Bachelorthesis

Je bacheloropleiding sluit je af met een bachelorthesis geschreven in het Engels. Dit is een indiviueel werkstuk op basis van zelfstandig uitgevoerd onderzoek als proeve van wetenschappelijke bekwaamheid. Het onderzoek kan een literatuurstudie zijn, maar bijvoorbeeld ook de bewerking van een dataset, een klein labonderzoek, of een wetenschappelijk experiment. Hiermee laat je zien dat je zelf een vraagstuk op het terrein van de aardwetenschappen kunt analyseren en de bevindingen daarvan schriftelijk (en eventueel mondeling) kunt presenteren. 

De bachelorthesis (15 EC) is een verplicht onderdeel van de major

Let op! Als je vóór 2014-2015 bent gestart, dan is de bachelorhesis 7,5 EC, maar je kunt dit uitbreiden tot 15 EC. Zie 'Starten met de scriptie' hieronder over hoe je dit doet.