LET OP! De informatie op deze pagina gaat over de Studiestartweek van september 2017.  Informatie over de Studiestartweek van 2018 staat vanaf medio juli 2018 op deze site.

Mentoren Studiestartweek 2017

De Studiestartweek (SSW) is de verplichte introductieweek voor studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen. De SSW vindt plaats van maandag 4 tot en met woensdag 6 september 2017.

Het introductieprogramma bestaat uit een algemeen gedeelte en een opleidingsprogramma dat per studie verschilt. Houd dus naast het programma van de Studiestartweek altijd je onderwijsrooster in de gaten. Na de introductiedagen kun je op donderdag 7 en vrijdag 8 september ook regulier onderwijs krijgen.

 

Eindfeest

Op donderdag 7 september is het SSW Feest. Het thema van de Studiestartweek 2017 is de Swinging Seventies, odz. Down to the Disco!

Tijdens de SSW

Met vragen of problemen kun je op maandag en dinsdag van 9:00-17:00, en op woensdag van 13:00-17:00 terecht bij de Infopost bij het STIP in het Sjoerd Groenmangebouw.
Op maandag 4 september van 9:00-17:00 is er bij de receptie van het van Unnikgebouw ook de SSW-balie waar je terecht kunt met vragen.

 

 

Let op: instromers nemen niet deel aan de reguliere Studiestartweek en volgen een apart introductieprogramma. Instromers zijn studenten die eerder aan een andere universiteit gestudeerd hebben en daardoor in het bachelorprogramma instromen met vrijstellingen. Zij volgen niet (alle) reguliere eerstejaarscursussen, maar een individueel aangepast studieprogramma.

Contact

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de Studiestartweek (SSW) kun je contact opnemen met het SSW-team.

Let op: voor vragen over je studie kun je terecht op je opleidingspagina of het Studie-informatiepunt (STIP). Voor vragen over collegegeld en Studielink kun je terecht bij Studentenservice.

Het SSW-team

Erika Nijenhuis
Jarka Janssen
Naomi Smorenburg

Mail

studiestartweek.fsw@uu.nl