Gebruik eigen laptop

Voor computerpractica gebruik je je eigen laptop. Hiervoor heeft de universiteit MySolisWorkspace ingericht, een voorziening waarop veel onderwijssoftware altijd en overal toegankelijk is. Op het moment dat je een Solis-id en wachtwoord hebt, kun je hiervan gebruik maken, ook in computerpractica.

Overige software

Sommige software voor specifieke cursussen kan niet geïnstalleerd worden in SolisWorkSpace, vanwege technische redenen of vanwege licenties. In dat geval moet je software op je eigen laptop installeren. Hiervoor zal je voor aanvang van je cursus nadere instructies krijgen.

Computerleerzaal

Wanneer in een cursus zware onderwijsapplicaties worden gebruikt (of applicaties die aan specifieke licentie-eisen moeten voldoen), wordt een computerpracticum alsnog in een computerleerzaal gegeven. In dat geval is het niet noodzakelijk je eigen laptop mee te nemen.

Vragen?

Kijk voor een antwoord op je vraag bij de Frequently Asked Questions hieronder.

FAQ gebruik eigen laptop