Opleidingscommissie en -bestuur

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie brengt advies uit over het onderwijs en de onderwijskwaliteit. Daarnaast evalueert de commissie cursussen en onderwijsprogramma’s en brengt daarover advies uit aan de onderwijsdirecteur. Heb je opmerkingen over, of ideeën voor verbetering van het onderwijs en de onderwijskwaliteit, dan kun je contact opnemen met een van de studentleden van de opleidingscommissie. Zij praten mee over deze onderwerpen.

Studentleden 2023-2024

Onderwijsbestuur

Het onderwijsbestuur is eindverantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit en alle keuzes die daarin worden gemaakt. Het bestuur komt maandelijks bijeen en maakt beslissingen over o.a. het bachelor- en mastercurriculum, de veldwerken en de studievoorschotmiddelen. Het bestuur bestaat uit de onderwijsdirecteur, BSc- en MSc-coördinator, studieadviseur, het secretariaat en twee studentleden (BSc & MSc). Het bestuur wordt tijdelijk ondersteund door de BSc-vernieuwingscoördinator.

Studentleden 2023-2024