Uitslag verkiezingen Faculteitsraad Sociale Wetenschappen 2023

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad faculteit Sociale Wetenschappen is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit.

De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.

De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

De faculteitsraad heeft veertien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert faculteit Sociale Wetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels. Dit jaar waren de verkiezingen voor de studentenzetels van 8 tot en met 10 mei 2023.

Deelnemers verkiezingen

Er deed een lijst mee aan deze verkiezingen met acht kandidaten voor zeven zetels:

Lijst VUUR

 1. Y. (Ylana) Optekamp
 2. M.Y. (Mel) Stronk
 3. M. (Maartje) Stam
 4. M. (Ming) Peters
 5. B.M.J. (Britt) Keulen
 6. C.M.F. (Claire) Bruls
 7. R.J. (Rik) van Huizen
 8. A.I. (Anne Ing) Ligtvoet

De uitslag

In totaal brachten van de stemgerechtigden (= 6394 studenten) 690 studenten (10,8%) hun stem uit voor de faculteitsraad. Hiervan waren 70 stemmen blanco (1,1%).

Verkozen studenten

De commissie heeft op basis van artikel 13 van Het Facultair Kiesreglement de uitslag vastgesteld. Het artikel luidt als volgt:

De volgende zeven studenten zijn met onderstaande stemverdeling in onderstaande volgorde voor één jaar lid van de faculteitsraad gekozen.

Lijst VUUR (totaal: 620 stemmen – 9,7%) http://www.verenigingvuur.nl/

 1. Y. (Ylana) Optekamp -156 stemmen (25,1%)
 2. M. (Maartje) Stam - 97 stemmen (15,6%)
 3. B.M.J. (Britt) Keulen - 94 stemmen (15,2%)
 4. A.I. (Anne Ing) Ligtvoet - 87 stemmen (14%)          
 5. M.Y. (Mel) Stronk - 58 stemmen (9,4%)
 6. M. (Ming) Peters - 41 stemmen (6,6%)
 7. C.M.F. (Claire) Bruls - 45 stemmen (7,3%)
 8. R.J. (Rik)van Huizen - 42 stemmen (6,8%)

Helaas hebben Anne Ing Ligtvoet en Claire Bruls aangegeven hun zetel per direct op te geven. Hierdoor zal Rik van Huizen uiteindelijk op de 6de plaats uitkomen en alsnog tot de Raad toetreden. De 7de plek zal worden ingevuld door Lynn Fundter. De huidige raadsleden hebben in Lynn een enthousiaste kandidaat gevonden die graag haar steentje (zonder stemrecht) zal bijdragen in 2023/2024.

Het lidmaatschap gaat in op 1 september 2023. Gefeliciteerd!

Aldus vastgesteld door de Facultaire Kiescommissie FSW,
Op 11 mei 2023

S. Raaijmakers, Voorzitter
V. Seibel, WP lid
M. Martens, Studentlid
B. Barendregt, Secretaris

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Neem contact op met de Kiescommissie FSW (kiescommissieFSW@uu.nl) van de faculteit Sociale Wetenschappen.