Student Verkiezingen Faculteitsraad Sociale Wetenschappen 2024-2025

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert de Kiescommissie Sociale Wetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de Faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2024 zijn er van 13 tot en met 15 mei verkiezingen voor de studentengeleding.

Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Studenten kunnen zich vanaf donderdag 7 maart tot en met donderdag 11 april 2024 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kan jezelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de voorzitter van de huidige geleding.
  • Je kan zelf een eigen lijst indienen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaat stellen.

Praktische informatie

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het raadswerk kun je contact opnemen met Mel Stronk, Ming Peters of Maartje Stam - huidige voorzitters studentengeleding SW-Faculteitsraadstudenten@uu.nl

Kiescommissie

De voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen gebeurt door de Kiescommissie, bestaande uit de volgende leden:

  • Steven Raaijmakers (voorzitter)
  • Verena Seibel (wp-lid)
  • Maud Lamain (studentlid)
  • Anuschka Mulder-van Gameren (secretaris)

Vragen aan de Kiescommissie? Graag mailen naar: KiescommissieFSW@uu.nl.