De examencommissie behandelt onder meer je verzoeken over vrijstellingen, vervangingen, goedkeuring studieprogramma en uitbreiding thesis. Schrijf een email vanaf je UU-Gmail om in contact te komen met de examencommissie: examencommissie.geo@uu.nl. Vermeld altijd je naam, opleiding en studentnummer.

Als je iets bij de examencommissie moet inleveren dat je alleen op papier (hard copy) hebt, dan kun je dat doen bij Student Affairs Geosciences.

Samenstelling

De examencommissie Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het examenbeleid van de opleiding en kent de volgende leden:

  • prof. dr. ir. Max Rietkerk (chair)
  • prof. dr. M. Gibescu (member)
  • dr. A. Peine (member)
  • dr. W. Vermeulen (member)
  • drs. L. van Koningsbrugge (secretary)

De voorzitter heeft tevens zitting in de examencommissie van de Faculteit Geowetenschappen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het examenbeleid, controleert de uitvoering en waakt over de kwaliteit van de besluitvorming.