BètaPlusProgramma

Voor wie?

Wil je een specialisatie volgen die raakvlakken heeft met andere bètadisciplines, zoals geofysica, hydrologie en geochemie? Heb je een sterk fysisch-mathematische interesse en aanleg? Dan is het BètaPlusProgramma echt iets voor jou. Ook als je Geologie of Fysische Geografie gaat doen, is dit programma interessant voor jou. Je hebt een stevige basiskennis wiskunde nodig om het te kunnen volgen. Als je op je eindlijst van het VWO een 8 of hoger had voor Wiskunde B, dan mag je ervan uitgaan dat je het goed aankunt.

Programma

In het BètaPlusProgramma vervang je tot 45 EC aan aardwetenschappelijke vakken binnen je major door cursussen uit het aanbod van de opleidingen Wiskunde, Natuur- en sterrenkunde en/of Scheikunde. Er is een A-variant en een B-variant van het programma. Wil je in het eerste jaar alsnog overstappen naar het reguliere programma van Aardwetenschappen, dan kan dat.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt om een van de twee varianten van het programma te volgen, kom dan naar de voorlichting tijdens de introductieweek of neem contact op met de studieadviseur.

Begeleiding

Bij de keuze van je vakken krijg je goede begeleiding. Daarvoor zijn onder meer de studievoortgangsrapporten in het leven geroepen, die gebundeld zijn in het portfolio bachelor aardwetenschappen: op verschillende momenten in je studie krijg je de vraag om terug en vooruit te kijken op wat je hebt bereikt en wat je wilt bereiken. Tijdens jaarlijkse informatiebijeenkomsten krijg je daar meer informatie over.

Als je meer informatie over het BètaPlusProgramma wilt of vragen erover hebt, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur.