Studieprogramma

Studielast

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC ofwel studiepunt komt overeen met 28 uur studie. De cursussen van een bacheloropleiding hebben in de regel een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Als voltijdstudent volg je normaal 8 cursussen per jaar en behaal je daarmee 60 EC. De hele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

Opbouw

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Zie het menu links voor meer informatie per onderdeel. Uitgebreide informatie over het bachelorprogramma vind je in de Studiegids

Niveau

Cursussen zijn ingedeeld op drie niveaus:

  • Niveau 1: inleidend (GEO1)
  • Niveau 2: verdiepend (GEO2)
  • Niveau 3: gevorderd (GEO3)

Je begint in principe met cursussen op niveau 1 in het eerste jaar, in het tweede jaar volg je cursussen op niveau 2 en in het derde jaar cursussen op niveau 3.