Afstudeerprocedure

Om af te kunnen studeren doorloop je de volgende stappen:

Om af te kunnen studeren moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet aan alle eisen van je examenprogramma voldoen.
  Dit houdt in dat je studievoorgangsoverzicht volledig en correct in OSIRIS staat. Als je studievoortgangsoverzicht op de uiterste inleverdatum niet op orde is, kun je pas de daaropvolgende maand afstuderen. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.
 • Alle behaalde resultaten dienen in OSIRIS verwerkt te zijn op de uiterste inleverdatum van de betreffende maand.De maandelijkse inleverdata vind je onder het kopje Afstudeerrooster iets lager op deze pagina. Ontbreken er cijfers? Neem dan contact op met de betreffende docent(en). Staan er gegevens verkeerd in OSIRIS? Stuur dan een bericht naar Student Affairs (studentaffairs.geo@uu.nl) met een korte toelichting (vermeld je volledige naam en je studentnummer). Wil je een cursus wisselen binnen je examenprogramma? Stuur dan een onderbouwd verzoek naar de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl), vermeld je volledige naam, opleiding en studentnummer. Houd er rekening mee dat de examencommissie 6 weken de tijd heeft om op je verzoek te reageren.
 • Je moet ingeschreven staan aan de Universiteit Utrecht.

Als je aan alle eisen van je examenprogramma voldoet én staat ingeschreven voor de opleiding, ontvang je in de week na de inleverdeadline van die maand twee e-mails op je UU-mailadres.

Bevestiging studievoortgangsoverzicht

In de eerste e-mail staat dat je studievoortgangsoverzicht volledig en correct bevonden is en voorlegd wordt aan de examencommissie. In deze mail vind je een link naar het examenregistratieformulier, waarop je aanvullende gegevens moet invullen (o.a. de titel van je thesis en of je je diploma wilt ophalen bij de balie of uitgereikt wilt krijgen bij een uitreiking). Vul dit formulier in en stuur het zo snel mogelijk terug.

Bevestiging examen

Als de examencommissie je examenprogramma heeft goedgekeurd ontvang je de tweede e-mail op je UU-mailadres. In deze e-mail staat dat je bent afgestudeerd en staat je examendatum vermeld. Let op: schrijf je pas uit wanneer je deze tweede e-mail met de bevestiging van jouw examendatum hebt ontvangen!

Afstudeerverklaring

Na je examendatum ontvang je per post een officiële afstudeerverklaring. Zolang je je diploma nog niet hebt, kun je deze verklaring gebruiken om je in te schrijven bij andere opleidingen of bij sollicitaties.

Let op! In verband met corona worden er momenteel geen afstudeerverklaringen gestuurd.

Zodra je de mail met de bevestiging van het afstuderen hebt ontvangen, kun je je uitschrijven via Studielink. Dan kan je ook je studiefinanciering en het studentenreisproduct stopzetten. Als je wilt uitschrijven moet je dit altijd zelf doen, dit gebeurt niet automatisch. Studielink stuurt je een ontvangstbevestiging van je uitschrijfverzoek.

Je kunt je studie beëindigen met ingang van de 1e van de maand volgend op je examendatum. Je moet vóór de 1e  van de maand waarin je niet meer ingeschreven wilt staan een uitschrijfverzoek in studielink hebben gedaan. Als je je direct na je examen wilt uitschrijven, heb je dus maar een paar dagen de tijd. Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je geen collegegeld gerestitueerd.

Afstudeerrooster

September 2021

 • Inleverdatum/hand-in: 17 september
 • Examendatum: 30 september

Oktober 2021

 • Inleverdatum/hand-in: 22 oktober
 • Examendatum: 29 oktober

November 2021

 • Inleverdatum/hand-in: 19 november
 • Examendatum: 30 november

December 2021

 • Inleverdatum/hand-in: 17 december
 • Examendatum: 24 december

Januari 2022

 • Inleverdatum/hand-in: 21 januari
 • Examendatum: 31 januari

Februari 2022

 • Inleverdatum/hand-in: 18 februari
 • Examendatum: 28 februari

Maart 2022

 • Inleverdatum/hand-in: 18 maart
 • Examendatum: 31 maart

April 2022

 • Inleverdatum/hand-in: 15 april
 • Examendatum: 29 april

Mei 2022

 • Inleverdatum/hand-in: 20 mei
 • Examendatum: 31 mei

Juni 2022

 • Inleverdatum/hand-in: 17 juni
 • Examendatum: 30 juni

Juli 2022

 • Inleverdatum/hand-in: 22 juli
 • Examendatum: 29 juli

Augustus 2022

 • Inleverdatum/hand-in: 19 augustus
 • Examendatum: 31 augustus

Diploma

Hoe en wanneer ontvang je je diploma?

Wil je jouw diploma officieel uitgereikt krijgen, of haal je het liever op bij Student Affairs? Die keuze moet je direct doorgeven op het examenregistratieformulier, dat je ontvangt bij de bevestigingsemail van de examenadministratie. 

Uitreiking

Je ontvangt een uitnodiging voor je diploma-uitreiking op het privé e-mailadres dat in Studielink staat. Controleer dus tijdig of dit e-mailadres nog correct is. Zie diploma-uitreiking voor meer informatie over de aankomende uitreikingen.

Afhalen

Als je hebt aangegeven dat je jouw diploma wilt ophalen, dan ontvang je daarover een email op het moment dat je diploma voor je klaar ligt bij het Student Affairs Geosciences.

Op dit moment is nog niet bekend waar en in welke vorm de uitreikingen zullen plaats vinden.

19 oktober 2021

Om deel te nemen aan de diploma-uitreiking in oktober dien je uiterlijk in 31 augustus 2021 te zijn afgestudeerd (inleverdatum laatste resultaten: 20 augustus 2021).

Speciale regelingen

Er zijn een aantal speciale regelingen met betrekking tot het afstuderen. Zo kun je 'cum laude' afstuderen en onder bepaalde omstandigheden je afstuderen uitstellen. 

Als je tijdens je studie uitzonderlijk goed presteert, kun je op je diploma het judicium (de toevoeging) ‘cum laude’ krijgen. Het betekent dat je ‘met lof’ geslaagd bent. Andere judicia dan cum laude kun je niet op je diploma krijgen. Zie de algemene Onderwijs- en Examenregeling voor bacheloropleidingen (art. 6.2)  voor de voorwaarden.

Ga je afstuderen maar wil je nog doorstuderen? Mogelijk kun je je afstuderen uitstellen. Hieronder kun je lezen wanneer je daarvoor in aanmerking komt. 

Je kunt voordat je gaat afstuderen al een verzoek indienen, en anders tot uiterlijk twee weken na je officiele examendatum (zie Afstudeerprocedure). Een verzoek dien je in via Osiris > Zaken, Geo Indienen verzoeken aan de examencommissie. Upload daarbij de bijbehorende documenten. Geef in jouw verzoek aan tot welke datum je uitstel van afstuderen aanvraagt.

NB Informeer tijdig bij UU for U of bij Student Affairs naar mogelijke gevolgen voor je inschrijving of herinschrijving voor je opleiding wanneer je besluit om uitstel aan te vragen. 

Wanneer kom je in aanmerking voor uitstel van afstuderen?

 1. Je gaat een bestuursfunctie vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is.
  Je hoeft geen documenten aan je verzoek toe te voegen. De Examencommissie neemt hierover contact op met de beursverstrekker (UU studentendecaan). Geef wel in je verzoek duidelijk aan om welk type bestuursbeurs het gaat (standaard bestuursbeurs of collegegeldvrij studeren oude/nieuwe stijl).
 2. Je gaat een stage doen.
  Voeg een door de opleiding ondertekende stageovereenkomst bij je verzoek.
 3. Je gaat op uitwisseling in het buitenland.
  Voeg een volledig ingevuld Course Approval Form bij je verzoek.
 4. Je moet nog onderdelen volgen die verplicht zijn voor toelating tot een masteropleiding.
  Voeg bij je verzoek documentatie toe waaruit blijkt om welk masterprogramma het gaat en welk voorbereidend onderwijs je nog moet volgen om te worden toegelaten.

Ook in andere gevallen kun je in aanmerking komen voor uitstel van afstuderen. De volledige regelgeving over uitstel van afstuderen is te vinden in de algemene Onderwijs- en Examenregeling Geowetenschappen.

Beoordeling van je verzoek

Als je bijtijds uitstel hebt aangevraagd zijn er twee mogelijkheden:

 1. Je verzoek wordt toegewezen en je studeert later af. De examencommissie beslist tot welke datum jouw afstuderen wordt uitgesteld. Na het verlopen van deze datum start de normale afstudeerprocedure.
 2. Je verzoek wordt afgewezen en je studeert alsnog af in de maand waarin je het afstudeerbericht hebt ontvangen.