Minor van de opleiding Sociologie

Maatschappelijke problemen beter begrijpen en oplossingen bedenken

Sociologie is de studie van hoe mensen met elkaar samenleven (socio = samen, logos = kennis). Sociologen zijn geïnteresseerd in hedendaagse maatschappelijke thema’s als criminaliteit, de integratie van immigranten, religie en cultuur, families en sociale ongelijkheid, normen en conflicten. Eigenlijk zo'n beetje alle onderwerpen waarover je leest in je krant en op nieuwswebsites of waar je over hoort in het journaal.

In de minor Sociology: Contemporary Problems bestudeer je deze maatschappelijke vraagstukken en leer je beleidsoplossingen te bedenken. Waardoor ontstaan maatschappelijke problemen en wat is er aan te doen?

Deze minor bestaat uit twee verplichte cursussen. Ten eerste krijg je met het vak Inleiding Sociologie (indien je geen sociaalwetenschappelijke opleiding volgt) of Criminal Behaviour (indien je wel een sociaalwetenschappelijke opleiding volgt) een stevige theoretische basis toegereikt in deze minor. Vervolgens staat beleid - het onderzoeken, formuleren en toetsen van oplossingen voor maatschappelijke problemen - centraal in deze minor. Dit leer je in het vak Policy and Evaluation Research.

Binnen deze minor heb je veel keuzevrijheid. Je kunt ervoor kiezen jezelf te verdiepen in een specifiek inhoudelijk thema (zoals familiesociologie of sociale netwerken). Je kunt er binnen deze minor ook voor kiezen om je onderzoeksvaardigheden verder te ontwikkelen. Hier zijn bijvoorbeeld de cursussen Policy and Evaluation Research, Practicum Data-Analyse en Measurement and modelling with social data heel geschikt voor.

Met deze minor word je dus bekend met het bestuderen van maatschappelijke problemen en het bedenken van oplossingen hiervoor en kun je jezelf vervolgens op een thema naar keuze nog verder ontwikkelen als (beleid)socioloog!

Kortom, indien je geïnteresseerd bent in maatschappelijke thema’s en wilt leren hoe je deze kunt onderzoeken, begrijpen èn oplossen dan is de minor Sociology: Contemporary Problems iets voor jou! Deze minor is geschikt voor studenten die na hun bacheloropleiding een carrière in de onderzoekspraktijk of in de beleidspraktijk ambiëren.

Deze minor is zo opgebouwd dat hij voor studenten makkelijk in te plannen is in hun persoonlijke studieprogramma. Je kunt ervoor kiezen om de minor binnen één semester te volgen, maar het is ook mogelijk om de cursussen uit de minor te verspreiden over één (of meerdere) academiejaren.

Deze minor is een goede voorbereiding op het gelijknamige masterprogramma Sociology: Contemporary Social Problems. In dit masterprogramma combineer je het opdoen van wetenschappelijke kennis over sociologische problemen en beleid met het opdoen van ervaring op de arbeidsmarkt.

In het tweede semester van dit masterprogramma lopen de studenten stage. Door deze sterke focus op de arbeidsmarkt heeft een deel van de studenten die dit masterprogramma volgt al een baan nog voordat zij hun diploma officieel in handen hebben.

Verplichte cursussen

Code Cursus Blok Timeslot Niveau
200300007 Inleiding Sociologie
(Studenten die geen sociaalwetenschappelijke opleiding volgen)
1 A+B 1
200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse
(Studenten die een sociaalwetenschappelijke opleiding volgen)
1 D 3
201600411 Policy and Evaluation Research 2 B 3

Keuze van twee cursussen

LET OP! Zorg er voor dat de vakken die je kiest niet overlappen qua timeslot.

Code Cursus Blok Timeslot Niveau
200700018 Criminal Behaviour during the Lifecourse
(Studenten die een sociaalwetenschappelijke opleiding volgen)
1 D 3
200300022 Practicum Data-analyse 2 A+D 3
200300009 Advanced Sociological Theory: Modelling Social Interaction 1 B 2
201800138 Measurement and modelling with social data 2 A 3
200300014 Social Networks in Theory and Empirical Research 3 A 3
201400012 Sociology of Organisations 3 C 3
200300004 Familiesociologie: trends, theorie en kwantitatief onderzoek 4 D 3

Voor de minor in het geheel is voldoende kennis en beheersing van de Engelse taal nodig. De meeste cursussen zijn volledig Engelstalig. Hoewel een paar cursussen volledig in het Nederlands gegeven wordt zijn in het merendeel van de cursussen zowel de colleges en de literatuur in het Engels.

Indien je de cursussen Practicum Data-analyse, Social Networks, Familiesociologie en / of Measurement and modelling with social data kiest in je minor, is het essentieel dat je zowel een basiscursus in methoden, technieken en statistiek van onderzoek succesvol afgerond hebt (bijvoorbeeld Methoden, technieken en statistiek 1/ kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek) als een cursus waarin de basiskennis van regressieanalyse aan bod is gekomen (bijvoorbeeld Methoden, technieken en statistiek 2/ toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek). Ook basiskennis van SPSS (of een gelijkaardig programma zoals SAS) en het werken met syntax is vereiste voorkennis voor deze cursussen.

Studenten die zich willen voorbereiden op het masterprogramma Sociology: Contemporary Social Problems raden wij ten zeerste aan de cursus Practicum Data-analyse te volgen.

Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich voor deze minor inschrijven via OSIRIS. Op OSIRIS vind je onder 'Inschrijven' het tabblad ‘Inschrijven op minors’.

Het inschrijven voor een minor betekent niet dat je ook automatisch ingeschreven staat voor de cursussen die bij de minor horen. Je moet je afzonderlijk voor de cursussen inschrijven. Houd dus rekening met de inschrijfperiode. Deze kan je vinden op de site van je studie onder 'In- en uitschrijven'.

Studenten van buiten de Universiteit Utrecht schrijven zich via het bijvakonderwijs in voor de cursussen van de minor. Je maakt hiervoor gebruik van een aanmeldformulier op OSIRIS Aanmelding. Op dit formulier kun je ook aangeven welke minor je wilt volgen. Het Studie-informatiepunt (STIP) van de faculteit Sociale Wetenschappen schrijft je vervolgens in voor de minor. 

Als je alle cursussen van de minor hebt gehaald, kun je een minorverklaring aanvragen.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Onderwijsondersteuning van Sociologie, tel. (030) 253 2101 en e-mail sociologie.fss@uu.nl.