Ben je enthousiast over je vak en vind je het leuk om je kennis over te dragen? Denk er dan eens over na om je lesbevoegdheid te halen. Daarmee kun je aan de slag als leraar aardrijkskunde op de middelbare school en daarnaast opent het mogelijkheden om te werken in voorlichting, communicatie en educatie.

Drie mogelijkheden

In principe heb je drie mogelijkheden om je lesbevoegdheid te halen.

 1. Je kunt tijdens je bachelor de educatieve minor (30 EC) volgen. Als je die succesvol afrondt, krijg je een tweedegraads bevoegheid, waarmee je les kunt geven in de onderbouw. Deze minor begint in de derde studieperiode.
 2. Je kunt na je bachelor het tweejarige masterprogramma Geografie: educatie en communicatie volgen. Daarmee behaal je een eerstegraads bevoegdheid. Die geeft je het recht om les te geven in de bovenbouw. In deze opleiding werk je enerzijds aan je didactische kennis en vaardigheden, anderzijds verdiep je je inhoudelijke kennis van het vak.
 3. Je kunt eerst een aansluitend geo-masterprogramma volgen en vervolgens de eenjarige educatieve master. Die leidt ook op tot een eerstegraads bevoegdheid. Dit programma is volledig gericht op didactische kennis en vaardigheden.

Toelatingseisen masters

Voor de twee masteropleidingen gelden toegangseisen. Daarbij gaat het om een aantal specifieke cursussen aardwetenschappen en cursussen sociale geografie en planologie. Bij de educatieve master zijn de eisen uitgebreider, dan bij Geografie: educatie en communicatie. In het tweejarige masterprogramma vul je de gaten in je kennis gedeeltelijk tijdens die studie. Voor de educatieve master geldt dat, ook al heb je al een andere master voltooid, je kennis op bachelorniveau breed genoeg moet zijn. Als je aan dit traject denkt, is het dus handig om daar al in de samenstelling van je bachelorprogramma rekening mee te houden.

E-modules

Om het je makkelijker te maken, kun je de vakken die je nodig hebt voor toelating tot de twee didactische masterprogramma’s volgen als e-modules. Deze zijn beschikbaar via Blackboard. Je volgt een e-module binnen een reguliere onderwijsperiode. Per week is in de leerdoelen te zien wat je gaat leren. Je bepaalt zelf wanneer je daaraan werkt. Je volgt een vaste leerlijn met kennisclips, hoorcolleges en artikelen. Via het discussieforum kun je contact leggen met medestudenten en de vakinhoudelijke coördinator. Er zijn verschillende fysieke contactmomenten, zoals bijvoorbeeld een startbijeenkomst, een opdracht of practicum en het tentamen. Als je studieprogramma er ruimte voor biedt, dan kun je deze e-modules daarbinnen doen.

GEO3-3063E Wereld

 • Sociale geografie
 • Niveau 3
 • Periode 2
 • 7,5 EC

Globalisering is een belangrijk fenomeen als we kijken naar economische, sociale, politieke en culturele veranderingen in onze tijd. Elke dag hebben we hiermee te maken. Lokaal en globaal zijn steeds met elkaar verbonden. Concreet komt dat aan de orde bij ons voedsel, onze kleding en onze elektronisch apparatuur. De e-module gaat over globalisering (in geografisch perspectief), de achterliggende economische, politieke en sociaal-culturele processen, de impact van wereldsteden, en het mondiale voedselvraagstuk. Je kunt deze cursus niet volgen als je de reguliere cursus Globalisation (GEO3-3413) volgt of hebt gevolgd.

GEO2-3062E Zuid-Amerika

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 3
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG)

Vanaf 2017 zal domein D (ontwikkelingsgebied) in de aardrijkskundesyllabus gaan over Zuid-Amerika (voor VWO; havo focust op Brazilië). De e-module Zuid-Amerika heeft een thematische insteek en kent zowel sociaal als fysisch geografische inhoud. Enkele thema’s die je zult uitdiepen zijn: beeldvorming, landschappen en klimaat, internationale migratie, stedelijke ontwikkeling, samenwerking in Zuid-Amerika, en Brazilië als BRIC land.

GEO2-3061E Leefomgeving

 • Fysische geografie en sociale geografie
 • Niveau 2
 • Periode 4
 • 7,5 studiepunt (2,5 FG en 5 SG)

De e-module Leefomgeving gaat over Nederland en bestaat uit twee onderwerpen. Het eerste deel gaat over stadsontwikkeling in Nederland en welke gevolgen stadsontwikkelingen heeft. Het tweede deel gaat over watervraagstukken in Nederland. Daarbij komt integraal watermanagement in kust- en riviergebieden aan de orde.

Je schrijft je in voor (een) e-module(s) met dit aanmeldformulier

Als je vragen hebt, stuur dan een mail naar e-modules.sgpl@uu.nl.