Voor veldwerk moet je je inschrijven tijdens de betreffende inschrijfperiode. Je kunt je niet inschrijven op de na-inschrijvingsdagen!

Veldwerk en excursies vormen een belangrijk en verplicht onderdeel van de major van de studie. Je leert hoe je in het veld gegevens moet verzamelen en hoe je ze kan interpreteren.

Veldwerk 1

Je kunt alleen Veldwerk 1 doen als je vóór 1 maart tenminste 22,5 EC aan majorcursussen Aardwetenschappen hebt behaald van het eerste semester, waaronder in ieder geval Systeem Aarde 1 en Systeem Aarde 2. Het onderwijslint practica Aardwetenschappen (periode 1 t/m 3) is een verplicht onderdeel van de veldwerkvoorbereiding.  

Let op! Studiepunten van verkregen vrijstellingen of behaalde deelresultaten tellen niet mee.

Veldwerk 2

Voor Veldwerk 2 geldt dat je vóór 1 maart:

 • tenminste 75 EC aan majorcursussen Aardwetenschappen hebt behaald, waaronder Veldwerk 1.
 • tenminste 30 EC aan majorcursussen Aardwetenschappen op niveau 2 hebt behaald. Niveau 3 (major)cursussen zijn geen en worden niet toegestaan als (vervanging van) ingangseis voor Veldwerk 2.

Daarnaast geldt voor Veldwerk 2 de volgende verplichting per richting:

 • Orogenese: je moet de cursus Deformatie en metamorfose van de korst hebben behaald.
 • Voorlandbekkens en afzettingsmilieus: je moet de cursus Sedimentaire systemen hebben behaald.
  De cursus Deformatie en metamorfose van de korst wordt sterk aangeraden.
 • Laaglandgenese: je moet je de cursus Geologie van Nederland hebben behaald.

Let op! Studiepunten van verkregen vrijstellingen of behaalde deelresultaten tellen niet mee.

Iedere student Aardwetenschappen heeft een veldwerkuitrusting nodig, welke bestaat uit tenminste:

 • hamer
 • loupe
 • geologisch kompas
 • veldschoenen (stevige, hoge leren schoenen)
 • eventueel een helm

Aan deelname zijn verschillende voorwaarden verbonden. De belangrijkste staan hier.

 • Je hebt zelf een WA- en ziektekostenverzekering afgesloten.
 • Je bent mentaal en fysiek fit. Veldwerk en excursies stellen hoge eisen aan je uithoudingsvermogen. Voor de veiligheid is het belangrijk dat je een goede basisconditie hebt. Heb je twijfels, of duidelijke problemen, neem dan contact op met de studieadviseur.
 • Je moet rekening houden met een substantiële eigen bijdrage voor veldwerk en excursies: de opleiding vergoedt slechts een deel en alleen voor studenten Aardwetenschappen. Zie Studieregelingen > Financiële regeling. 
 • Ter plekke de aanwijzingen van de begeleiders opvolgen.

Veiligheid

Lees meer over veiligheidseisen, gedragsregels en aansprakelijkheid tijdens veldwerd en excursues in Studieregelingen > Regeling veiligheid en gedrag

Vervanging

Het kan zijn dat je in het betreffende jaar niet aan veldwerk kunt deelnemen, m.n. als je niet aan de ingangseisen voldoet. Houd dan de volgende punten in de gaten.

 • Als je niet aan het einde van het eerste jaar aan Veldwerk 1 (zie major) kunt deelnemen, omdat je niet aan de ingangseisen voldoet, dan kun je in die periode andere cursussen volgen. Je volgt Veldwerk 1 op een later moment, zodra je wel aan de ingangseisen voldoet, bijvoorbeeld aan het einde van het tweede jaar. 
 • Twijfel je of je de ingangseisen voor veldwerk haalt, dan kun je je het beste eerst inschrijven voor andere curussen. Breng tevens de examencommissie op de hoogte dat je alsnog aan veldwerk wilt deelnemen, als je uiteindelijk wel aan de ingangseisen voldoet. Stuur dit formulier ingevuld naar de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl). 
 • Wil je niet aan Veldwerk 2 (zie major) deelnemen en in plaats daarvan vervangende cursussen volgen, vul dan dit formulier in en stuur het naar de examencommissie (examencommissie.geo@uu.nl).
 • Zorg in alle gevallen voor een goede studieplanning. Als je daar hulp bij nodig hebt, kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Voor de activiteiten die binnen het standaard onderwijsprogramma vallen, betaal je vaak een eigen bijdrage aan reis- en/of verblijfskosten, die je meestal vooraf moet betalen. Het gaat dan om groepsveldwerk of een groepsexcursie. Elk jaar wordt de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld.

In sommige gevallen maak je niet vooraf je bijdrage over, maar komen de kosten van overnachting en levensonderhoud ter plekke voor jouw rekening.

Extra kosten

Wat je nu wel en niet moet betalen, roept altijd vragen op. Hier volgen de belangrijkste uitgangspunten.

 • Maaltijden komen voor je eigen rekening, tenzij de opzet van de veldactiviteit verhindert dat je in je eigen maaltijd kunt voorzien. In dat geval zitten de kosten voor de gezamenlijke maaltijden in je eigen bijdrage.
 • Veldwerkmateriaal kun je in bruikleen krijgen. Je betaalt daarvoor een borg. In geval van schade en grove nalatigheid krijg je de borg niet terug.
 • Eigen vervoer is soms nodig. De organiserende docent maakt aanvullende afspraken over financiën en aansprakelijkheid met de studenten die als chauffeur fungeren.

Lees meer in Studieregelingen > Financiële regeling. 

Individueel veldwerk valt niet onder het standaard aanbod van het onderwijsprogramma. In de meeste gevallen gaat het om afstudeeropdrachten waarvan veldwerk een verplicht onderdeel vormt. Bij het individuele veldwerk regel je in principe zelf je reis en verblijf, en voer je zelf het financiële beheer over je veldwerk.

Subsidie

De kosten voor reis en verblijf betaal je zelf (net als bij studeren in het buitenland), maar als het veldwerk een verplicht onderdeel is van je (afstudeer)onderzoek, kun je een beroep doen op subsidie in de vorm van een vast bedrag, via je eigen departement of via externe fondsen. Wil je daar meer van weten, raadpleeg dan je studieadviseur. Mogelijk kom je in aanmerking van ondersteuning door het Olaf Schuiling Fonds.

Lennart Verhoog en Roel Melman maakten voor het Geosciences Honours College deze korte documentaire over het tweedejaars veldwerk laaglandgenese in Italië.