Onderwijs

Innovatie is een belangrijk maatschappelijk thema, zowel voor bedrijven als de gehele samenleving. Milieudruk en schaarste van grondstoffen bedreigen de houdbaarheid van onze huidige productiemodellen, en onze langere levensverwachting zet het gezondheidssysteem onder druk. Innovatie is nodig in oplossingen voor dit soort uitdagingen. Succes van innovatie is zowel afhankelijk van de technologie, als van het systeem waarbinnen die innovatie wordt ontwikkeld. Daarom doe je in deze opleiding kennis op van natuur- én innovatiewetenschap. Je leert innovatieprocessen analyseren en beïnvloeden door methoden en technieken van onderzoek toe te passen in actuele innovatieprojecten. 

Organisatie

Belangrijk in onderwijs en onderzoek van de faculteit Geowetenschappen is aandacht voor duurzame ontwikkeling en innovatie tot beheer en behoud van onze planeet. De bacheloropleiding wordt georganiseerd door het Departement Sustainable Development (Copernicus Institute of Sustainable Development).

Bachelor

Het studieprogramma toont het verloop en de opbouw van de bacheloropleiding. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verplichte en (extra) optionele programma-onderdelen. Bekijk de roosters om te zien hoe het onderwijsjaar is opgedeeld en de cursussen worden ingepland.