Hoe ziet het onderwijs er uit?

Het onderwijs in blok 2 is zoveel mogelijk op locatie geroosterd zonder de 1,5 meter-maatregel en met een maximale groepsgrootte van 75 personen. (Hoor)colleges voor groepen groter dan 75 zullen voornamelijk online of hybride plaatsvinden. De maximale groepsgrootte geldt niet voor toetsing. Let op dat buiten de leslokalen een mondkapjesplicht geldt en je gevraagd wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

Het onderwijs in blok 3 wordt volledig op locatie geroosterd zonder de 1,5 meter-maatregel en zonder maximale groepsgrootte. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen wordt er weer zoveel mogelijk op locatie lesgegeven, en we vragen studenten en staf dan ook om weer zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de campus.

Veelgestelde vragen

Als je korte tijd niet kunt komen omdat je ziek bent gelden de normale regels, die kun je nalezen onder ‘regelingen en procedures’ op de website van jouw studie of in de studiewijzer.

Het onderwijs vindt steeds meer op locatie plaats. Dat betekent wel dat de mogelijkheden om het op afstand te volgen beperkt zijn, en dat we iedereen vragen om weer zo veel mogelijk naar de campus te komen. Als je niet in staat bent om naar de campus te komen kan de onderwijsdirecteur in uitzonderlijke situaties toestemming geven om het onderwijs online te volgen, hiervoor kun je contact opnemen met Student Affairs. Deze toestemming geldt voor één blok; daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.

Als je ziek bent gelden de normale regels, die kun je nalezen onder ‘regelingen en procedures’ op de website van jouw studie of in de studiewijzer.

De universiteit staat reizen naar landen met code oranje niet toe. Alleen de decaan van de faculteit kan hier in bijzondere omstandigheden een uitzondering voor verlenen. Neem bij stage of onderzoek in het buitenland altijd contact op met het International Office van Geowetenschappen (zie onder ‘Contact’ op de website van jouw studie).