Studeer je aan een andere universiteit of een hoge school? Je kunt je inschrijven voor een cursus met Osiris Online Application. Dat doe je tijdens de inschrijfperiode voorafgaand aan een studieperiode (zie hieronder). Alle inhoudelijk en praktische informatie vind je op site van de opleiding waar jouw cursus een onderdeel van is. De opleidingen vind je vanaf de homepage van de studentensite, of met de opleidingszoeker beneden op de pagina. Weet je niet onder welk opleiding je cursus valt, dan kun je die terugvinden bij de informatie over je vak in de onderwijscatalogus (Osiris).

Toegang tot tentamen en UB

Als bijvakker afkomstig van een andere instelling ontvang je geen collegekaart. Om tentamens te kunnen doen en boeken te kunnen lenen bij de Universiteitsbibliotheek heb je een speciale verklaring nodig. Die kun je ophalen bij het Studiepunt Geowetenschappen (zie onder).

Keuze

Zit je nog in de fase dat je je oriënteert op welke geo-cursus je als bijvak wilt volgen? Een overzicht van de cursussen (met beschrijvingen) vind je in de onderwijscatalogus of op de pagina’s van de verschillende opleidingen.

Cijferlijst

Na afloop van je cursus ontvang je een cijferlijst. Die heb je nodig voor de administratie van je eigen onderwijsinstelling. Volg je een minor dan ontvang je na afloop een ‘minorverklaring’.

E-modules

Een aantal cursussen kun je volgen als e-module. Zo’n e-module berust voor een belangrijk deel op zelfstudie, waarin een elektronische leeromgeving (met onder meer filmpjes) en een aantal contactmomenten op de Uithof in Utrecht je ondersteunen. Deze cursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten die zich voorbereiden op een (master)opleiding tot leraar aardrijkskunde. Als je houdt van zelfstandigheid, of als je op grotere afstand van Utrecht woont, kan zo’n e-module aantrekkelijk voor je zijn. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie in deze PDF. Hoe je je kunt inschrijven staat hieronder. Dit is het aanbod:

GEO1-1191E Systeem aarde 1

 • Fysische geografie
 • Niveau 1
 • Periode 1
 • 5 EC

In dit eerste deel van Systeem aarde ligt de nadruk op processen in de inwendige aarde (endogene krachten) en fenomenen die zich afspelen op een langere tijdschaal. De belangrijkste onderdelen zijn: de aarde als planeet, plaattektoniek, de geologische tijd, (sedimentaire) gesteenten en paleoklimaat, de gesteentecyclus en de diepe aarde. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Systeem aarde 1 volgt of hebt gevolgd.

GEO1-4192E Systeem aarde 2

 • Fysische geografie
 • Niveau 1
 • Periode 2
 • 7,5 EC

In het tweede deel van Systeem aarde komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de vormen en processen aan het aardoppervlak (exogene krachten). Deze onderwerpen zijn: verwering en bodemvorming, massabewegingen, rivieren, oceanen, kusten, atmosfeer en klimaat, woestijnen, gletsjers, ijstijden, structurele geomorfologie, hydrologische cyclus, menselijke verstoring en klimaatverandering. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Systeem aarde 2 volgt of hebt gevolgd.

GEO3-3063E Wereld

 • Sociale geografie
 • Niveau 3
 • Periode 2
 • 7,5 EC

Globalisering is een belangrijk fenomeen als we kijken naar economische, sociale, politieke en culturele veranderingen in onze tijd. Elke dag hebben we hiermee te maken. Lokaal en globaal zijn steeds met elkaar verbonden. Concreet komt dat aan de orde bij ons voedsel, onze kleding en onze elektronisch apparatuur. De e-module gaat over globalisering (in geografisch perspectief), de achterliggende economische, politieke en sociaal-culturele processen, de impact van wereldsteden, en het mondiale voedselvraagstuk. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Globalisation (GEO3-3413) volgt of hebt gevolgd.

GEO2-3062E Zuid-Amerika

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 3
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG)

Vanaf 2017 zal domein D (ontwikkelingsgebied) in de aardrijkskundesyllabus gaan over Zuid-Amerika (voor VWO; havo focust op Brazilië). De e-module Zuid-Amerika heeft een thematische insteek en kent zowel sociaal als fysisch geografische inhoud. Enkele thema’s die je zult uitdiepen zijn: beeldvorming, landschappen en klimaat, internationale migratie, stedelijke ontwikkeling, samenwerking in Zuid-Amerika, en Brazilië als BRIC land.

GEO2-3061E Leefomgeving

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 4
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG)

De e-module Leefomgeving gaat over Nederland en bestaat uit twee onderwerpen. Het eerste deel gaat over stadsontwikkeling in Nederland en welke gevolgen stadsontwikkelingen heeft. Het tweede deel gaat over watervraagstukken in Nederland. Daarbij komt integraal watermanagement in kust- en riviergebieden aan de orde.

Inschrijving

Voor een e-module schrijf je je in met Osiris Online Application. Voor alle andere cursussen is er een verschil in inschrijfprocedure voor studenten van de Universiteit Utrecht en studenten aan onderwijsinstellingen. Kijk daarvoor in de uitklapvensters hieronder. Let er op dat niet alle cursussen toegankelijk zijn voor bijvakkers en dat je voor sommige cursussen aan bepaalde ingangseisen moet voldoen. In de onderwijscatalogus vind je bij elke cursus de voorwaarden. De opleiding toetst of je daaraan voldoet.

Als je je bijvakken volgt in het kader van een minor, laat je dan leiden door de informatie bij die minor. Je schrijft je dan in én voor je minor én voor elke cursus afzonderlijk.

Praktische zaken

Veel handige informatie, bijvoorbeeld over de gebouwen van de Universiteit Utrecht en de IT-voorzieningen, vind je op pagina’s Praktische zaken.

Ben je als student ingeschreven aan de Universiteit Utrecht? Je vindt de informatie over hoe je je inschrijft bij de opleiding onder Praktische zaken / In- en uitschrijving / Cursussen. Houd in de gaten dat je bij de Faculteit Geowetenschappen je inschrijft per studieperiode (en niet per semester). Elke studieperiode heeft een eigen inschrijfperiode (zie hieronder).

Studeer je aan een andere universiteit of een hoge school? Je kunt je inschrijven voor een cursus met Osiris Online Application. Dat doe je tijdens de inschrijfperiode voorafgaand aan een studieperiode (zie hieronder).

Toegang tot tentamen en UB

Als bijvakker afkomstig van een andere instelling ontvang je geen collegekaart. Om tentamens te kunnen doen en boeken te kunnen lenen bij de Universiteitsbibliotheek heb je een speciale verklaring nodig. Die kun je ophalen bij het Studiepunt Geowetenschappen (zie onder).

Cijferlijst

Na afloop van je cursus ontvang je een cijferlijst. Die heb je nodig voor de administratie van je eigen onderwijsinstelling. Volg je een minor dan ontvang je na afloop een ‘minorverklaring’.

Als je niet ingeschreven bent aan een universiteit of een hoge school, dan kun je cursussen volgen als contractant. Je betaalt dan voor je cursussen.

 • Periode 1 (Start onderwijs: maandag 2 september 2019)
  Inschrijving: maandag 3 juni t/m zondag 30 juni 2019
 • Periode 2 (Start onderwijs: maandag 11 november 2019)
  Inschrijving: maandag 16 september t/m zondag 29 september 2019
 • Periode 3 (Start onderwijs: maandag 3 februari 2020)
  Inschrijving: maandag 28 oktober t/m zondag 24 november 2019
 • Periode 4 (Start onderwijs: maandag 20 april 2020)
  Inschrijving: maandag 27 januari t/m zondag 23 februari 2020

Cursusrooster

De roosters van de cursussen waarvoor je je hebt ingeschreven, vind je uiterlijk vier weken voor aanvang in MyTimetable (pc) of de MyUU app (smartphone/tablet). Je moet eerst zelf je cursussen toevoegen in één van deze systemen. Log hiervoor altijd in met je Solis-id en wachtwoord, zodat alles opgeslagen en in beide systemen zichtbaar blijft. Groepsindelingen worden bij aanvang van de cursus bekendgemaakt door de docent tijdens het college of op Blackboard. Zodra je weet in welke groep je zit, kun je je persoonlijke rooster compleet maken. Het kan -en zal- voorkomen dat je rooster kort voor aanvang gewijzigd wordt. Check dus geregeld je rooster! 

Bekijk de verklaring gebouwenafkortingen voor meer informatie over de locaties.

Let op! Alle overige cursusinformatie (studiewijzer, elektronische leeromgeving) wordt twee weken voor aanvang van een cursus gepubliceerd. Cursussen die individuele begeleiding vergen, hebben geen rooster. Hiervoor maak je zelf afspraken met je docent. 

Timeslots

Het timeslotmodel helpt je te voorkomen dat je kiest voor cursussen waarvan de hoorcolleges, werkgroepen of tentamen tegelijkertijd plaatsvinden. Zorg ervoor dat je in één periode cursussen volgt uit verschillende timeslots. Deze kun je altijd combineren. De weekindeling is als volgt:

ONDERWIJSJAARROOSTER

Het onderwijsjaarrooster geeft je een overzicht van de onderwijs- en tentamenperiodes en vrije dagen in een academisch jaar. Dit verschilt per opleiding. De opleiding waar je cursus onder valt, vind je via de opleidingszoeker op de algemene studentensite.

2017-2018

Semester I

 • Periode 1: 4 september t/m 10 november
  - Aardwetenschappen: 6 t/m 10 november (tentamens)
  - Innovatie-, milieu en energiewetenschappen: 6 t/m 10 november (onderwijsvrij)
  - Sociale geografie en planologie: 6 t/m 10 november (onderwijsvrij)
 • Periode 2: 13 november t/m 2 februari
  - Aardwetenschappen: 8 t/m 19 januari (her P1) | 22 t/m 26 januari (tentamens) |
  29 januari t/m 2 februari (onderwijsvrij)
  - Innovatie-, milieu en energiewetenschappen: 5 & 12 december (her P1) |
  29 januari t/m 2 februari (onderwijsvrij)
  - Sociale geografie en planologie: 27 november t/m 1 december (her P1) |
  29 januari t/m 2 februari (onderwijsvrij)

Onderwijsvrij (kerstvakantie): 25 december t/m 5 januari

Semester II

 • Periode 3: 5 februari t/m 20 april
  - Aardwetenschappen: 5 t/m 9 maart (her P2) | 9 t/m 13 april (tentamens) |
  16 t/m 20 april (onderwijsvrij)
  - Innovatie-, milieu en energiewetenschappen: 27 februari & 6 maart (her P2) |
  16 t/m 20 april (onderwijsvrij)
  - Sociale geografie en planologie: 19 t/m 23 februari (her P2) |
  16 t/m 20 april (onderwijsvrij)
 • Periode 4: 23 april t/m 6 juli
  - Aardwetenschappen: 2 t/m 6 juli (tentamens) | 9 t/m 13 juli (her P3)
  - Innovatie-, milieu en energiewetenschappen: 15 & 22 mei (her P3) |
  2 t/m 6 juli (onderwijsvrij) | 9 t/m 12 juli (her P4)
  - Sociale geografie en planologie: 7 t/m 9 mei (her P3) |
  2 t/m 6 juli (onderwijsvrij) | 9 t/m 13 juli (her P4)

Onderwijsvrij (zomervakantie): 16 juli t/m 31 augustus

Onderwijsvrije (feest)dagen: 30 maart (Goede Vrijdag), 2 april (Pasen), 27 april (Koningsdag), 5 mei (Bevrijdingsdag), 10 & 11 mei (Hemelvaart en de dag erna), 21 mei (Pinksteren)

Bij Student Affairs Geosciences kun je terecht met vragen over onderwijs, roosters, studievoortgangsoverzicht, tentamens, vrijstellingen, studeren in het buitenland en het aanvragen van je diploma. Check altijd eerst of het antwoord op je vraag op deze site staat.

Bezoekadres Koningsbergergebouw (1e verdieping)
Budapestlaan 4a-b
584 CD Utrecht
Telefoon (030) 253 9559
E-mail studentaffairs.geo@uu.nl (vermeld je naam, opleiding en studentnummer)

Openingstijden

Student Affairs is op werkdagen geopend en telefonisch bereikbaar van 10.30 tot 11.30 en 12.30 tot 14.30 uur.

Ga naar je opleiding