Alumni

Vanaf je afstuderen ben je alumnus / alumna van de Universiteit Utrecht. Er zijn verschillende manieren om in contact te blijven met - andere alumni van - je opleiding en de universiteit.

Netwerk opleiding

Als afgestudeerde word je automatisch lid van Alumni van Helix (AvH), onderdeel van de studievereniging. Alumni hebben het voordeel dat zij:

  • op de hoogte worden gebouden van alumni activiteiten (lezingen, symposia, etc) en interessante ontwikkelingen binnen de opleiding (zowel inhoudelijk als algemeen nieuws).
  • met elkaar in contact blijven en onderdeel uitmaken van een steeds uitgebreider netwerk.
  • kunnen profiteren van externe relaties van Helix, bijvoorbeeld door middel van gepubliceerde vacatures.

Netwerken universiteit

Je wordt automatisch opgenomen in het adressenbestand van het Utrechts Universiteitsfonds en krijgt informatie over aankomende evenementen die zij en het Jonge Alumni Netwerk organiseren voor -net- afgestudeerden.

  • Het Utrechts Universiteitsfonds (U-fonds / Alumnibureau) maakt contact tussen de universiteit en haar alumni en alumni onderling mogelijk. Je ontvangt van hen minimaal één keer per jaar gratis het alumnimagazine Illuster per post. Drie keer per jaar zelfs, als je vriend wordt voor een jaarlijkse bijdrage. Deze wordt goed besteed! Bovendien profiteer je dan van aantrekkelijke kortingen. En zit je zo in het netwerk van Geowetenschappen, zodat je op de hoogte blijft van activiteiten speciaal voor alumni van deze faculteit.
  • Het Jonge Alumni Netwerk (JAN) helpt je op een informele manier je netwerk en kennis uitbreiden.
  • Als je niet in Utrecht of omstreken woont, zijn er ook regionale en internationale netwerken voor alumni.