De examencommissie behandelt onder meer je verzoeken over vrijstellingen, vervangingen, goedkeuring studieprogramma en uitbreiding thesis. Schrijf een email vanaf je UU-Gmail om in contact te komen met de examencommissie: examencommissie.geo@uu.nl. Vermeld altijd je naam, opleiding en studentnummer.

Als je iets bij de examencommissie moet inleveren dat je alleen op papier (hard copy) hebt, dan kun je dat doen bij Student Affairs Geosciences.

Studeer je Natuurwetenschap en Innovatiemanagement of Sustainable Development? Dan kun je via Osiris een verzoek bij de examencommissie indienen. Het verzoek zal via Osiris worden afgehandeld en zowel jouw verzoek als het besluit blijven zichtbaar in Osiris. We testen de komende periode deze werkwijze in Osiris Zaak en hopen het komend studiejaar breder te kunnen inzetten.

Wanneer je een verzoek voor de examencommissie hebt (bijvoorbeeld een goedkeuring van een keuzevak, een vrijstelling of uitstel van afstuderen) klik dan in Osiris Student op de regel ‘Zaak’, en gebruik het formulier GEO Indienen verzoek examencommissie.

Samenstelling

De examencommissie Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het examenbeleid van de opleiding en kent de volgende leden:

  • prof. dr. ir. Max Rietkerk (chair)
  • prof. dr. M. Gibescu (member)
  • dr. A. Peine (member)
  • dr. W. Vermeulen (member)
  • mr. D. de Vries (secretary)

De voorzitter heeft tevens zitting in de examencommissie van de Faculteit Geowetenschappen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het examenbeleid, controleert de uitvoering en waakt over de kwaliteit van de besluitvorming.