Opleidingsbestuur

Het bestuur van de opleiding houdt zich bezig met de programmering, organisatie, coördinatie en kwaliteitszorg van het onderwijs. Dit bestuur bestaat uit staf- en studentleden. Je kunt de onderwijscoördinator Erika Dijksma aanspreken als je iets kwijt wilt over de opleiding: E.B.Dijksma@uu.nl.

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie van het Departement Sustainable Development brengt advies uit aan het bestuur van de opleidingen en aan de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs, zoals bijvoorbeeld de Onderwijs- en examenregeling (OER). In de commissie zitten studenten en stafleden. Je kunt de leden altijd aanspreken over zaken die je in de commissie besproken wilt zien. Stuur een email naar: opleidingscommissieimew@gmail.com.

Stafleden

  • Dr. Iris Wanzenböck (NWI)
  • Dr. Joerie Wessling MSc (NWI)
  • Dr. Mariska te Beest (MNW)              
  • Dr. Heleen Mees (GSS/MMW)
  • Aisha Elfring (secretaris)

Studentleden

  • Chayenne Olumuyiwa (GSS)
  • Joost van Gerwen (GSS)
  • Cilia Baanstra (NWI)
  • Daphne Lemain