Voor wie?

Wil je een specialisatie volgen die raakvlakken heeft met andere bètadisciplines, zoals geofysica, hydrologie en geochemie? Heb je een sterk fysisch-mathematische interesse en aanleg? Dan is het BètaPlusProgramma echt iets voor jou. Ook als je Geologie of Fysische Geografie gaat doen, is dit programma interessant voor jou. Je hebt een stevige basiskennis wiskunde nodig om het te kunnen volgen. Als je op je eindlijst van het VWO een 8 of hoger had voor Wiskunde B, dan mag je ervan uitgaan dat je het goed aankunt.

Programma

In het BètaPlusProgramma vervang je tot 45 EC aan aardwetenschappelijke vakken binnen je major door cursussen uit het aanbod van de opleidingen Wiskunde, Natuur- en sterrenkunde en/of Scheikunde. Er is een A-variant en een B-variant van het programma. Wil je in het eerste jaar alsnog overstappen naar het reguliere programma van Aardwetenschappen, dan kan dat.

In de A-variant van het programma volg je in de eerste maanden van je studie de zwaardere wiskundecursus bij Natuur- en sterrenkunde, Wiskundige technieken 1, in plaats van wiskunde bij Aardwetenschappen. Nadat je die cursus hebt behaald, kun je ook aan Wiskundige technieken 2 deelnemen. Verder volg je het reguliere programma van Aardwetenschappen. Met het behalen van beide cursussen heb je zo’n voorsprong in je wiskundekennis dat je vrijstellingen kunt krijgen voor de tweedejaars wiskundecursussen bij Aardwetenschappen.

In de B-variant volg je het hele eerstejaarsprogramma bij Natuur- en sterrenkunde, dus niet alleen de wiskundevakken. Je hebt daarmee een stevigere basis, wanneer je in het tweede jaar je de geofysische of geohydrologische kant op wilt.

Je blijft aardwetenschapper!

Ook al zit je het hele eerste jaar bij Natuur- en sterrenkunde, je bent student Aardwetenschappen en je schrijft je op Studielink dus in voor de bacheloropleiding Aardwetenschappen.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt om een van de twee varianten van het programma te volgen, kom dan naar de voorlichting tijdens de introductieweek of neem contact op met de studieadviseur.

Begeleiding

Bij de keuze van je vakken krijg je goede begeleiding. Daarvoor zijn onder meer de studievoortgangsrapporten in het leven geroepen, die gebundeld zijn in het portfolio bachelor aardwetenschappen: op verschillende momenten in je studie krijg je de vraag om terug en vooruit te kijken op wat je hebt bereikt en wat je wilt bereiken. Tijdens jaarlijkse informatiebijeenkomsten krijg je daar meer informatie over.

Als je meer informatie over het BètaPlusProgramma wilt of vragen erover hebt, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur.