Je kunt één of meerdere bachelor- of mastercursussen aan de faculteit Geowetenschappen volgen als bijvakstudent.

We maken onderscheid tussen studenten die vanuit een andere faculteit een vak bij de faculteit Geowetenschappen willen volgen en studenten die vanuit een andere universiteit (dan de Universiteit Utrecht) of hogeschool een vak bij Geowetenschappen willen volgen. In beide gevallen noemen we je een bijvakker.

Studenten van Geowetenschappen worden binnen de eigen faculteit niet als bijvakker beschouwd. Je bent dus geen bijvakker als je bijvoorbeeld de bachelor Sociale Geografie en Planologie volgt en graag vakken binnen de bachelor Global Sustainability Science wilt volgen.

Cursusaanbod en Ingangseisen

In de Cursusplanner kun je zien welke cursussen open staan voor bijvakkers. Kies in de Cursusplanner onder het kopje ‘Faculteit Geowetenschappen’ voor ‘Keuzecursussen’. Vervolgens kies je ‘Keuzecursussen Bachelor GEO’ of ‘Keuzecursussen Master GEO’. Dan zie je per periode welke cursussen open staan voor bijvakstudenten.

Als je op de cursus klikt, zie je alle informatie over de cursus. Onder het kopje ‘Ingangseisen en voorkennis’ zie je of er eventuele ingangseisen zijn.

E-modules

Een aantal cursussen kun je volgen als e-module. Deze cursussen zijn in de eerste plaats bedoeld voor studenten die zich voorbereiden op een (master)opleiding tot leraar aardrijkskunde. Een e-module bestaat voor een belangrijk deel uit zelfstudie, waarbij een elektronische leeromgeving en een aantal contactmomenten op het Utrecht Science Park (USP) je ondersteunen. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie kun je vinden in deze PDF. Hoe je je kunt inschrijven staat hieronder. Dit is het aanbod:

GEO1-1191E Systeem aarde 1

 • Fysische geografie
 • Niveau 1
 • Periode 1
 • 5 EC

In dit eerste deel van Systeem aarde ligt de nadruk op processen in de inwendige aarde (endogene krachten) en fenomenen die zich afspelen op een langere tijdschaal. De belangrijkste onderdelen zijn: de aarde als planeet, plaattektoniek, de geologische tijd, (sedimentaire) gesteenten en paleoklimaat, de gesteentecyclus en de diepe aarde. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Systeem aarde 1 volgt of hebt gevolgd.

GEO1-4192E Systeem aarde 2

 • Fysische geografie
 • Niveau 1
 • Periode 2
 • 7,5 EC

In het tweede deel van Systeem aarde komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de vormen en processen aan het aardoppervlak (exogene krachten). Deze onderwerpen zijn: verwering en bodemvorming, massabewegingen, rivieren, oceanen, kusten, atmosfeer en klimaat, woestijnen, gletsjers, ijstijden, structurele geomorfologie, hydrologische cyclus, menselijke verstoring en klimaatverandering. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Systeem aarde 2 volgt of hebt gevolgd.

GEO2-3064E Leefomgeving - Watervraagstukken

 • Fysische geografie
 • Niveau 2
 • Periode 2/4
 • 5 EC

Deze cursus richt zich op watervraagstukken in Nederland, met een focus op de kustzone, het veenweide-droogmakerijengebied, het rivierengebied, de Zuidwestelijke delta en het IJsselmeergebied. Deze watervraagstukken zijn te groeperen in verschillende waterthema’s. De nadruk ligt op waterveiligheid, wateroverlast en zoetwaterbeschikbaarheid. Waterkwaliteit komt in mindere mate aan bod. Om een zinnige uitspraak te kunnen doen over deze vraagstukken, is kennis van de fysische werking van het watersysteem in de verschillende regio’s vereist. Daarnaast is kennis van klimaatverandering in Nederland vereist. In deze cursus is daarom ook enige aandacht voor deze onderwerpen.

GEO2-3062E Zuid Amerika

 • Fysische geografie
 • Niveau 2
 • Periode 3
 • 7,5 EC. De gehele cursus telt voor 5,0EC SG en 2,5EC FG, maar studenten kunnen ook alleen het FG deel doen.

De cursus is opgebouwd rondom acht thema’s in de Zuid-Amerikaanse context. Elke week staat er één thema centraal dat belicht wordt vanuit een fysisch, politiek, sociaal of economisch oogpunt. Door de e-lectures te bekijken en het lezen van de (inter)nationale literatuur doe je je kennis op. Aan het eind van elke week wordt het thema afgesloten met een aantal reflectievragen (via Blackboard).

GEO3-3063E Wereld

 • Sociale geografie
 • Niveau 3
 • Periode 2
 • 7,5 EC

Globalisering is een belangrijk fenomeen als we kijken naar economische, sociale, politieke en culturele veranderingen in onze tijd. Elke dag hebben we hiermee te maken. Lokaal en globaal zijn steeds met elkaar verbonden. Concreet komt dat aan de orde bij ons voedsel, onze kleding en onze elektronisch apparatuur. De e-module gaat over globalisering (in geografisch perspectief), de achterliggende economische, politieke en sociaal-culturele processen, de impact van wereldsteden, en het mondiale voedselvraagstuk. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Globalisation (GEO3-3413) volgt of hebt gevolgd.

GEO2-3062E Zuid-Amerika

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 3
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG)

Vanaf 2017 zal domein D (ontwikkelingsgebied) in de aardrijkskundesyllabus gaan over Zuid-Amerika (voor VWO; havo focust op Brazilië). De e-module Zuid-Amerika heeft een thematische insteek en kent zowel sociaal als fysisch geografische inhoud. Enkele thema’s die je zult uitdiepen zijn: beeldvorming, landschappen en klimaat, internationale migratie, stedelijke ontwikkeling, samenwerking in Zuid-Amerika, en Brazilië als BRIC land.

GEO2-3061E Leefomgeving-Stad

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 4
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG). De gehele cursus telt voor 5,0EC SG en 2,5EC FG, maar studenten kunnen ook alleen het SG deel doen.

De e-module Leefomgeving gaat over Nederland en bestaat uit twee onderwerpen. Het eerste deel gaat over stadsontwikkeling in Nederland en welke gevolgen stadsontwikkelingen heeft. Het tweede deel gaat over watervraagstukken in Nederland. Daarbij komt integraal watermanagement in kust- en riviergebieden aan de orde.

Inschrijven

Je moet je inschrijven voor elke cursus die je wilt volgen. Voor een e-module schrijf je je in met Osiris Online Application (kies bij ‘Aanvraag voor’ voor de optie ‘GEO – Aanmelden bijvakonderwijs, contractonderwijs en e-modules). Voor alle andere cursussen is er een verschil in inschrijfprocedure voor studenten van de Universiteit Utrecht en studenten aan onderwijsinstellingen. Kijk daarvoor in de uitklapvensters hieronder. Let er op dat niet alle cursussen toegankelijk zijn voor bijvakkers en dat je voor sommige cursussen aan bepaalde ingangseisen moet voldoen. In de Cursusplanner vind je bij elke cursus de voorwaarden. De opleiding toetst of je daaraan voldoet.

Inschrijven minor

Als je je bijvakken volgt in het kader van een minor, laat je dan leiden door de informatie bij die minor. Je schrijft je dan in én voor je minor én voor elke cursus afzonderlijk. Vaak kun je zelf keuzes maken voor cursussen binnen de minor. Controleer daarom goed of je je aanmeldt voor cursussen die horen bij de betreffende minor.

Studeer je aan de Universiteit Utrecht maar bij een andere faculteit, dan kun je bij de faculteit Geowetenschappen één of meer bachelor- of mastercursussen volgen. Inschrijven gaat via OSIRIS. Dit kan alleen tijdens de inschrijfperiodes (zie hieronder, uitklapmenu onder Praktische Zaken). Houd in de gaten dat je bij de Faculteit Geowetenschappen je inschrijft per studieperiode (en niet per semester).

Studeer je aan een andere universiteit of een hogeschool? Je kunt je inschrijven voor een cursus met Osiris Online Application (kies bij ‘Aanvraag voor’ voor de optie ‘GEO – Aanmelden bijvakonderwijs, contractonderwijs en e-modules).

Inschrijven doe je tijdens de inschrijfperiode (zie hieronder, uitklapmenu onder Praktische Zaken). We streven ernaar om de verzoeken tot inschrijving binnen drie weken na de inschrijfperiode in behandeling te hebben genomen. Voor periode 1 geldt dus bijvoorbeeld dat we ernaar streven om je uiterlijk 19 juli te kunnen informeren over je verzoek. Aanmeldingen of verzoeken voor wisselingen die na de inschrijfperiode worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Bij veel cursussen is er een beperkte capaciteit en studenten van de Universiteit Utrecht hebben voorrang bij de cursussen van de faculteit Geowetenschappen. Indien een cursus vol is kun je helaas niet meer deelnemen. Houd hier rekening mee en zorg voor een back-up plan. 

Alle inhoudelijk en praktische informatie vind je op site van de opleiding waar jouw cursus een onderdeel van is. De opleidingen vind je vanaf de homepage van de studentensite, of met de opleidingszoeker beneden op de pagina. Weet je niet onder welke opleiding je cursus valt, dan kun je die terugvinden bij de informatie over je vak in de Cursusplanner.

Toegang tot tentamen en UB

Als bijvakker afkomstig van een andere instelling ontvang je geen collegekaart. Om tentamens te kunnen doen en boeken te kunnen lenen bij de Universiteitsbibliotheek heb je een verklaring nodig. Die ontvang je van ons per mail zodra je inschrijving als bijvakstudent volledig is.

Cijferlijst

Na afloop van je cursus ontvang je per mail een cijferlijst. Die heb je nodig voor de administratie van je eigen onderwijsinstelling. Volg je een minor dan ontvang je na afloop een ‘minorverklaring’.

Als je niet ingeschreven staat aan een universiteit of een hogeschool, dan kun je cursussen volgen als contractant. Je betaalt dan voor je cursussen.

Praktische zaken

Veel informatie, bijvoorbeeld over de gebouwen van de Universiteit Utrecht en de IT-voorzieningen, vind je op pagina’s Praktische zaken.

 • Periode 1 (Start onderwijs: maandag 6 september 2021)
  Inschrijving: maandag 31 mei t/m zondag 27 juni 2021
 • Periode 2 (Start onderwijs: maandag 15 november 2021)
  Inschrijving: maandag 20 september t/m zondag 3 oktober 2021
 • Periode 3 (Start onderwijs: maandag 7 februari 2022)
  Inschrijving: maandag 1 november t/m zondag 28 november 2021
 • Periode 4 (Start onderwijs: maandag 25 april 2022)
  Inschrijving: maandag 31 januari t/m zondag 27 februari 2022

Let op: er is een uitzondering voor e-modules in periode 2 en 4:

 • Indien je je aanmeldt voor een e-module in periode 2 en je de (master)opleiding tot leraar aardrijkskunde gaat doen, mag je je nog t/m 26 oktober 2021 aanmelden.
 • Indien je je aanmeldt voor een e-module in periode 4 en je de (master)opleiding tot leraar aardrijkskunde gaat doen, mag je je nog t/m 5 april 2022 aanmelden.

Om definitief ingeschreven te worden in de cursus(sen), word je gevraagd om een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) op te sturen. Dit vraag je aan bij de instelling waar jij je collegegeld betaalt. De BBC dient van hetzelfde collegejaar te zijn als waarin je bij de faculteit Geowetenschappen cursussen wilt volgen.

Wanneer het BBC niet in goede orde is of te laat wordt aangeleverd, sta je niet correct ingeschreven en zijn eventueel behaalde cijfers niet geldig.

NB: Een Bewijs van Inschrijving of een betalingsbewijs uit Studielink wordt niet geaccepteerd.

Cursusrooster

De roosters van de cursussen waarvoor je je hebt ingeschreven, vind je vier weken voor aanvang in MyTimetable (pc) of de MyUU app (smartphone/tablet). Je moet eerst zelf je cursussen toevoegen in één van deze systemen. Log hiervoor altijd in met je Solis-id en wachtwoord, zodat alles opgeslagen en in beide systemen zichtbaar blijft. De cursussen en tentamens die op de campus plaatsvinden zijn te zien in MyTimeTable. De cursussen die online gefaciliteerd worden vind je op Blackboard. De online tentamens worden wel vermeld in MytimeTable. Groepsindelingen worden bij aanvang van de cursus bekendgemaakt door de docent tijdens het college of op Blackboard. Zodra je weet in welke groep je zit, kun je je persoonlijke rooster compleet maken. Het kan -en zal- voorkomen dat je rooster kort voor aanvang gewijzigd wordt. Check dus geregeld je rooster en zie mogelijke wijzigingen uitgelegd op Blackboard! 

Bekijk de verklaring gebouwenafkortingen voor meer informatie over de locaties.

Let op! Alle overige cursusinformatie (studiewijzer, elektronische leeromgeving) wordt gemiddeld twee weken voor aanvang van een cursus gepubliceerd. Cursussen die individuele begeleiding vergen, hebben geen rooster. Hiervoor maak je zelf afspraken met je docent. 

Timeslots

Het timeslotmodel helpt je te voorkomen dat je kiest voor cursussen waarvan de hoorcolleges, werkgroepen of tentamen tegelijkertijd plaatsvinden. Zorg ervoor dat je in één periode cursussen volgt uit verschillende timeslots. Deze kun je altijd combineren. De weekindeling is als volgt:

ONDERWIJSJAARROOSTER

Het onderwijsjaarrooster geeft je een overzicht van de onderwijs- en tentamenperiodes en vrije dagen in een academisch jaar. Dit verschilt per opleiding. De opleiding waar je cursus onder valt, vind je via de opleidingszoeker op de algemene studentensite.

Jaarrooster IMEW
Jaarrooster aardwetenschappen
Jaarrooster SGPL

Voor vragen kun je ons mailen op studadm.geo@uu.nl.

Ga naar je opleiding