Afstudeerprocedure

Om af te kunnen studeren doorloop je de volgende stappen:

Om af te kunnen studeren moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet aan alle eisen van je examenprogramma voldoen.
  Dit houdt in dat je studievoorgangsoverzicht volledig en correct in OSIRIS staat. Als je studievoortgangsoverzicht op de uiterste inleverdatum niet op orde is, kun je pas de daaropvolgende maand afstuderen. Uitzonderingen hierop zijn niet mogelijk.
 • Alle behaalde resultaten dienen in OSIRIS verwerkt te zijn op de uiterste inleverdatum van de betreffende maand.
  De maandelijkse inleverdata vind je onder het kopje Afstudeerrooster iets lager op deze pagina. Ontbreken er cijfers? Neem dan contact op met de betreffende docent(en). Staan er gegevens verkeerd in OSIRIS of wil je een cursus wisselen binnen je examenprogramma? Stuur dan een bericht naar het Student Affairs Geowetenschappen (studentaffairs.geo@uu.nl) met een korte toelichting (vermeld je volledige naam en je studentnummer).
 • Je moet ingeschreven staan aan de Universiteit Utrecht.

Als je aan alle eisen van je examenprogramma voldoet én staat ingeschreven voor de opleiding, ontvang je in de week na de inleverdeadline van die maand twee e-mails op je UU-mailadres.

Bevestiging studievoortgangsoverzicht

In de eerste e-mail staat dat je studievoortgangsoverzicht volledig en correct bevonden is en voorlegd wordt aan de examencommissie. In deze mail vind je een link naar het examenregistratieformulier, waarop je aanvullende gegevens moet invullen (o.a. de titel van je thesis en of je je diploma wilt ophalen bij de balie of uitgereikt wilt krijgen bij een uitreiking). Vul dit formulier in en stuur het zo snel mogelijk terug.

Bevestiging examen

Als de examencommissie je examenprogramma heeft goedgekeurd ontvang je de tweede e-mail op je UU-mailadres. In deze e-mail staat dat je bent afgestudeerd en staat je examendatum vermeld. Let op: schrijf je pas uit wanneer je deze tweede e-mail met de bevestiging van jouw examendatum hebt ontvangen!

Afstudeerverklaring

Na je examendatum ontvang je per post een officiële afstudeerverklaring. Zolang je je diploma nog niet hebt, kun je deze verklaring gebruiken om je in te schrijven bij andere opleidingen of bij sollicitaties.

Let op! In verband met corona worden er momenteel geen afstudeerverklaringen gestuurd.

Zodra je de mail met de bevestiging van het afstuderen hebt ontvangen, kun je je uitschrijven via Studielink. Dan kan je ook je studiefinanciering en het studentenreisproduct stopzetten. Als je wilt uitschrijven moet je dit altijd zelf doen, dit gebeurt niet automatisch. Studielink stuurt je een ontvangstbevestiging van je uitschrijfverzoek.

Je kunt je studie beëindigen met ingang van de 1e van de maand volgend op je examendatum. Je moet vóór de 1e  van de maand waarin je niet meer ingeschreven wilt staan een uitschrijfverzoek in studielink hebben gedaan. Als je je direct na je examen wilt uitschrijven, heb je dus maar een paar dagen de tijd. Bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus, krijg je geen collegegeld gerestitueerd.

Afstudeerrooster

Juni 2020

 • Inleverdatum: 19 juni
 • Examendatum: 30 juni

Juli 2020

 • Inleverdatum: 24 juli
 • Examendatum: 31 juli

Augustus 2020

 • Inleverdatum: 21 augustus
 • Examendatum: 31 augustus

September 2020

 • Inleverdatum/hand-in: 18 september
 • Examendatum: 30 september

Oktober 2020

 • Inleverdatum/hand-in: 23 oktober
 • Examendatum: 30 oktober

November 2020

 • Inleverdatum/hand-in: 20 november
 • Examendatum: 30 november

December 2020

 • Inleverdatum/hand-in: 11 december
 • Examendatum: 24 december

Januari 2021

 • Inleverdatum/hand-in: 22 januari
 • Examendatum: 29 januari

Diploma

Hoe en wanneer ontvang je je diploma?

Wil je jouw diploma officieel uitgereikt krijgen, of haal je het liever op bij Student Affairs? Die keuze moet je direct doorgeven op het examenregistratieformulier, dat je ontvangt bij de bevestigingsemail van de examenadministratie. 

Uitreiking

Je ontvangt een uitnodiging voor je diploma-uitreiking per email en post in de eerste week van de maand waarin de uitreiking plaatsvindt. Zie diploma-uitreiking voor meer informatie over de aankomende uitreikingen.

Afhalen

Als je hebt aangegeven dat je jouw diploma wilt ophalen, dan ontvang je daarover een email op het moment dat je diploma voor je klaar ligt bij het Student Affairs Geosciences.

De diploma-uitreiking vindt twee keer per jaar plaats: in het voorjaar en in het najaar.

​Voorjaar: dinsdag 24 maart 2020 van 13:00-18:00

Om aan de uitreiking in het voorjaar mee te kunnen doen, moet je uiterlijk per februari 2020 afgestudeerd zijn (inleverdatum laatste resultaten: 21 februari

Najaar: woensdag 27 oktober 2020 

Om aan de uitreiking in het najaar mee te kunnen doen, moet je uiterlijk per augustus 2020 afgestudeerd zijn (inleverdatum laatste resultaten: 21 augustus 2020)

Speciale regelingen

Er zijn een aantal speciale regelingen met betrekking tot het afstuderen. Zo kun je 'cum laude' afstuderen en onder bepaalde omstandigheden je afstuderen uitstellen. 

Als je tijdens je studie uitzonderlijk goed presteert, kun je op je diploma het judicium (de toevoeging) ‘cum laude’ krijgen. Het betekent dat je ‘met lof’ geslaagd bent. Andere judicia dan cum laude kun je niet op je diploma krijgen. Zie de algemene Onderwijs- en examenregeling voor bacheloropleidingen (art. 6.2)  voor de voorwaarden.

Als je je afstuderen wilt uitstellen, dan moet je dat aanvragen. Reden voor uitstel is dat je nog studieverplichtingen hebt. Je volgt bijvoorbeeld vakken die verplicht zijn voor een bepaalde master, je volgt een stage of onderdeel in het buitenland, of je gaat een bestuursfunctie vervullen waarvoor je een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht kunt krijgen. Over het algemeen geldt dat het dan handiger is om wel af te studeren, maar je niet uit te schrijven. Je kunt die verplichting dan in het lopende studiejaar nog gewoon doen. Dit is echter geen optie, als de verplichting doorloopt tot in het volgende studiejaar. Vraag aan je studieadviseur of bij het Studiepunt Geowetenschappen wat je in jouw geval het beste kunt doen.

Verzoek

Uitstel van examen vraag je aan bij de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl) met een onderbouwd verzoek (vermeld je naam en studentnummer). Doe dat direct als je de bevestigingsemail over je studievoortgangsoverzicht van de examenadministratie hebt gekregen. Het verzoek moet uiterlijk binnen twee weken nadat je de officiële bevestiging van je examendatum hebt gekregen zijn ontvangen. Het is beter het verzoek ruim vóór je examendatum in te dienen, anders haal je jezelf een onnodige berg administratie op de hals.