STUDIELAST

Je studielast wordt berekend in ECTS (European Credit Transfer System). Eén EC ofwel studiepunt komt overeen met 28 uur studie. De cursussen van een bacheloropleiding hebben in de regel een studielast van 7,5 EC, dat wil zeggen 210 studie-uren. Als voltijdstudent volg je normaal 8 cursussen per jaar en behaal je daarmee 60 EC. De hele bacheloropleiding van 3 jaar is dus 180 EC in totaal.

OPBOUW

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Zie het menu links voor meer informatie per onderdeel. Uitgebreide informatie over het bachelorprogramma vind je in de Studiegids

NIVEAU

Cursussen zijn ingedeeld op drie niveaus:

  • Niveau 1: inleidend (GEO1)
  • Niveau 2: verdiepend (GEO2)
  • Niveau 3: gevorderd (GEO3)

Je begint in principe met cursussen op niveau 1 in het eerste jaar, in het tweede jaar volg je cursussen op niveau 2 en in het derde jaar cursussen op niveau 3.

Onderwijscatalogus

In de (OSIRIS) Onderwijscatalogus vind je een uitgebreide beschrijving van alle cursussen. Je kunt hier zelf zoeken naar cursussen. Per cursus staat bijvoorbeeld de periode en het timeslot waarin een cursus wordt aangeboden aangegeven. Houd bij het samenstellen van je studieprogramma in de gaten dat cursussen in een volgend studiejaar in een andere periode of een ander timeslot kunnen worden ingedeeld! Let er verder op dat somminge cursussen ook inganseisen hebben waaraan je moet voldoen.

Blackboard

Blackboard is een digitale leeromgeving die wordt gebruikt om te communiceren over de inhoud van een cursus. Hier vind je bijvoorbeeld cursusmateriaal dat door de docent is klaargezet, zoals vaardighedeninstructies en powerpoints van colleges, maar ook toetsen of inleveropgaven. Ook kunnen er mededelingen rondom een cursus gedaan worden en kun je met elkaar communiceren. Het gebruik van Blackboard is aangepast aan de aard van de specifieke cursus.

Op je studievoortgangsoverzicht (SVO) in OSIRIS (tabblad 'Voortgang') kun je zien welke cursussen je hebt afgerond en welke je nog moet doen. Ook handig bij je studieplanning. Hier vind je verder je reeds behaalde resultaten. Zo zie je in hoeverre je aan de exameneisen voldoet om automatisch te kunnen afstuderen (zie ook examenprogramma).

De exacte vereisten om het bachelorexamen te halen, vind je in je examenprogramma in de Studiegids van je eerste jaar van inschrijving voor de opleiding.

Je gaat automatisch afstuderen als de examencommissie op basis van je studievoortgangsoverzicht en je examenprogramma constateert dat je aan alle eisen hebt voldaan. De cursussen die vermeld staan op je studievoortgangsoverzicht worden vermeld op het Internationaal Diplomasupplement (IDS), de bijlage die je ontvangt bij je diploma.

Let op! Cursussen vermeld onder het kopje ‘Resultaten-Overig’ maken geen deel uit van je examenprogramma en worden niet vermeld op je diplomasupplement.