Onderwijs

In de bacheloropleiding Aardwetenschappen bestudeer je het ‘systeem Aarde’, haar wordingsgeschiedenis en leefbaarheid. Disciplines die zich bezighouden met de vaste aarde, het aardoppervlak en de interactie tussen aarde en leven (biogeologie, fysische geografie, geochemie, geofysica, geologie en hydrologie) komen hierin samen. Aardwetenschappelijk onderzoek richt zich op de huidige en vroegere samenstellingen van onze planeet, op processen in de geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer, en hun onderlinge wisselwerkingen.

Organisatie

Belangrijk in onderwijs en onderzoek van de faculteit Geowetenschappen is aandacht voor duurzame ontwikkeling en innovatie tot beheer en behoud van onze planeet. De bacheloropleiding wordt georganiseerd door het Departement Aardwetenschappen (Earth Sciences) en het Department Fysische Geografie (Physical Geography).

Bachelor

Het studieprogramma toont het verloop en de opbouw van de bacheloropleiding. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende verplichte en (extra) optionele programma-onderdelen. Bekijk de roosters om te zien hoe het onderwijsjaar is opgedeeld en de cursussen worden ingepland.