Financiële regelingen van de opleiding

Olaf Schuiling Fonds

Heb je een goed idee voor een onderzoeksproject maar te weinig geld om het uit te voeren? Gebruik je in je project mineralogische, chemische of isotopenanalyse? Heb je een docent gevonden als begeleider? Kun je niet terugvallen op (andere) fondsen van Aardwetenschappen of Fysische geografie? Doe dan een beroep op het Olaf Schuiling Fonds.

Creatieve ideeën
Het Olaf Schuiling Fonds ondersteunt studenten van de Universiteit Utrecht financieel bij hun zelfstandige onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld bachelorscriptie of masterthesis). Je kunt die financiële ondersteuning gebruiken om de kosten te dekken van bijvoorbeeld veldwerk, consumptie, analyse, faciliteiten die je nodig hebt voor experimenten, enzovoorts. Het fonds streeft ernaar de creativiteit van studenten te stimuleren bij het ontwikkelen van hun hun onderzoeksideeën. Als je een boeiende onderzoeksvraag hebt, stuur dan je aanvraag naar schuilingfonds@uu.nl.

 • Het voorstel dat je naar het fonds stuurt bevat in elk geval:
 1. een titel,
 2. een korte beschrijving van het project (max. 500 woorden),
 3. onderzoek dat relevant is voor Aardwetenschappen en waar een chemisch aspect aan zit, b.v. mineralen, isotopen, elementen, organische stoffen, etc),
 4. de naam van de docent die bereid is je te begeleiden,
 5. de begroting,
 6. korte verklaring van je begeleider dat zij/hij geen budget heeft voor dit project.
 • Je stuurt je voorstel naar schuilingfonds@uu.nl. Een aanvraag indienen kan op elk moment.
 • Een comité bestaande uit drie mensen - twee docenten en de belangrijkste geldgever van het fonds - bekijkt je voorstel.
 • Als je geld ontvangt voor je project:
 1. Moet je het Olaf Schuiling Fonds in al je gesproken en geschreven presentaties noemen;
 2. Kan het fonds je onderzoek gebruiken in publiciteitsuitingen.

Karel As en Fieke Mulders doen beiden de master Earth, Water & Climate en doen onderzoek waarvoor ze geld hebben gekregen vanuit het Olaf Schuiling Fonds.

Karel zocht naar de combinatie van Aardwetenschappen en Microbiologie. Na eerst de master Biocatalysis te hebben gedaan in Delft, trok de master aan de Universiteit Utrecht hem aan. Het Earth, Water & Climate programma is breder dan alleen de enzymen waar hij zich eerst op richtte. Karel deed onderzoek naar kabelbacteriën en de ijzerlaag die zich vormde om de bacteriën heen, een ijzermembraan. Hij onderzocht de rol van dit ijzermembraan en keek hoe het ijzer reageerde. “Het onderzoek had ik niet kunnen doen zonder het Olaf Schuiling Fonds”, zegt Karel. Zijn begeleider is niet deel van een onderzoeksgroep en beschikte daarom niet over eigen financiële middelen voor onderzoek. Het geld was vooral nodig voor materialen die best prijzig zijn; hij gebruikte onder andere de NanoSIMS. Karel denkt dat zonder deze materialen het onderzoek eigenlijk niets had voorgesteld en het onderzoek niet uitgevoerd had kunnen worden.

Fieke begon haar studie Aardwetenschappen omdat ze graag onderzoek wilde doen dat relevant was en maatschappelijke impact had. ”Onderzoek is gewoon echt mijn ding.” Fieke deed voor haar master onderzoek naar het effect van de opname van zuurstofisotopen op de groei van kalk in sedimenten. Zonder het Olaf Schuiling Fonds zou haar onderzoek minder diepgaand zijn geweest. Het geld bood haar meer tijd om het onderzoek uit te voeren en stelde haar in staat apparatuur te gebruiken waar ze anders geen gebruik van had kunnen maken. Door het fonds kreeg ze sterkere en meer inhoudelijke resultaten. Fieke raadt ook anderen aan om aanspraak te maken op het fonds. Haar tip: “Schrijf een goed voorstel, zeker als je onderzoek wilt doen dat niet binnen een bestaand onderzoeksthema uitgevoerd kan worden!”.

Veldwerk

De Financiële regeling veldwerk geeft je een overzicht van alle geldzaken rond veldwerk.

Handige links en tips

Wijzer met geld omgaan en budgettips
Belasting terugvragen en bijverdienen
Collectieve ziektekostenverzekering studenten
Beginnende financiële problemen

Kijk of er een vrijwilliger of maatje is die je kan helpen bij het op orde brengen van je financiële administratie. Of neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van je gemeente.

Vrijwilligers

Bij (beginnende) schulden

Grote financiële zorgen of schulden

Neem contact op met je gemeente of buurtteam als je een huurachterstand hebt of achterstanden op andere vaste lasten, zoals gas of elektriciteit. Iedere gemeente regelt hulp op een andere manier.

Functiebeperking
 • Als je een functiebeperking - handicap of chronische ziekte - hebt, kom je in sommige gevallen in aanmerking voor een individuele studietoeslag via de gemeente waar je ingeschreven staat. In de Gemeente Utrecht is dit een bedrag van € 300,- per maand. Vraag bij je eigen gemeente naar de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
 • Meld je functiebeperking of chronische ziekte altijd tijdig bij je studieadviseur om te kijken welke praktische voorzieningen er mogelijk zijn. Zo kun je in aanmerking komen voor financiële voorzieningen via de universiteit of bij DUO.