Uitslag verkiezingen S-geleding Faculteitsraad FSW 2024

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad faculteit Sociale Wetenschappen is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en studenten in de faculteit.

De raad is de gesprekspartner van de decaan als het gaat om maatregelen van het bestuur en de inrichting van de faculteit.

De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn beschreven in het faculteitsreglement.

De faculteitsraad heeft veertien leden en bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert faculteit Sociale Wetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad. En elke twee jaar voor de medewerkerszetels. Dit jaar waren er alleen verkiezingen voor de verkiezingen voor de studentenzetels van 13 tot en met 15 mei 2024.

Deelnemers verkiezingen studentenzetels:

Er deden twee lijsten mee aan deze verkiezingen met acht kandidaten voor zeven zetels:

Lijst VUUR

 1. Hermen Horzelenberg
 2. Dewi van Onselen
 3. Joram Driessen
 4. Seda Kamp
 5. Anne den Breejen
 6. Rik van Huizen

Lijst SVSV

 1. Jonas Widdershoven
 2. Finn Arxhoek

De uitslag

In totaal brachten van de stemgerechtigden (= 6528 studenten) 816 studenten (12,5%) hun stem uit voor de faculteitsraad. Hiervan waren 82 stemmen blanco (1%).

Verkozen studenten

De commissie heeft op basis van artikel 13 van Het Facultair Kiesreglement de uitslag vastgesteld.

De volgende zeven studenten zijn met onderstaande stemverdeling in onderstaande volgorde voor één jaar lid van de faculteitsraad gekozen.

Lijst VUUR (totaal: 632 stemmen – 68,1%)

 1. H.J. (Hermen) Horzelenberg          103 stemmen (14%)
 2. D.L.I. (Dewi) van Onselen               122 stemmen (16,6%)
 3. J.J. (Joram) Driessen                       134 stemmen (18,3%)
 4. S. (Seda) Kamp                                124 stemmen (16,9%)                                  
 5. A. (Anne) den Breejen                    126 stemmen (17,2%)
 6. R.J. (Rik) van Huizen                       23 stemmen (3,1%)

Lijst SVSV (totaal: 102 stemmen – 13,9 %)

 1. J.N. (Jonas) Widdershoven             47 stemmen (6,4%)
 2. F. (Finn) Arxhoek                            55 stemmen (7,5%)

Het regelementsartikel luidt als volgt: