Onderstaande cursussen zijn elk 7,5 EC (tenzij anders vermeld). Tussen haakjes staat de periode (1/2/3/4) en het timeslot (A/B/C/D) aangegeven, zie roosters. Je volgt 15 EC per periode uit verschillende timeslots. Je moet je zelf inschrijven voor cursussen!

MAJOR

De major bestaat uit verplichte cursussen (45 EC) die je moet volgen en halen. Je begint in het eerste jaar met de verplichte cursussen op niveau 1. Ook veldwerk en excursies (30 EC), in het eerste en tweede jaar, zijn een verplicht onderdeel van de major. In het tweede en derde jaar volg je een aantal keuzecursussen (45 EC). Eerst op niveau 2 en geleidelijk ga je door naar cursussen op niveau 3. In het derde jaar schrijf je je bachelorthesis (15 EC).

Jaar 1

Kies één veldwerk (15 EC)

Jaar 2

Kies één veldwerk of vervanging door cursussen wis-, natuur- en/of scheikunde op niveau 2 en/of 3 (15 EC)

Jaar 3

Jaar 2

Kies twee cursussen (15 EC) uit dit aanbod

Jaar 3

Kies twee cursussen (15 EC) uit dit aanbod

Jaar 2

Kies één cursus (7,5 EC) uit dit aanbod

Kies tenminste één cursus (7,5 EC) uit dit aanbod

Jaar 2

Jaar 3

Het is mogelijk om aardwetenschappelijke majorcursussen (tot 45 EC) te vervangen door cursussen uit het BètaPlusProgramma. Naast de major volg je cursussen in de profileringsruimte.  

Je kiest uit het major cursusaanbod binnen de keuzeregels zoals die bij de cursussen staan beschreven. Uiteindelijk moet je in de major:
 

  • tenminste 90 EC op niveau 2 of hoger behalen.
  • tenminste 45 EC op niveau 3 behalen.

Let op! De precieze voorwaarden van het bachelorexamen vind je in de Studiegids (§ 4.7) van het studiejaar waarin je met de opleiding bent gestart. Er gelden andere voorwaarden voor studenten die vóór 2014-2015 met de opleiding zijn gestart!

Wil je van de keuzeregels afwijken? Dan moet je vooraf toestemming vragen aan de examencommissie via examencommissie.geo@uu.nl. Motiveer je keuze en vermeld je studentnummer in de email.

Wil je na deze opleiding een master volgen, let dan op de ingangseisen van die master. Kijk daarvoor naar de 'Aanbevelingen samenstelling bachelorprogramma' in de Studiegids (§ 4.3) om te zien welke cursussen van de bachelor aansluiten op welk masterprogramma en bijbehorende track(s).

Heb je vragen over het kiezen van cursussen of kom je er niet uit met je studieplanning? Neem dan contact op met de studieadviseur.