De minor Sport, pedagogiek en beleid is bedoeld voor studenten die kennis, inzicht en vaardigheden willen verwerven op het terrein van beleidsprocessen in de georganiseerde (jeugd)sport en de bewegingsrecreatie. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan een handelingsgerichte aanpak van beleidsonderzoek bij sportverenigingen, bij instellingen zoals afdelingen van gemeenten, provinciale sportraden, Kennisinstituut Sport, NOC*NSF en bij diverse sportbonden.

Tevens staat kritisch kijken naar de wijze waarop discoursen en praktijken in sportpraktijken zich tot elkaar verhouden centraal, en inzicht in de impact hiervan op het denken en handelen van jongeren en op de inhoud en vormgeving van (pedagogische)interventies.

De minor Sport, pedagogiek en beleid kan in de profileringsruimte worden gevolgd naast de verplichte programma's van de opleiding Pedagogiek, het departement bestuurs- en organisatiewetenschap (USB0) en de Faculteit der Bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam), maar ook door externe studenten in het kader van een bijvak.

De minor richt zich op sportbeleid met haar verschillende pedagogische aspecten, zoals waarden en normen in de sport, sport en bevordering van gezond gedrag bij jeugdigen, sport in het gemeentelijke jeugdbeleid, bewegingsonderwijs, jeugd en topsport.

Doel van de minor is dat de student inzicht verwerft in:
 

 • beleids-, organisatie- en managementtheorieën op terrein van sport en bewegen, strategisch management, visieontwikkeling, implementatie, interventie, kwaliteitszorg en evaluatie;
 • de pedagogische betekenis van bewegingscultuur;
 • het kritisch en conceptueel kijken naar discoursen over de relatie gezondheid, bewegen, lichamelijkheid en identiteit in belangrijke sportfilosofische, sportpsychologische en sportsociologische thema's en vraagstellingen;
 • het verwerven van vaardigheden in het systematisch analyseren van beleidsnota's over (jeugd)sport en bewegen;
 • kwalitatief onderzoek kunnen uitvoeren en beleidsteksten kunnen schrijven;
 • kennis en basisvaardigheden met betrekking tot het analyseren en evalueren van sport- en gezondheidsprogramma's en methodieken op hun effectiviteit (potentie).

Deze minor vormt in combinatie met het bachelordiploma pedagogiek een goede voorbereiding op het masterprogramma Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. In dit masterprogramma kun je je specialiseren in thema's op het gebied van 'opvoeding, sport en gezondheid'.

Tevens is deze minor, aangevuld met de minor B&O algemeen, een goede voorbereiding op het masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement van de USBO.

Ben je meer geïnteresseerd in bijvoorbeeld topprestaties van atleten of in het optimaliseren van revalidatieprocessen, dan is het masterprogramma Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health van de Vrije Universiteit Amsterdam wellicht iets voor jou. Afgestudeerden binnen genoemde thema's vinden een functie in het werkveld als: beleidsfunctionaris, bewegingsconsulent, onderzoeker, docent, voorlichtingsfunctionaris, leidinggevende bij sportbonden en -organisaties.

Benadrukt moet worden dat deze minor nog niet automatisch toegang verschaft tot bovengenoemde masterprogramma's. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden van de verschillende masterprogramma’s vind je op de sites.

De minor Sport, pedagogiek en beleid bestaat uit een samenhangend pakket van 6 cursussen. Voor het aftekenen van de minor moeten ten minste 30 ECTS aan cursussen (naar eigen keuze) zijn behaald. Uitbreiding van deze minor met meer cursussen / ECTS is optioneel.

De minor bestaat uit vier van de volgende cursussen:
 

 1. Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid (blok 4, pedagogische wetenschappen, 7,5 studiepunten).
 2. Sport en samenleving (blok 2, USBO, 7,5 studiepunten)
 3. Motorische ontwikkeling en motorische stoornissen (blok 3, pedagogische wetenschappen, 7,5 studiepunten)
 4. Methoden van kwalitatief onderzoek (blok 2 en 4, USBO, 7,5 studiepunten)
 5. Sportfilosofie (blok 2, aangeboden door VU Amsterdam, 6 studiepunten)
 6. Sportpsychologie (blok 1, aangeboden door VU Amsterdam, 6 studiepunten)

Ingangseisen

Voor deze minor gelden er geen ingangseisen.

Inschrijven

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS. Op Osiris vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je opleiding, onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Paul Baar, tel. (030) 253 4613 en e-mail p.baar@uu.nl.