LET OP: deze tekst gaat over de Studiestartweek van september 2018. De Studiestartweek heet vanaf 2019 FaculteitsIntroductie. Informatie over de FaculteitsIntroductie van september 2019 staat vanaf medio juni op deze site.

Waarom is er een Studiestartweek?
De Studiestartweek is het begin van je studie en heeft als doel je inhoudelijk kennis te laten maken met de faculteit Sociale Wetenschappen en je opleiding. Je begint in de Studiestartweek dan ook meteen met het onderwijs. Daarnaast krijg je onder andere een rondleiding over de Uithof en door de gebouwen waar je colleges gaat volgen. Tevens maak je kennis met de diverse facultaire voorzieningen en wordt er materiaal verstrekt dat je nodig hebt voor het eerste deel van het studiejaar.

Daarnaast is de Studiestartweek gericht op de sociale aspecten van het studeren aan deze faculteit. Je ontmoet je medestudenten, er is een eindfeest op donderdag en een informatiemarkt waar alle studieverenigingen zich presenteren. Meer informatie vind je in het Programma.

Is de Studiestartweek verplicht?
De Studiestartweek is een verplicht onderdeel van je bachelor, premaster of master. De eerste colleges en werkgroepen van de bachelor en premaster opleidingen vinden plaats tijdens de Studiestartweek.

Moet ik mezelf inschrijven voor de Studiestartweek?
Nee, je staat automatisch ingeschreven voor de Studiestartweek.

Ik heb nog geen wachtwoord ontvangen. Wat moet ik doen?
Het kan zijn dat je nog geen collegegeld hebt betaald. Controleer dit eerst. Heb je het wachtwoord één week voor de introductie nog niet, neem dan contact op met Studentenservice.

Wanneer wordt het programma van de Studiestartweek bekend?
Alle programma's van de SSW staan uiterlijk vanaf 15 juli op de website.

Ik heb geen brief gekregen over de Studiestartweek. Wat moet ik doen?
Geen nood, op deze website staat alle informatie die je nodig hebt; zie Welkomstpakket

Ik ben mijn brief over de Studiestartweek kwijt. Wat moet ik doen?
Geen nood, op deze website staat alle informatie die je nodig hebt; zie Welkomstpakket.

Zijn er kosten verbonden aan de Studiestartweek?
Je hoeft geen inschrijfgeld te betalen. Voor de verschillende groepsactiviteiten worden eventueel kleine bijdrages van een paar euro gevraagd. Dit zal bij elkaar ongeveer €10,- bedragen. Het nuttigen van eten en drinken tijdens de Studiestartweek is op eigen kosten.

Ik ga een paar vakken volgen aan de Universiteit Utrecht. Mag ik meedoen met de Studiestartweek?
Nee, de Studiestartweek is alleen bedoeld voor studenten die zich inschrijven voor een vol- of deeltijdstudie aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

Ik ga een minor volgen aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Is de Studiestartweek voor mij bestemd?
Nee, de Studiestartweek is alleen bedoeld voor studenten die zich inschrijven voor een vol- of deeltijdstudie aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

Ik heb al aan de Universiteit Utrecht gestudeerd. Moet ik toch de Studiestartweek volgen?
Ben je premaster of master student?
Dan moet je alleen het opleidingspecifieke gedeelte van de introductie volgen. De universiteitsgerichte onderdelen (rondleidingen, ICT-voorlichting) niet.

Ben je een bachelorstudent?
Het onderwijs van de eerste cursussen begint in de Studiestartweek, daar is ook jouw aanwezigheid verplicht. Daarnaast kan je in de Studiestartweek meteen kennismaken met de medestudenten in je werkgroep. Het is wel mogelijk om de Universiteit gerichte onderdelen (ICT-voorlichting, bibliotheekrondleiding) niet te volgen. Overleg dit op maandag 3 september even met je mentor.

Ik heb andere verplichtingen in de Studiestartweek. Kan ik met de instromers meedoen?
Nee, de introductie voor instromers is alleen voor instromers.

Moet ik een slaapplek regelen?
Als je ver weg woont kan het handig zijn om een slaapplek te regelen, omdat het mogelijk is dat je vroeg op de Uithof moet zijn. Een slaapplek is zeker ook handig na het eindfeest op donderdag,  kijk hiervoor naar het SSW-hostel (onder 'slaapplekken'), en neem contact op met een vereniging. Houd er rekening mee dat er geen (of minder) bussen en treinen rijden in de nacht van het feest. Het kan handig zijn om een (OV)fiets te regelen. 

Wie begeleidt mij?
Bachelor en Premaster
Elke groep heeft één of twee vaste mentoren die de groep begeleiden.

Master
Deze groepen hebben geen vaste mentor. De meeste onderdelen behoeven ook geen mentorbegeleiding. In de enkele gevallen waar dat wel het geval is, zullen er mentoren aanwezig zijn om de groepen te begeleiden.

Wat als ik ziek ben?
Ben je op de eerste dag van de Studiestartweek ziek, meld dit dan via de mail bij het Studiestartweek Team (studiestartweek.fsw@uu.nl). Vermeld hierbij altijd je naam én studentnummer. Ben je de eerste dag wel aanwezig, maar daarna ziek, meld dit dan aan je mentor.

Ik heb nog geen definitieve toelatingsbeschikking voor de master ontvangen. Wat moet ik doen?
In de voorwaardelijke toelatingsbeschikking staan de voorwaarden waaraan je, uiterlijk 31 augustus, moet voldoen. Stuur het bewijs dat je aan deze voorwaarden voldoet naar:

Fac. Sociale Wetenschappen/OSZ
t.a.v. Toelatingscommissie <naam master>
Padualaan 14, 3584 CH Utrecht

Je mag het ook inleveren bij het Studie-informatiepunt (STIP). Als je niet aan de voorwaarden voldoet, stuur dan een email naar: mastertoelating.fsw@uu.nl.

Let op! Inschrijving als masterstudent
Het is van groot belang dat je goed staat ingeschreven als student bij de Universiteit Utrecht.
Bovendien zijn behaalde resultaten ongeldig. Om goed ingeschreven te staan moet je:

  1. aan de toelatingsvoorwaarden voldoen;
  2. een definitieve toelatingsbeschikking voor de master hebben ontvangen;
  3. een machtiging voor collegegeld betaling hebben afgegeven in Studielink.

Je kan in Studielink controleren of je goed bent ingeschreven. Is je inschrijving nog niet in orde? Regel dan zo spoedig mogelijk bovenstaande zaken! Voor vragen over Studielink en collegegeld kun je contact opnemen met Studentenservice. Voor inhoudelijke vragen over je toelating kun je mailen naar mastertoelating.fsw@uu.nl.
 
Wanneer word je ingeschreven voor cursussen?
Alle eerstejaarsstudenten, masterstudenten en premasterstudenten worden automatisch ingeschreven voor de verplichte cursussen van blok 1 t/m 4. Dit gebeurt in de laatste week van augustus. 

Zodra je ingeschreven staat voor de cursussen kun je je persoonlijke roosters inzien in MyTimetable. Voor die tijd kun je de onderwijsroosters in de Onderwijscatalogus raadplegen.

Ben je bachelorstudent? Dan krijg je in de laatste week van augustus een e-mail met daarin je (werk)groepnummer en informatie over waar je moet zijn op de eerste dag van de Studiestartweek. Let op! Het kan zijn dat je pas op de vrijdag (31 augustus 2018) voor de Studiestartweek deze informatie ontvangt. 

Welke boeken heb ik nodig en waar kan ik mijn boeken bestellen?
Zie Boeken.