Tutoren

Je krijgt bij aanvang van de opleiding een tutor toegewezen: een docent binnen de opleiding die als studiebegeleider functioneert. Je tutor is het eerste aanspreekpunt voor alle opleidingsspecifieke vragen met betrekking tot het bachelorprogramma en je studievoortgang.

De tutoren van de opleiding vind je in Blackboard:

  • eerstejaars zitten in de groep Studieloopbaanbegeleiding Basis.
  • hogerejaars zitten in de groep Studieloopbaanbegeleiding Verdiepend.