Een verzoek aan de examencommissie dien je in via Osiris > Zaken.

De examencommissie behandelt onder meer verzoeken over keuzevakken buiten je eigen opleiding, vrijstellingen, aanpassingen van je studieprogramma of uitstel van afstuderen. Twijfel je of je bij de examencommissie moet zijn, of wil je eerst advies, neem dan contact op met Student Affairs of je Studieadviseur.

In Osiris verschijnen na inloggen automatisch jouw gegevens en je opleiding. Klik op de homepage op Zaken > Start een nieuwe zaak > en kies GEO Indienen verzoek voor examencommissie.

Beschrijf duidelijk en volledig over welke kwestie je een beslissing van de examencommissie nodig hebt. Upload daarbij, indien van toepassing, documenten in bijlage (bijvoorbeeld een beschrijving van een keuzevak, of het  bewijs van een elders behaald resultaat). 

Na het indienen via Osiris > Zaken ontvang je binnen enkele werkdagen bericht of de examencommissie jouw verzoek in behandeling neemt; een bericht via UU student e-mail en een melding in Osiris. Het definitieve besluit van de examencommissie kan tot 6 weken duren wordt ook getoond en bewaard in Osiris.  

Let op: Voor sommige besluiten is een gewaarmerkt hardcopy bewijs-exemplaar nodig. In dergelijke gevallen krijg je instructie om dit in te leveren bij de balie van Student Affairs.

Samenstelling

De examencommissie Aardwetenschappen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het examenbeleid van de opleiding en kent de volgende leden:
 

  • Prof. dr. Friederike Wagner-Cremer (voorzitter)
  • Dr. Frits Hilgen
  • Dr. Hanneke Paulssen
  • Dr. ir. Geert Sterk
  • Dr. Mariëtte Wolthers
  • Ingrid Beekman (ambtelijk secretaris)

De voorzitter heeft tevens zitting in de examencommissie van de Faculteit Geowetenschappen. Deze commissie is verantwoordelijk voor het examenbeleid, controleert de uitvoering en waakt over de kwaliteit van de besluitvorming.