboard- welke (drie of vier) thema's jouw voorkeur hebben. De cursuscoördinator deelt je vervolgens een thema toe. Hieraan gekoppeld krijg je ook een thesisbegeleider toegewezen. Samen met je begeleider stel je dan je onderwerp vast en formuleer je een wetenschappelijk relevante onderzoeksvraag. Je kunt ook aan een eigen onderwerp werken, maar alleen als je voorafgaand aan de cursus hierover overeenstemming hebt bereikt met de cursuscoördinator en een begeleider.

Je thesis kan de vorm hebben van:

 • een kritische review van een aantal wetenschappelijke publicaties (bijvoorbeeld proefschriften).
 • een onderzoeksverslag op basis van een concrete -en beperkte- vraagstelling.

Je schrijft je thesis in het Nederlands of Engels, afhankelijk van je onderwerp en begeleider. De thesis(cursus) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een onderzoeksvoorstel
 • een wetenschappelijk verslag
 • een posterpresentatie (in het Engels)
 • een co-referaat (in het Engels)

De posterpresentatie en het co-referaat zijn altijd in het Engels, of je nu je thesis in het Nederlands of Engels schrijft. Bij een Nederlandse thesis moet ook altijd een Engelse samenvatting geschreven worden. Bij een Engelse thesis hoeft geen Nederlandse samenvatting. 

Als je na 2014 met de opleiding bent gestart is je thesis 15 EC. Ben je in of voor 2014 gestart? Dan is je thesis 7,5 EC. 

Je thesisbegeleider geeft je een eindcijfer na het inwinnen van een second opinion bij een collega. Dit eindcijfer wordt als volgt gewogen:

 • onderzoeksvoorstel: 20%
 • wetenschappelijk verslag: 70% (waarvan 75% voor inhoud en 25% voor taal)
 • Engelse posterpresentatie: 10%
 • Engels co-referaat: voldoende of niet voldoende

Je moet voor alle vier de onderdelen een voldoende halen.